dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc
Tháng 06, 2019
Tháng Kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ
KỶ HỢI -
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
30
28

Chúa nhật 13 thường niên

 
-

 

 
-

 

 
-


 
-

 

 
-

-

1
28/4
Thứ Bảy đầu tháng
Th. Justin, tử đạo


2
29

Lễ Thăng Thiên
(Chúa nhật 7 PS)

3
1/5

Calo Luanga và các bạn tử đạo -Lễ nhớ

4
2

 

5
3

Th. Bonifacio, gmtđ-Lễ nhớ

6
4
Th. Norbertô, gm
7
5


8
6


9
7
Lễ Chúa Thánh Thần - Lễ trọng
10
8

Đức Maria Mẹ Giáo Hội - lễ nhớ

11
9
Th. Barnabê, TĐ - