dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 11, 2017
Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Đinh Dậu
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

Các tôi tớ Mẹ Maria nơi
luyện ngục thường được Mẹ đến viếng thăm an ủi.
(Thánh Anphongsô)

 
-
-
 
-
Ba mệnh lệnh mẹ Fatima: -năn lần hạt mân côi.
-cải thiện đời sống
-Tôn sùng Trái Tim Mẹ
1
13/9
Lễ Các Thánh
Lễ Trọng
(lễ buộc)
2
14
Lễ cầu hồn
3
15

Th. Martino Porre, ts
Thứ Sáu Đầu Tháng

4
16
Th. Charles Boromeo, gm
Thứ Bảy Đầu Tháng

5
17

Chúa Nhật 31 Thường Niên

6
18

 

 

7
19

 

 

8
20
9
21
Lễ cung hiến đền thờ Laterano
10
22

Th. Lêô Cả, ghTs
-Lễ Nhớ


11
23

Th. Martinô Tour, gm- Lễ Nhớ
Veterans'Day (USA)

12
24
Chúa Nhật 32 Thường Niên
Th. Giosaphát, gmtđ

13
25

Th. Phanxica Xavier Cabrini, tn

14
26

 


15
27

Th. Albertô Cả, gmts

16
28

 17
29

18
1

Cung Hiến Đền Thờ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô


19
2


Chúa Nhật 33 Thường Niên

20
3
Th. Êlizabeth Hung Gia Lợi, nt - Lễ Nhớ

21
4

Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ
Lễ nhớ

22
5

Th. Rosa Philippine Duchesne, trinh nữ (Hoa Kỳ)

23
6

Thanksgiving Day- USA

24
7

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Lễ Nhớ

25
8
Th. Cêcilia, tntđ - Lễ Nhớ

26
9

Lễ Chúa Kitô Vua
Lễ Trọng


27
10


28
11

Th. Catarina Alexandria, tntđ

29
12


30
13

Th. Anrê, TĐ
Lễ Kính

1
-
-
2
-tháng 12

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)