dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tuần chín kính Thánh Giuse
 
 

NguoiHanhHuong nguoihanhhuong@gmail.com

 
<<<    

TUẦN CỬU NHẬT

KÍNH THÁNH GIUSE

NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH


DIỄN TIẾN GIỜ KINH

Trong tuần Cửu nhật Kính thánh Giuse

 

01. Dấu thánh giá

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

 

02. Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

* Hoặc hát:  Cầu xin Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 

03. Kinh Tin

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng.  Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh.  Amen. 

 

04. Kinh Cậy

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau đặng lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai đặng.  Amen. 

05. Kinh Mến

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. 

06. Kinh Sấp Mình

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhậm lời con nguyện. Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

* Kinh vì dấu

Lạy Chúa, chúng con vì dấu Thánh giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

07. Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

 

08. Lời Chúa và Suy niệm (xem phần Lời Chúa, từ trang 9) 

09. Kinh Tin kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 

10. Kinh Lạy Cha - 10 kinh Kính Mừng - Sánh Danh

 

11. Kinh xin thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn

Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng : “Trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

Lạy cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, cha đã từng là cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin cha bầu chữa cho chúng con bên tòa Chúa.

Chúng con trao phó nơi cha vụ khó khăn này (...) xin cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Chúng con vững lòng trông cậy, cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu cha.

Chúng con sấp mình dưới chân cha, tha thiết nài xin cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con.

Xin cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.

12. Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con đặng làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con đặng đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua đêm hôm nay (tối thì đọc: ngày hôm nay) đặng mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hiệp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen. 

 

13. Bài hát (xem phần Bài Hát, từ trang 27) 

14. Kinh Trông Cậy

 

Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 

* Ba câu lạy 

Lạy rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

- Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

- Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

- Cầu cho chúng con.

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

- Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bình an.

- Cầu cho chúng con.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 


LỜI CHÚA & SUY NIỆM
  

 

NGÀY THỨ NHẤT

 

1. Lời Chúa (Mt 1,16)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Ông Giacóp sinh ông Giuse, chồng của bà Maria,  là Mẹ Đức Giêsu.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. 

2. Suy niệm

Trong dòng lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện cho nhân loại, thánh Giuse được tuyển chọn như người ôm lấy tất cả niềm chờ mong của dân tộc, như người đứng nơi cửa ngõ của thế giới con người để chào đón hồng ân cứu độ nơi Đức Giêsu. Giuse chính là người, thay mặt nhân loại, đón chào Thiên Chúa để Ngài có thể thực hiện lời hứa ban một Đấng Cứu Tinh xuất thân từ dòng dõi Đavít. Thánh Giuse cũng được chính Thiên Chúa tuyển chọn để làm cha Đấng Cứu Thế. Thánh Giuse sống theo niềm tin vào sự hướng dẫn của một mình Thiên Chúa.

Thánh Giuse thực sự là đầy tớ tín trung hằng tận tâm coi sóc gia sản Thiên Chúa giao phó. Thánh Giuse quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, chăm sóc Đức Giêsu, là Đấng hoàn thành Giao Ước Cứu Độ. 

Lạy Chúa,

Xin soi lòng mở trí để chúng con

nhận ra ơn gọi và sứ mệnh Chúa trao ban;

nhận ra cuộc đời chúng con

là cuộc hành hương tiến về Đất Hứa;

nhận ra bao lần chúng con đã bất trung,

và nhận ra bao nhiêu hồng ân cao quí của Chúa.

Lạy Chúa,

Xin Chúa ban cho chúng con

một thái độ sẵn sàng như thánh Giuse

để chúng con được góp phần vào mầu nhiệm cứu độ;

và để chúng con gìn giữ ơn gọi Chúa thương ban.

Xin Chúa cũng ban cho chúng con

một tấm lòng trung kiên như thánh Giuse

để chúng con luôn biết đón nhận Thánh Ý của Chúa

và để chúng con biết sống cuộc đời này

cách tươi vui, hạnh phúc, trong niềm tạ ơn sâu xa. Amen. 


