dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc, chúa nhật năm A, ngày thường năm 1
Tháng 06, 2017
Tháng Kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ
Đinh Dậu
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

 

 
-

 

 
-

 


 
-


1
7/5

Th. Justino, td
Lễ Nhớ

2
8


Thứ Sáu đầu tháng


3
9
Carolo Luanga, các bạn tđ - Lễ Nhớ
Thứ bảy đầu tháng


4
10

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Lễ trọng

5
11

Th. Bonifface, gmtdd - Lễ Nhớ
Tuần 9 thường niên

6
12

Th. Norbertô, gm

7
13

 

8
14

9
15
Th. Êphrem, phó tế tiến sĩ

10
16


11
17
Chúa Ba Ngôi


12
18

Tuần 10 thường niên

13
19
Th. Antôn Pađua, lmTs - Lễ Nhớ
14
20

15
21

 

16
22

 

17
23

 


18
24

Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Lễ Trọng

Father's Day (USA)

19
25
Th. Romualdo, vp
KN tuyên tôn các thánh tử đạo Việt nam 1988

20
26

 

21
27
Th. Luy Gonzaga,ts,

22
28


23
29
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lễ Trọng
24
1/6
Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả
Lễ Trọng


25
2

Chúa nhật 12 Thường Niên

26
3
27
4

Th. Cyrilo Alexandria, gmTs,

28
5

29
6
HAI THÁNH TĐ
Phêrô và Phaolo
lễ trọng
30
7
Các thánh tử đạo thành Roma
 
-
tháng 5
tháng 7

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)