Today- July 27, 2016
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ và 5 phút SN tháng 7-2016
- CMC soan
Lịch phụng vụ 8-2016... ...
- cmc soạn - dongcong.net online
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2015
* Tin Tức Giáo Hội hoàn vũ 7-2016..
Vietvatican.net
* Kinh Truyền Tin với ĐTC Phanxicô 7-2016
-. .. Vietvatican.net

* BTK- Thứ Tư 2-9-15....
..-Vietvatican.net- Linh Tiến Khải
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 8
- Châu Kiên Long
* Gương Các Thánh tháng 8
- Trầm Thiên Thu dịch
- Hỏi đáp - Thắc mắc - Trả lời
- www.tinmung.net
- Xin Cầu Nguyện Online
- www.tinmung.net
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2014
- Báo Giáo sĩ Việt nam #256
-ban biên tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng
- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

Mời vào dongcong.us

Chương trình Ngày thánh Mẫu 2016

Hình ảnh công tác Ngày Thánh Mẫu 2016

Chúa Nhật XVIII Thường Niên

Thánh Vịnh Đáp Ca ...
- Youtube Nauy

Suy Niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm C...
- nhiều tác giả
Chớ cậy vào của cải vật chất..
- Lm. Hồ Bạc Xái

Cách dùng của cải đời này....

- Lm. Đinh Lậy Liễm

Bài giáo lý gia đình 27 của ĐTC Phanxico....
- Cao Tấn Tĩnh dịch

Giáo Lý của ĐTC ngày 2 tháng 9....

- Phạm Xuân Khôi dịch

Lạy Cha chúng con....
- tgm Ngô Quang Kiệt

Phụng vụ giờ kinh ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Năm Thánh Lòng Thương Xót

Thành phố Roma chuẩn bị cho năm thánh LTX... - Linh Tiến Khải
Thông điệp cho năm đời dâng hiến... - Cao Tấn Tĩnh dịch
Tông huấn niềm vui phúc âm.., - ĐTC Phanxicô - Cao Tấn TĨnh, pvl

Hình Ảnh Các Ngày Thánh Mẫu 2015 by Nhóm dongcong.net

DVD Hội Thảo Ngày Thánh Mẫu 2015.., - dongcong.net..
Kết quà Xổ Số Ngày Thánh Mẫu 2015.., - dongcong.net..
Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc Ngày Thánh Mẫu.., - dongcong.net..
ntm-khách hành hương Rochester, NY.., - dienNguyen..
Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ.., - dongcong.net..
Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima.., - dongcong.net..
Dâng Hoa Kính Mẹ.., - dongcong.net..
Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu.., - dongcong.net..
Lễ Đại Trào Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.., - dongcong.net..
Đoàn Trống La San.., - dongcong.net..
Các Hội Thảo Ngày Thánh Mẫu.., - dongcong.net..
Sinh Hoạt Ngày Thứ Sáu.., - dongcong.net..
Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa - Cầu Cho Bệnh Nhân.., - dongcong.net..
Kiệu Thánh Thể & Phép Lành Thánh Thể.., - dongcong.net..
Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Mình Máu Thánh Chúa.., - dongcong.net..
Sinh Hoạt Ngày Thứ Năm.., - dongcong.net..
Kiệu và Thánh Lễ Biệt Kính Thánh Cả Giuse.., - dongcong.net..

Sinh Hoạt Ngày Thứ Tư.., - dongcong.net..

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)