Today- August 25, 2016
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ và 5 phút SN tháng 8-2016
- CMC soan
Lịch phụng vụ 9-2016... ...
- cmc soạn - dongcong.net online
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2016
* Tin Tức Giáo Hội hoàn vũ 17-8-2016..
Vietvatican.net
* Kinh Truyền Tin với ĐTC Phanxicô 8-16
-. .. Vietvatican.net

* BTK- Thứ Tư 2-9-15....
..-Vietvatican.net- Linh Tiến Khải
* Suy niệm Chúa nhật năm C
- Nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 8
- Châu Kiên Long
* Gương Các Thánh tháng 8
- Trầm Thiên Thu dịch
- Hỏi đáp - Thắc mắc - Trả lời
- www.tinmung.net
- Xin Cầu Nguyện Online
- www.tinmung.net
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2014
- Báo Giáo sĩ Việt nam #256
-ban biên tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng
- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

Hình Ảnh Các Ngày Thánh Mẫu 2016 by Nhóm dongcong web

Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc Ngày Thánh Mẫu 2016..

Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ Maria 2016.

Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima 2016..

Dâng Hoa Kính Mẹ Maria 2016..

Các Thánh Lễ và Hội Thảo Ngày Thứ Bảy 2016..

Các bài giảng của quí Đức Cha NTM

Thánh Lễ Kính Mẹ Lavang Cầu Cho LInh Mục & Tu Sĩ Nam Nữ 2016..

Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2016..

Thánh Lễ Đại Trào Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2016..

Sinh Hoạt và Hội Thảo Ngày Thứ Sáu 2016..

Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa Cầu Cho Các Bệnh Nhân 2016..

Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Mình Máu Thánh Chúa 2016..

Kiệu Thánh Thể Ngày Thứ Năm 2016..

Sinh Hoạt Ngày Thứ Năm 2016..

Kiệu & Thánh Lễ Biệt Kính Thánh Cả Giuse 2016..

Sinh Hoạt Ngày Thứ Tư 2016..

Sinh Hoạt Trước Ngày Thánh Mẫu 2016..


Chúa Nhật XXII Thường Niên, năm C

Thánh Vịnh Đáp Ca ...
- Youtube Nauy

Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm C...
- nhiều tác giả
Hãy cố gắng qua cửa hẹp..
- Lm. Hồ Bạc Xái

Hãy vào qua cửa hẹp....

- Lm. Đinh Lập Liễm

sống cho người nghèo....
- Lm Tạ Duy Tuyền

Theo Chúa là vui vẻ vác thập giá mình....

- Lm Jude Siciliano, OP

Khiêm tốn....
- Tgm Ngô Quang Kiệt

Phụng Vụ Giờ Kinh ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Năm Thánh Lòng Thương Xót

Lòng thương xót, yếu tính của tin mừng và chìa khóa (bài 31)... - Vũ Văn An
Lòng thương xót, yếu tính của tin mừng và chìa khóa (bài 28)... - Vũ Văn An..
Lòng thương xót, yếu tính của tin mừng và chìa khóa (bài 29).., -Vũ Văn An

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)