Today- July 23, 2014
* Lịch Bài đọc thánh lễ và 5 phút suy niệm tháng 7-2014
- CMC soan
Lịch phụng vụ 2014... ... - cmc soạn - dongcong.net online

* Hình ảnh gia đình tận hiến đồng công 45 HK
-. .. Vietvatican.net

* Hình ảnh gia đình tận hiến đồng công 44 HK
-. .. Vietvatican.net
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2014
* Tin Tức Giáo Hội Hoàn Vũ 7-2014..
Vietvatican.net
* Kinh truyền tin với ĐTC Phanxicô 7-2014
-. .. Vietvatican.net
* BTK- Kitô hữu là thành phần thuộc giáo hội..... - ..-Vietvatican.net- Linh Tiến Khải
* Suy niệm Chúa nhật năm A
- Sưu tầm nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 07
- Oanh Sông Kiên
* Gương Các Thánh tháng 07
- Trầm Thiên Thu dịch
- Hỏi đáp - Thắc mắc - Trả lời
- www.tinmung.net
- Xin Cầu Nguyện Online
- www.tinmung.net
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2014
* Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu (index) ..
- GWB
* Phút tâm giao (index) ..
- GWB
* Tâm sự với Chúa (30)- tìm con.. - MenYeuGiesu
Hãy ở lại trong thầy- Sr. Minh Nguyệt .., - Vietvatican. net
- Báo Giáo sĩ Việt nam #214
-ban biên tập.
 
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- mariandaysntm youtube 2012
 
 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CỦA
NHỮNG NGÀY THÁNH MẪU 8-2014

Chương trình sinh hoạt của những ngày Thánh Mẫu 2014 (pdf).... , - : BTC-NTM-2014

Hình ảnh công tác ngày thánh mẫu 21-7-2014.... , - : BTC-NTM-2014
Hình ảnh công tác khởi đầu ngày thánh mẫu 2014.... , - : BTC-NTM-2014

Tuần 17 thường niên, Năm A

Thánh Vịnh Đáp Ca ... - Youtube Nauy
Suy niệm Chúa nhật năm A... - nhiều tác giả
Cột trụ giáo hội..., -Lm Vũđình Tường
Vượt qua đau khổ.., - Lm. Nguyễn Nghĩa
Học nơi Chúa lòng hiền hậu..., - Lm Jude Siciliano, OP

Tôi bảo thầy là ai ?..., - Lung Linh

Khôn và dại...,
- Trầm Thiên Thu


Bài vở mới

Hình ảnh Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Khóa 45 HK.... - Truyền Lê
Từng chút một thôi...,
- dòngtên.net
Lễ Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ..., - Trầm Thiên Thu
Yêu thương phục vụ như Chúa Kitô..., - Lm Đan Vinh..

Phụng vụ giờ kinh

Phụng vụ giờ kinh online... - tinmung.net
Tinmung.net ...,
- tinmung-net
Daily Scripture and meditation ..., - vietcatholic.net
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình

Bài Huấn từ của ĐTC Phanxicô: tháng 7-14... - Phạm Xuân Khôi dịch
Đức Thánh Cha : tháng sáu... - Cao Tấn Tĩnh , BVL
Thần Học Kinh Thánh bài 1199... - Linh Tiến Khải vietvatican.net/
Thánh Mẫu Học bài số 382-1... - Linh Tiến Khải vietvatican.net/
Ở lại với Ngài 39 - sống trong giáo hội...
- Lê Hoàng Nam, SJ
Phút cầu nguyện 130 -cầu nguyện cho các gia đình trẻ... - Hoàng Nam, SJ
Tông huấn niềm vui phúc âm.., - ĐTC Phanxicô - Cao Tấn TĨnh, pvl

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)