dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc
Tháng 06, 2016
Tháng Kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ
-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

-

 
-

 

 
-

 

1
26/4

Th. Justin, tử đạo

2
27

Th. Marcellius và Peter, tử đạo

3
28

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
lễ trọng


4
29
Lẽ Trái TIm Vẹn sạch Đức Mẹ

5
1/5

Chúa nhật 10 thường niên

6
2

Th. Norbertô, gm
Tuần 10 tn

7
3

 

8
49
5
Th. Êphrem, phó tế tiến sĩ
10
6


11
7
Th. Barnabê, tđ- lễ nhớ

12
8
Chúa nhật 11 thường niên

13
9

Th. Antôn Pađua, lmTs- Lễ Nhớ
Tuần 11 tn

14
10

15
11

16
12

Kỷ niệm ngày tôn phong 117 Thánh Tử Đạo VN (1988)

17
13

 

18
14

 


19
15

Chúa nhật 12 thường niên

20
16

21
17

St. Aloysius Gonzaga

22
18
Th. Gioan Fisher, Gm, Thomas More, Td
23
19


24
20
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Trọng
25
21


26
22

Chúa nhật 13 thường niên

27
23
Th. Cyril Alexandria, gm-ts
28
24

Th. Irenaeus, gm-td

29
25
Th. Phero và Th. Phaolo, tông đồ
30
26

 
-

 
-

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)