dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 09, 2015
Âm lịch Ất Mùi
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
30
17/7-
Chúa Nhật 22 Thường Niên
31
18-1
19-

 

2
20-

3
21-
Th. Grêgôriô Cả, ghts-Lễ Nhớ

4
22-

Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

5
23-
Đầu tháng Kính Khiết Tâm Đức Mẹ
CP, Teresa Calcuta, nt


6
24-
Chúa Nhật 23 Thường Niên
7
25-

 

USA: Labor Day

8
26-

 

Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ Kính

9
27-

 

Th. Phêrô Clave

10
28-

11
29-

 

12
30-
Lễ Kính Thánh Danh Maria
13
1/8-
Chúa Nhật 24 Thường Niên

14
2-

 

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Kính


15
3-

 

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Lễ Nhớ

16
4-

 

Th.Cornêliô và Cyprianô, gmtđ- Lễ Nhớ


17
5-

 

Th. Rôbertô Bellarminô,gmts

18
6-

19
7-
Th. Gianuariô, gmtđ
20
8-
Chúa Nhật 25 Thường Niên

21
9-

 

Th. Matthêô, tông đồ thánh sử -lễ kính

22
10-

23
11-

 

Th. Piô 5 dấu, lm - Lễ Nhớ

24
12-
25
13-
26
14-

Th. Cosma và Th. Đaminaô tử đạo

27
15
Chúa Nhật 26 Thường Niên
Tết Trung Thu


28
16

 

Th. Venceslao, tử đạo
Th. Laurensô Ruiz và các Bạn tử đạo

29
17

 

Lễ Ba Tổng Thần Micae, Gabriel và Raphael -Lễ Kính

30
18

 

Th. Giêrônimô, lm ts
Lễ Nhớ


 

 

Hãy tiếp tục lần hạt để xin chiến tranh chấm dứt. (Đức Mẹ Fatima)

 

Phanxicô cũng được về trời, nhưng phải đọc nhiều kinh Mân Côi đã. (Đức mẹ Fatima 1917)

 
---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)