dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc, chúa nhật năm B, ngày thường năm 2
Tháng 06, 2018
Tháng Kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ
---
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

 

 
-

 

 
-

 


 
-


 
-

 

1
18/4-

Th. Justino, td
Lễ Nhớ
Thứ Sáu đầu tháng

2
19-
Carolo Luanga, các bạn tđ - Lễ Nhớ
Thứ bảy đầu tháng


3
20-

Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Lễ Trọng

4
21-

Tuần 9 thường niên

5
22-

Th. Bonifface, gmtdd - Lễ Nhớ

6
23-

Th. Norbertô, gm

7
24-
8
25-
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lễ Trọng

9
26-
Lễ Khiết Tâm Mẹ

10
27-
CN 10 TN

11
28-

Thánh Barnaba, tông đồ (Lễ nhớ)

12
29-
Tuần 10 thường niên
13
30-
Th. Antôn Pađua, lmTs - Lễ Nhớ
14
1/5

 

15
2-

 

16
3-

 


17
4-

CN 11 TN
Father's Day (USA)

18
5-
Tuần 11 thường niên
19
6-

Th. Romualdo, vp
KN tuyên tôn các thánh tử đạo Việt nam 1988

20
7-


21
8-
Th. Luy Gonzaga,ts,

22
9-
23
10-
-

24
11-

Sinh nhật Gioan Tẩy Giả

25
12-
Tuần 12 thường niên
26
13-27
14-
Th. Cyrilo Alexandria, gmTs,
28
15-
29
16-
HAI THÁNH TĐ
Phêrô và Phaolo
lễ trọng

30
17-

Các thánh tử đạo thành Roma---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)