dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc
Tháng 08, 2016
THÁNG KHIẾT TÂM MẸ
---
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

Mẹ xin được ơn tha thứ cho cả
những người tội lỗi nhất.
(Thánh Germanô)

1
29/6-

Th. Anphongso, gmts
Lễ Nhớ

2
30-

Th. Gioan Vianney, lm
Lễ Nhớ

3
1/7-

Th. Eusebio Vercellesi, gm
Th. Phero Guiliano Eymard, lm

4
2-
NGÀY THÁNH MẪU tại Dòng Đồng Công USA

5
3-

 

6
4-

 

Chúa hiển dung

7
5-

19 Thường Niên

8
6-

Th. Đaminh, linh mục
Lễ Nhớ

9
7-
Th. Terexa Benedita thánh giá

10
8-

Th. Laurenxo, td

11
9-

 

Th. Clara, tn

12
10-

 13
11-14
12-
20 Thường Niên

15
13-
Lễ Đức Mẹ Lên Trời
Lễ trọng


16
14-


17
15-
-

18
16-

Th. Maximillian Kolbe, LMTĐ


19
17-
Th. Gioan Êuđê, lm

20
18-

 

Th. Bênađô, viện phụ tiến sĩ

21
19
21 Thường Niên

22
20
Lễ Đức Mẹ Nữ Vương- Lễ Nhớ


23
21

 

Th. Rôsa Lima, trinh nữ

24
22

 

Th. Batolomeo tông đồ, td

25
23

 

Th. Piô X, giáo hoàng

26
2427
25

Th. Mônica
Lễ Nhớ


28
26
22 Thường Niên

29
27
Th.Gioan Tẩy giả bị trảm quyết
Lễ Nhớ

30
28

 31
29

 

 

 
-

 

 

- 
-
---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)