NGÀY THỨ HAI

 

1. Lời Chúa (Mt 1,18)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. 

2. Suy niệm

Cuộc hôn nhân giữa Đức Maria và thánh Giuse là một cuộc hôn nhân độc nhất trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, dù có khác lạ, cuộc hôn nhân đó vẫn có đầy đủ tất cả những yếu tố của một cuộc hôn nhân đích thực: tình yêu giữa hai người, giao ước hôn nhân đầy đủ theo luật và việc sinh sản con cái. Đó không phải là cuộc hôn nhân giả, không phải chỉ là bức bình phong bên ngoài để che mắt nhân loại. Vì thế, Kinh Thánh cũng như các Giáo Phụ đều đồng ý gọi thánh Giuse là chồng bà Maria, bà Maria là vợ của thánh Giuse, và hai người đã thực sự kết hôn với nhau. Sự việc hai người không ăn ở với nhau chẳng làm mất đi giá trị của cuộc hôn nhân này; ngược lại, sự việc đó lại là thái độ rộng mở để Thiên Chúa có thể can dự cuộc sống nhân loại; và sự can thiệp của Thiên Chúa lại trở thành mối giây thắt chặt thêm tình yêu giữa hai người và làm cho cuộc sống hôn nhân trở nên thật tốt đẹp. Hơn nữa, chính sự can thiệp của Thiên Chúa lại làm cho ý nghĩa tình yêu hôn nhân giữa hai người đạt đến ý nghĩa cao nhất của nó: sứ vụ của tình yêu hôn nhân là làm cho Chúa Giêsu được hiện diện và tăng triển trong cuộc sống nhân loại. 

Lạy Chúa,

Chúa đã lập Bí Tích Hôn Nhân

để nâng đỡ và chúc lành

cho những ai được kêu gọi sống đời sống hôn nhân.

Lạy Chúa, 

Xin cho chúng con biết trân trọng đời sống gia đình 

và biết khám phá ra huyền nhiệm của Thánh Ý Chúa

trong đời sống hôn nhân. 

Xin Chúa ngự trị trong gia đình chúng con,

xin gìn giữ mọi người trong gia đình chúng con

tràn ngập trong ơn nghĩa Chúa.

Xin Chúa mang lại cho chúng con

một tình yêu siêu nhiên, 

để chúng con luôn biết quảng đại với nhau 

và biết tin tưởng vào Chúa 

trong những lúc khó khăn của đời sống hôn nhân.

Amen.

NGÀY THỨ BA

 

1. Lời Chúa (Mt 1,24-25)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.  Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. 

2. Suy niệm

Trong suốt cuộc đời, chính một tình yêu thanh khiết đã giúp thánh Giuse can đảm chu toàn những nhiệm vụ khó khăn của mình đối với Đức Maria. Chính nhờ tình yêu thanh khiết đó, Thiên Chúa đã có thể thực hiện công trình cứu độ trần gian.

Chính nhờ tình yêu thanh khiết của thánh Giuse, Thánh Thần đã có thể làm cho cuộc hôn nhân đó nảy sinh những hoa trái siêu nhiên, biến tình yêu giữa hai người thành một mẫu mực của tình yêu vợ chồng, nghĩa là một tình yêu có Thiên Chúa ở giữa, có Thiên Chúa hiện diện, để làm cho tất cả những gì còn chưa trọn vẹn của tình yêu nhân loại sẽ trở nên toàn hảo, để làm cho tất cả giới hạn của một gia đình nhân loại bình thường trở thành trường tồn, trở thành nguồn ơn ích cho những người khác nữa.

Như vậy, chỉ có Thiên Chúa mới có thể bảo đảm cho tình yêu con người; và chỉ có một tình yêu thanh khiết trong đời sống vợ chồng mới có thể mở rộng tâm hồn con người cho Thiên Chúa hoạt động. 

