dongcong.net
xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc
Tháng 05, 2017
Tháng Hoa Đức Mẹ
2017-Đinh Dậu
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

-Tôn sùng Trái Tim Mẹ
-Lần Hạt Mân Côi
-Cải thiện đời sống
(3 mệnh lệnh Fatima)

1
6/4

Thánh Giuse Thợ
Ngày Lao Động

2
7
Th. Athanasiô, gmts
Lễ nhớ
3
8-
Th. Philiphe,
Th. giacobe, TD,
Lễ Kính
4
9

5
10

Thứ Sáu Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

6
11
Thứ Bảy Đầu Tháng
Kính Trái Tim Đức Mẹ
7
12

Chúa Nhật 4 Phục Sinh

8
13
9
14

10
15
Th. Damien Veuster, linh mục (Hoa Kỳ)

11
16

12
17

Th. Nêrêô và Th. Akilêô, tử đạo

13
18

Lễ Đức Mẹ Fatima
Kỷ niệm Fatima 100 năm

14
19
Chúa Nhật 5 Phục Sinh
USA: Mother's Day

15
20
Th. Isiđôrô, nông gia (Hoà Kỳ)
16
21


17
22
18
23
Th. Gioan I, ghtđ

19
24

 


20
25

Th. Bênađinô Siêna, lm

21
26

Chúa Nhật 6 Phục Sinh

22
27

Th. Rita Cascia, ts

23
28

 

24
29

 

25
30

LỄ THĂNG THIÊN

26
1/5
Th. Philip Neri
Lễ nhơ
25
2

Th. Augustinô Cantuariô, gm

28
3

Lễ Thăng Thiên
Chúa Nhật 7 Phục Sinh

29
4


30
5

 


31
6

Lễ Mẹ Thăm Viếng
Lễ kính

 
-


 
- 
-

 ---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)