dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc, chúa nhật năm B, ngày thường năm 2
Tháng 06, 2018
Tháng Kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ
---
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

 

 
-

 

 
-

 


 
-


 
-

 

1
-

Th. Justino, td
Lễ Nhớ
Thứ Sáu đầu tháng

2
-
Carolo Luanga, các bạn tđ - Lễ Nhớ
Thứ bảy đầu tháng


3
-

Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Lễ Trọng

4
-5
-

Th. Bonifface, gmtdd - Lễ Nhớ
Tuần 9 thường niên

6
-

Th. Norbertô, gm

7
-

8
-
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lễ Trọng

9
-
Lễ Trái Tim Đức Mẹ

10
-
CN 10 TN

11
-

Tuần 10 thường niên

12
-
13
-
Th. Antôn Pađua, lmTs - Lễ Nhớ
14
-

 

15
-

 

16
-

 


17
-

CN 11 TN
Father's Day (USA)

18
-

19
-

Th. Romualdo, vp
KN tuyên tôn các thánh tử đạo Việt nam 1988

20
-


21
-
Th. Luy Gonzaga,ts,

22
-
23
-
-

24
-

Sinh nhật Gioan Tẩy Giả

25
-
26
-27
-
Th. Cyrilo Alexandria, gmTs,
28
-
29
-
HAI THÁNH TĐ
Phêrô và Phaolo
lễ trọng

30
-

Các thánh tử đạo thành Roma


tháng 5
tháng 7

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)