Lạy Chúa,

Chúa đã muốn sinh ra làm con của nhân loại.

Sự hạ mình của Chúa là một tình yêu không điều kiện,

bởi vì Thiên Chúa yêu thương con người 

ngay khi con người là tội nhân.

Nhưng để đón nhận tình yêu Chúa,

chúng con cần phải biết sống một tình yêu thanh khiết,

để cho Chúa hoạt động trong cuộc sống hôn nhân

cũng như trong mọi tình yêu nhân loại.

Xin Chúa hướng dẫn tình yêu của chúng con, 

xin Chúa thâm nhập vào tình yêu của chúng con. 

Xin Chúa biến tình yêu nhân loại chúng con thành tình yêu của Chúa. 

Xin Chúa hãy sử dụng tình yêu của chúng con 

để bày tỏ tình yêu cao vời và ơn cứu độ của Chúa. Amen. 


NGÀY THỨ BỐN 

1. Lời Chúa (Lc 2,4-5)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Ông Giuse thuộc xứ Galilê cũng từ thành Nadarét lên xứ Giuđêa, tới thành Đavít gọi là Bêlem, vì ông thuộc về nhà và dòng họ Đavít để khai tên sổ bộ với Maria đã đính hôn với ông hiện đang mang thai.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

2. Suy niệm

Ơn cứu độ của Thiên Chúa không phải để dành cho những người sống ở trên mây, lâng lâng thoát tục, không vướng bận công việc trần thế. Ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho mọi người, đặc biệt là những người “đang vất vả mang gánh nặng nề” (Mt 11,28).

Tuy nhiên, người Kitô hữu không hoàn toàn là người trần gian, vì họ, như thánh Giuse, nhìn thấy trong trần gian có sự hiện diện của Chúa. Khi thi hành công việc trần gian: làm việc, xây dựng gia đình, tìm kiếm miếng cơm manh áo..., người Kitô hữu cũng hiểu rằng mình đang mang Chúa vào trong cuộc đời.

Thiên Chúa tỏ hiện cách bình thường, đôi khi thật khiêm tốn, nhỏ bé, bình thường. Chỉ có một lòng tin tưởng như thánh Giuse mới có thể giúp ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong dáng vẻ bình thường như vậy. Như thánh Giuse, chúng ta cần phải biết chiêm ngắm, tin tưởng để ủng hộ cho chương trình của Ngài được thể hiện trọn vẹn. 

Lạy Chúa,

chúng con thường than thở phải lo miếng cơm manh áo

nên không rảnh rang để lo việc Chúa

vì chúng con vẫn tưởng công việc của Chúa

là những gì khác công việc chúng con làm. 

Lạy Chúa, như thánh Giuse,

xin cho chúng con ý thức rằng

chẳng có công việc nào của Người Kitô hữu

lại không phải là công việc của Chúa trao phó,

để từ đó, cũng với những công việc thường ngày,

nhưng chúng con lại thi hành như là người của Chúa,

để chúng con hết mình làm việc

với lòng hăng hái của Chúa, 

để chúng con biết yêu thương gia đình, làng xóm

bằng chính tình yêu của Chúa như thánh Giuse vậy. Amen.

NGÀY THỨ NĂM

 

1. Lời Chúa (Lc 2,27)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Vào lúc ấy, cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để cử hành những nghi lễ liên quan đến Người, như thiên hạ thường làm theo luật dạy.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. 

