dongcong.net
xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc
Tháng 05, 2019
Tháng Hoa Đức Mẹ
--
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

-

 
-

 

 
-

 

1
27/3

Th. Giuse thợ
Ngày Lao Động
2
28
Th. Athanasiô, giám mục tiến sĩ- Lễ nhớ
3
29

Th. Philippe và Giacobo, tông đồ, lễ Kính

4
30
5
1/4

Chúa Nhật 3 Phục Sinh

6
2
7
3

8
4


9
5
-
10
6

 

11
7

 

12
8
Chúa Nhật 4 phục sinhUSA: Mother's Day

13
9
Lễ Đức Mẹ Fatima
Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần 1 tại Fatima (1917)-
14
10

Th. Matthia, tông đồ
lễ kính

15
11
Th. Isiđôrô, nông gia (Hoà Kỳ)
16
12


17
13

 


18
14

Th. Gioan I, giáo Hoàng tử đạo

19
15

Chúa nhật 5 phục sinh

20
16

-

21
17


22
18


23
19


24
20

25
21

 

26
22

Chúa nhật 6 phục sinh

27
23
Th. Augustinô Cantuariô, giám mục

28
24

-

29
25


30
26
Chúa Thăng Thiên
31
27
Lễ Mẹ Thăm Viếng
Lễ kính

 
-

-Tôn sùng Trái Tim Mẹ
-Lần Hạt Mân Côi
-Cải thiện đời sống
(3 mệnh lệnh Fatima)


tháng 4
tháng 6

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)