dongcong.net
bấm vào số sẽ có bài đọc
Tháng 01, 2014
Giáp Ngọ
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

 

 
 

1
1/12

Lễ Mẹ Thiên Chúa (Lễ buộc)
New Year's Day
Ngày Cầu Hòa Bình Thế Giới

2 2
Th. Basiliô Cả và Th. Grêgôriô Nazian, giám mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

3
3

Kính thánh Danh Chúa Giêsu
Thứ Sáu đầu tháng

4
4

Th. Êlizabeth Ann Seton
Thứ bảy đầu tháng

5
5

Lễ Hiển Linh
Bài đọc Chúa Nhật: năm A


6
6

Thánh Anrê Bessette, tu sĩ (Hoa Kỳ)

7
7

Th. Raymunđô Penafort, Linh Mục

8
8


9
9

10
10


11
11

Kính Đức Mẹ


12
12

Lễ Chúa GIêsu Chịu Phép Rửa
Lễ kính

13
13

Bắt đầu Tuần 1 Mùa Thường Niên
Bài đọc hằng ngày: năm 2

(St. Hilariô)

14
14


15
15

 

16
16

 

17
17

Th. Antôn, viện phụ
Lễ Nhớ

18
18

Kính Đức Mẹ

19
19
Chúa Nhật 2 Thường Niên A


20
20
Th. Fabianô, giáo hoàng tử đạo
Th. Sêbastianô, tử đạo
Dr. Martin Luther King, Jr's Birthday (Hoa Kỳ)

21
21

Th. Anê, trinh nữ tử đạo- Lễ Nhớ

22
22

USA-Ngày đền tạ tội phá thai

23
23

(St. Vincent)

24
24

Th. Phanxicô Salêsiô, giám mục tiến sĩ
Lễ Nhớ

25
25
Th. Phaolô Tông Đồ trở lại
26 26
Chúa nhật 3
Thường Niên A


27 27

 

Th. Angêla Mêrici, trinh nữ

28 28

Th. Tôma Aquinô, linh mục tiến sĩ- Lễ Nhớ

29 29

 

30 30

31 1/1
Mùng Một Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ


 
Mùng Hai Tết Nguyên Đántháng 12-13

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)