Today- September 23, 2016
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ Tháng 9-2016
- CMC biên soan
Lịch phụng vụ 10-2016... ...
- cmc soạn - dongcong.net online
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2016
* Tin Tức Giáo Hội hoàn vũ 9-2016..
Vietvatican.net
* Kinh Truyền Tin : Thiên Chúa luôn chờ đợi và tha thứ cho chúng ta - ĐTC Phanxicô
-. .. Vietvatican.net

* BTK- Thứ Tư 7-9-2016....
..-Vietvatican.net- Linh Tiến Khải
* Suy niệm Chúa nhật năm C
- Nhiều tác giả
* 10 Phút Suy Niệm
- Nhiều tác giả
* Gương Các Thánh tháng 9
- Châu Kiên Long
* Gương Các Thánh tháng 9
- Trầm Thiên Thu dịch
- Hỏi đáp - Thắc mắc - Trả lời
- www.tinmung.net
- Linh đạo và Chứng từ - Hồng Thủy
- vietvatican.net
- Linh đạo và Chứng từ -Linh tiến Khải
- vietvatican.net
- Xin Cầu Nguyện Online
- www.tinmung.net
* Ơn gọi Đồng Công Hải Ngoại -cmcvocation..
- www.cmcvocation.org 2014
- Báo Giáo sĩ Việt nam #256
-ban biên tập.
- Một thoáng suy tư (index)
- Tầm Xuân sưu tầm.
Youtube - Karaoke-audio
- Music - thánh ca Việt nam tinmung.net -tinmung media.net
- Vatican- youtube.com
- Cuộc sống muôn mầu.. -tinmung.net/index
- Slideshow - conggiaoVN
- Hoa đẹp và chọn lựa...
- sắc hoa muôn mầu
- Viêm khớp- ly nước 4 loại trái..
- sức khoẻ là vàng
- Quế và mật ong toa thuốc tuyệt vời
- sức khoẻ là vàng
- 1 giờ sau khi dùng cơm
- sức khoẻ là vàng

Chúa Nhật XXVI Thường Niên, năm C

Thiên Sứ của Lòng Thương Xót. Thánh Terexa Calcutta..
- Trầm Thiên Thu - mừng Mẹ Thánh Terexa Calcutta
Thánh vịnh đáp ca..
- Ca đoàn Nauy
Giúp đỡ tha nhân như .
- Linh mục Minh Vận, CMC
Giấy thông hành nước trời .
- Thiên Phúc

Suy Niệm Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm C...
- nhiều tác giả
Người giầu và người nghèo..
- Lm. Hồ Bạc Xái

Giầu của giầu lòng ....

- Lm. Đinh Lập Liễm

Cho thì có phúc..
- Lm Tạ Duy Tuyền

Tầm quan trọng của năng làm việc bác ái ...

- Lm Jude Siciliano, OP

Liên đới với tất cả Thiên Chúa và con người....
- Tgm Ngô Quang Kiệt

Phụng Vụ Giờ Kinh ba

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Năm Thánh Lòng Thương Xót

Lòng thương xót, yếu tính của tin mừng và chìa khóa (bài 31)... - Vũ Văn An
Lòng thương xót, yếu tính của tin mừng và chìa khóa (bài 28)... - Vũ Văn An..
Lòng thương xót, yếu tính của tin mừng và chìa khóa (bài 29).., -Vũ Văn An

Hình Ảnh Các Ngày Thánh Mẫu 2016 by Nhóm dongcong web

Thánh Lễ Đại Trào Bế Mạc Ngày Thánh Mẫu 2016..

Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ Maria 2016.

Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima 2016..

Dâng Hoa Kính Mẹ Maria 2016..

Các Thánh Lễ và Hội Thảo Ngày Thứ Bảy 2016..

Các bài giảng của quí Đức Cha NTM

Thánh Lễ Kính Mẹ Lavang Cầu Cho LInh Mục & Tu Sĩ Nam Nữ 2016..

Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2016..

Thánh Lễ Đại Trào Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2016..

Sinh Hoạt và Hội Thảo Ngày Thứ Sáu 2016..

Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa Cầu Cho Các Bệnh Nhân 2016..

Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Mình Máu Thánh Chúa 2016..

Kiệu Thánh Thể Ngày Thứ Năm 2016..

Sinh Hoạt Ngày Thứ Năm 2016..

Kiệu & Thánh Lễ Biệt Kính Thánh Cả Giuse 2016..

Sinh Hoạt Ngày Thứ Tư 2016..

Sinh Hoạt Trước Ngày Thánh Mẫu 2016..


Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)