dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 12, 2015
Mùa Vọng -Mùa Giáng Sinh
âm lịch-Ất Mùi
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
 
-1
20/10
tuần 1 vọng
2
21
tuần 1 vọng

3
22
Th. Phanxicô Xaviê, linh mục

4
23

(Th. Gioan Đamacênô)
Tuần 1 vọng


5
24

tuần 1 vọng

6
25
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C

7
26

 

Th. Ambrôsiô, GMTS
Lễ Nhớ


8
27

Lễ Mẹ Vô Nhiễm
USA-Lễ buộc

9
28

 

Th. Juan Diego

10
29

 

tuần 2 vọng

11
1/11

 

(Th. Đamasiô I, gh)

12
2
Lễ Đức Mẹ Guadalupe
USA:Lễ Kính


13
3
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C

14
4

 

Th. Gioan Thánh Giá, LMTS
Lễ Nhớ


15
5

 

Tuần 3 vọng

16
6

 

Tuần 3 vọng

17
7
Từ 17-24, có bài đọc riêng
18
8

 

18-12

19
9

 

19-12

20
10
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C

21
11

 

Th. Phêrô Canisiô, linh mục tiến sĩ

22
12

 

22-12

23
13

 

23-12

24
14

 

Lễ vọng Chúa Giáng sinh

25
15

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

26
16
Th. Stephanô, tử đạo tiên khởi
Lễ Kính


27
17
Lễ Thánh Gia -Lễ Trọng
ngày thánh hóa các gia đình công giáo
28
18

 

Các Thánh Anh Hài - Lễ Kính

29
19

 

Th. Tôma Becket, gmtđ

30
20

 

Tuần Giáng Sinh

31
21

 

Th. Sylvestê I, giáo hoàng

1
22

Lễ Mẹ Thiên Chúa -lễ buộc

 
-

Năm mới 2016:
Lễ Tro 10-2-2016
Phục Sinh 27-3-16
Tết Bính Thân:
Thứ Hai 8-2-16


 

tháng 11

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)