dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 11, 2016
Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

Các tôi tớ Mẹ Maria nơi
luyện ngục thường được Mẹ đến viếng thăm an ủi.
(Thánh Anphongsô)

 
-
-
1
2/10
Lễ Các Thánh
Lễ Trọng
2
3-
Lễ cầu hồn
3
4-
Th. Martino Porre, ts
4
5-

Th. Charles Boromeo, gm
Thứ Sáu Đầu Tháng

5
6
Thứ Bảy Đầu Tháng

6
7

32 Thường NiênĐổi giờ USA

7
8

 

 

8
9

Election Day

9
10
Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô
Lễ Kính
10
11
Th. Lêô Cả, giáo hoàng tiến sĩ - Lễ Nhớ
11
12

Th. Martinô Tour, gm- Lễ NhớVeterans'Day (USA)

12
13
Th. Giosaphát, gmtđ
13
14
33 Thường Niên

14
15

Th. Phanxica Xavier Cabrini, tn

15
16

Th. Albertô Cả, gmts

16
17

Th. Gietruđê, DT

17
18

Th. Êlizabeth Hung Gia Lợi, nt - Lễ Nhớ

18
19
Cung Hiến Đền Thờ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô
Th. Rosa Philippine Duchesne, trinh nữ (Hoa Kỳ)
19
20

Th. Odo, Vp

20
21

34 Thường Niên

21
22
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ
Lễ nhớ


22
23

Th. Cêcilia, tntđ - Lễ Nhớ

23
24


24
28
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Lễ NhớThanksgiving Day- USA

25
29

Th. Catarina Alexandria, tntđ

26
1/10


27
2

1 Mùa Vọng năm A

28
3


29
4

 

30
-

 

Th. Anrê, Tông đồ

 
-

 


 
-
-
 
-




---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)