2. Suy niệm

Việc dâng hiến Đức Giêsu vào đền thờ, Mẹ Maria và thánh Giuse đã không chỉ thi hành luật “như thiên hạ thường làm”, mà có một ý nghĩa hết sức đặc biệt, và sâu xa. Các người khác dâng con để tạ ơn Chúa đã cứu thoát dân, còn hai ngài dâng con là để Chúa Giêsu sẽ lại cứu độ cả nhân loại. Như thế, thánh Giuse và Mẹ Maria chắc hẳn thấy được rằng việc dâng Chúa Giêsu trong đền thờ cũng có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận một sứ vụ khó khăn Chúa trao cho, một sứ vụ cao cả, nhưng cũng làm mình đau lòng biết bao. Con trẻ thực sự thuộc về Thiên Chúa, nên sẽ phải thi hành chương trình của Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa hiến dâng thực sự chứ không còn phải chỉ là việc tuân giữ một lề luật, không chỉ là niềm tạ ơn.

Hiến dâng con cho Thiên Chúa, đó là hoàn toàn chấp nhận chương trình của Chúa cho gia đình của mình. Cuộc sống của người Kitô hữu không phải là sống cho mình, nhưng là sống cho Chúa, sống vì Chúa và sống để thực hiện chương trình của Chúa trong cuộc đời mình. 

Lạy Chúa, chúng con cũng đã nghe nói:

sống là hy sinh, yêu thương là trao ban.

Nhưng tự sức chúng con, điều đó khó quá.

Chúng con muốn nhận hơn là cho,

muốn hưởng thụ hơn là chấp nhận hy sinh.

Còn thánh Giuse, Ngài đã dám từ bỏ mình 

để chấp nhận sứ vụ gian lao, khó nhọc.

Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức cuộc đời mình

đã được Chúa chuộc lại bằng cái chết của Chúa Giêsu,

để chúng con được sống dâng hiến trong niềm tạ ơn

và thật can đảm chấp nhận bất cứ điều gì Chúa muốn.

Amen.

 

NGÀY THỨ SÁU

 

1. Lời Chúa (Lc 2,40)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền,  thì trở về nơi cư ngụ gọi là thành Nagiarét, miền Galilê.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

2. Suy niệm

Trong gia đình thánh, vai trò của thánh Giuse thật là khiêm tốn. Chúng ta thấy cuộc đời của ngài thật là âm thầm, giản dị, có thể tóm gọn lại trong hai nhiệm vụ: làm chồng và làm cha, như biết bao nhiêu người chồng và người cha khác.

Nhưng chính trong cuộc sống giản dị đó, thánh Giuse lại thể hiện một cách tốt đẹp vai trò người gia trưởng của mình và xứng đáng là mẫu gương cho mọi người gia trưởng.

Làm chồng, thánh Giuse hết lòng tôn trọng Đức Maria, tin tưởng nơi Maria, dù trong hoàn cảnh gay go nhất, khi không hiểu được sự kiện làm mẹ rất ngạc nhiên của người bạn đời.

Làm cha, thánh Giuse đã hết sức can đảm, chịu đựng gian khổ đưa Hài Nhi Giêsu trốn sang Ai Cập, tận tụy với con trong những năm tháng sống nơi đất khách quê người cũng như những ngày tháng vất vả ở Nadarét.

Người gia trưởng cần phải học với thánh Giuse để có thể nhìn ra thánh ý Thiên Chúa trong gia đình, trong những người thân của mình. 

Lạy Chúa, 

Chúa đã gọi chúng con vào đời sống hôn nhân,

thì xin Chúa cũng chúc lành,

ban ơn cho những nỗ lực của chúng con

để xây dựng một gia đình thánh thiện.

Xin Chúa cho các gia trưởng

trong các gia đình Công Giáo

biết noi gương thánh Giuse,

hết tình yêu thương gia đình

hết tình tận tụy chu toàn trách nhiệm

và nhất là luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa

trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

 

 

NGÀY THỨ BẢY

 

1. Lời Chúa (Lc 2,41-42)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua.  Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. 

