dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc
Tháng 08, 2018
Tháng Trái Tim Đức Mẹ
Âm Lịch-i
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

Mẹ xin được ơn tha thứ cho cả những người tội lỗi nhất. (Thánh Germanô)

 

 

 

Hãy tiếp tục lần hạt hăng ngày... cầu nguyện nhiều và hy sinh cho tội nhân; có nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì không ai hy sinh cầu nguyện cho họ. (Đức Mẹ Fatima)

1
20-

Th. Anphongso, gmts
Lễ Nhớ

2
21
NGÀY THÁNH MẪU tại Dòng Đồng Công USA
3
22
NGÀY THÁNH MẪU
4
23-
Th. Gioan Veaney, lm - Lễ Nhớ

5
24-

CN 18 TNCung hiến Đền thờ Đức Bà Cả

6
25-

Lễ Chúa Giêsu hiển dung - Lễ kính

7
26-

Th. Xystô II, ghtđ và các Bạn tử đạo Th. Cajetanô, lm

8
27-

Th. Đaminh, Lễ Nhớ

9
28-10
29-

Th. Laurenxô, pttđ
Lễ Kính

11
1/7-
Th. Clara, đt
Lễ Nhớ


12
2-
CN 19 TN
Th. Gioanna Phanxica Chantal, nữ tu (Hoa Kỳ)
13
3-

Kỷ niệm Đức Mẹ Hiên ra lần 4 tại Fatima (1917)
Th. Pontiano, ghtd
và Hippôlyto, lmtđ

14
4-

Th. Maximillian Kolbe, LMTĐ

15
5-
Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Lễ trọng
16
6-

 

17
7-

18
8-

 


19
9-
CN 20 TN
Th. Gioan Eude, lm

20
10-

Th. Benado, vpTs
Lễ Nhớ

21
11-

 

Th. Piô X, gh
Lễ Nhớ

22
12-

Lễ Đức Mẹ Nữ Vương- Lễ Nhớ

23
13-

 

 

24
14-

Th. Bartôlômêô, tông đồ- Lễ Kính

25
15-

Th. Lu-y
Th. Giuse Calasanz, lm

26
16-
Chúa Nhật 21 Thường Niên

27
17-
Th. Monica -Lễ Nhớ

28
18-

Th. Âu-tinh, gmts
Lễ Nhớ

29
19-

Th. Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết
Lễ Nhớ

30
20-


31
21-


 
----------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)