dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc
Tháng 04, 2019
THÁNG CHÚA PHỤC SINH
- --
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
31
25/2

Chúa nhật 4 mùa chay

1
26

- Mùa Chay-

2
27
- Mùa Chay-

3
28
- Mùa Chay-

4
29
- Mùa Chay-

5
1/3

- kiêng thịt

6
2
- Mùa Chay--
7
3

Chúa nhật 5 mùa chay

8
4

- Mùa Chay--

9
5
- Mùa Chay-

10
6
- Mùa Chay--

11
7

- Mùa Chay-

12
8

- kiêng thịt

13
9

- Mùa Chay--


14
10

Chúa nhật lễ lá - Tuần thánh

15
11
thứ hai tuần thánh

16
12

thứ Ba tuần thánh

17
13

thứ Tư tuần thánh

18
14

Thứ Năm tuần thánh - Chúa lập phép Thánh Thể

19
15

- Ăn chay - kiêng thịtThứ Sáu tuần thánh

20
16

Thứ Bảy tuần thánh - Vọng phục sinh

21
17

Chúa nhật Phục Sinh

22
18

Bát nhật Phục Sinh

23
19

Bát Nhật Phục Sinh

24
20

Bát nhật Phục Sinh

25
21
Bát nhật Phục sinh
26
22

Bát nhật Phục Sinh

27
23
Bát nhật Phục Sinh
28
24
2 phục sinh Kính Chúa tình thương
29
25

(Th. Catarina Siêna, trinh nữ tiến sĩ)

30
26
Thánh Piô V, gh
Kỷ niệm biến cố 1975 Cầu cho Việt nam


 
-

Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng, Alleluia. Vì Đức Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia. Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia..

 
 
- 
-

 

 

 
-


 

tháng 3
tháng 5

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)