2. Suy niệm 

Thánh Giuse đã thực sự mang một tấm lòng thờ kính Thiên Chúa, nên khi Đức Giêsu được 12 tuổi, ngài đưa cả gia đình lên đền thờ Giêrusalem theo đúng như luật dạy. Hơn nữa, tinh thần tôn thờ Thiên Chúa của thánh Giuse còn vượt qua nhãn giới Cựu Ước để bước sang lãnh vực Tân Ước.

Một người Israel gương mẫu là một người sống tinh thần phượng thờ một mình Thiên Chúa và mở lòng ra để đón nhận Đức Giêsu. Người Israel đó là chính thánh Giuse. Đấng đã hết mình tuân giữ tinh thần của Israel và đã đưa Chúa Giêsu vào trong sinh hoạt tôn giáo của Dân mình. Thái độ đó của thánh Giuse cũng làm cho Ngài trở thành như một người Kitô hữu thứ nhất. 

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa là trung tâm của lịch sử,

là trung tâm sinh hoạt của con người

và cũng là trung tâm của mỗi người chúng con.

Xin cho chúng con được gặp Chúa thực sự.

Xin cho chúng con biết đón nhận Chúa

vào ngự ở trung tâm cuộc đời của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu,

chúng con chưa là một người Kitô hữu gương mẫu,

vì chúng con đã làm nhiều sự công chính,

nhưng lại không có Chúa.

Xin Chúa cho chúng con, như thánh Giuse,

biết chọn cho mình điều cần duy nhất: là đặt Chúa vào trung tâm cuộc đời mình.

Amen.

NGÀY THỨ TÁM

 

1. Lời Chúa (Lc 2,51)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Sau đó, Người theo Cha mẹ trở về Nadarét , và hằng vâng phục các Ngài.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. 

2. Suy niệm

“Gia đình Kitô hữu lãnh trách nhiệm phải gìn giữ mạc khải và thông truyền tình yêu thương, là phản ảnh sống động và dự phần thực sự vào tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, vào tình yêu của Đức Kitô là Chúa đối với hiền thê của Người là Hội Thánh” (Tông Huấn về gia đình, số 17, của Đức Gioan Phaolô II).

Chính Thánh Giuse, bằng cuộc đời âm thầm lặng lẽ với niềm tín thác tuyệt đối vào đường lối của Thiên Chúa, Ngài đã sống trọn vẹn chức vị làm cha nuôi Chúa Giêsu ngay trong khung cảnh sống của Người.

Người đã ý thức luôn mãi là Người gìn giữ mầu nhiệm của Thiên Chúa và hằng gẫm suy những việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm nơi chính người con yêu qúi của Người. Một gia đình thánh thiện với những phần tử thánh, luôn thực thi Thánh ý Chúa.

 Lạy Chúa,

xin giáng phúc cho công việc chúng con làm, 

cho ngôi nhà chúng con ở, 

cho những người thân trong gia đình, 

cho mọi tín hữu trong Hội Thánh.

Xin cho mọi gia đình biết đùm bọc yêu thương nhau 

và biết chu toàn phận vụ của mỗi người trong gia đình 

theo như ý Chúa muốn, 

để một khi sống trong sự kính sợ và luôn tin tưởng 

vào sự hiện diện của Chúa trong gia đình,

thì xã hội được yên vui, 

và người người được hạnh phúc

như gia đình Thánh Gia xưa. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

NGÀY THỨ CHÍN

 

1. Lời Chúa (Mt 13,54-57)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?  Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?”.  Và họ vấp ngã vì Người.

Đó là Lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

 

2. Suy niệm

Khi lựa chọn để Ngôi lời nhập thể trong một gia đình lao động, Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô, đã muốn phục hồi giá trị cho công việc tay chân, một công việc vẫn bị coi thường và khinh bỉ. Thiên Chúa muốn cho con người nhận thấy rằng, giá trị không hệ tại công việc, nhưng hệ tại thái độ con người với công việc ấy.

