dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc
Tháng 04, 2016
THÁNG CHÚA PHỤC SINH
- --
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

 

 
-

 

 
-


 
-


 
-


1
24/2

tuần bát phục sinh -(Th. Isiđôrô, gmts)

2
25
Tuần bát phục sinh
3
26

Lễ Chúa Tình Thương

4
27

Lễ Truyền Tin -lễ trọng.

5
28
(Th. Vincentê Ferriô, lm)

6
29
th. Gioan Lasan, lm

7
1/3

 

8
29
3

Th. Martinô I, giáo hoàng tử đạo


10
4

3 phục sinh

11
5
Th.Stanislao, gmtd

12
613
7

 

14
815
9

 

16
10

 

17
11

4 phục sinh

18
12


19
13

 

20
14

 

21
15
22
16

 

23
17
24
18
5 phục sinh
25
19

Th. Marcô, lễ kính

26
20


27
21 
28
22
Th. phêrô Chanel, linh mục tử đạo
Th. Lu-y Monfort, linh mục


29
23

(Th. Catarina Siêna, trinh nữ tiến sĩ)

 

30
24
Thánh Piô V, gh
Kỷ niệm biến cố 1975 Cầu cho Việt nam


 

tháng 3

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)