Thánh Giuse đã nuôi sống gia đình Nadaret bằng một nghề nghiệp tầm thường, nhưng với tấm lòng yêu mến, nên công việc ấy là những đóng góp quí giá để đưa Ngôi lời Thiên Chúa nhập thể vào trần gian. Và như thế, với bàn tay lao động của mình, thánh Giuse đã xây dựng Nước Thiên Chúa, xây dựng một vương quốc thiêng liêng qua việc phục vụ con người.

Theo gương thánh Giuse, người Kitô hữu cũng được mời gọi thánh hoá công việc lao động của mình, coi đó như là một ơn gọi, một môi trường cụ thể xây dựng thế giới, phục vụ con người, thể hiện khả năng của mình, để rồi từ đó làm cho Nước Chúa được thể hiện.

 

Lạy thánh Giuse, 

với công việc lao động tầm thường tại làng Nadaret.

Ngài đã dạy cho chúng con hiểu rằng: 

phải cộng tác vào việc xây dựng Nước Chúa

ngay từ cõi đời này.

Xin giúp chúng con biết tìm ra Thánh ý Thiên Chúa 

trong công việc lao động vất vả của thường ngày, 

để chúng con cũng biết trở thành 

những người góp phần xây dựng Nước Chúa. Amen.

 

 BÀI HÁT

 

01. Lạy Thánh Giuse (Tuyển tập TCVN, Q. 1, Tr. 832)

1. Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên nơi diệu quang. Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền Cha đã giữ gìn Thánh Thất. Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian.

ÐK: Mừng lạy Cha chí nhân chí lành, là Bạn thanh sạch Ðức Nữ Trinh. Nhân đức Cha rạng ngời, soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con noi dấu Người liên, để sau được vinh phúc vô biên.

2. Lạy Thánh Giuse khi sống trên nơi trần ai. Người hằng chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời Ngôi Hai. Dám xin Cha lành cho chúng con rày ở thế. Vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai.

3. Lạy Thánh Giuse Cha xứng một vị hiền phu. Bạn lành Trinh Nữ Cha nuôi Nhi Ðồng Giêsu. Dám xin hộ phù dìu dắt kẻ làm gia trưởng. Thánh hóa gia đình và ban phúc thiêng nghìn thu.

4. Lạy Thánh Giuse gương mẫu cho người cần lao. Mặc dù vất vả Cha luôn giữ lòng thanh cao. Dám xin Cha lành thương giúp thợ thuyền lao khổ. Biết đem thanh bần dọn ngày phúc vinh đời sau.

5. Lạy Thánh Giuse gương mẫu cho người đồng trinh. Lòng Người thanh khiết như bông huệ, dường thủy tinh. Dám xin Cha lành thương giúp con hèn yếu đuối. Thắng mọi dục tình hầu sau đáng ơn trường sinh.

02. Cầu xin Thánh Gia (Tuyển tập TCVN, Q. 1, Tr. 808)

ÐK: Giuse trong xóm nhỏ lao động thuở xưa, miền Nadarét, Thánh Gia Người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo.

1. Cho người cha biết sống nhân ái quên mình, biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời.

2. Cho người mẹ biết giữ hạnh phúc gia đình, sống vui trong chí hướng trung thành. Nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu, lớn lên trong tình yêu Chúa Trời.

3. Cho đoàn thơ ấu biết tôn kính vâng lời, biết noi gương mến Chúa yêu người. Hồn luôn giữ gìn được mầu hoa trắng trong, xứng nên ngôi đền Chúa Thánh Thần.

 

03. Về Bến Thiên Ðàng (Tuyển tập TCVN, Q. 1, Tr. 866)

ÐK. Nguyện xin Thánh Cả Giuse quyền cao sang, rày đang no đầy muôn phúc trên ngai vàng. Cứu giúp chúng con thế trần lầm than. Ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn.

1. Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bằng yên. Lòng con xao xuyến sóng gió hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hằng trôi. Xin Cha thương dắt con về bến yên vui sáng ngời.

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)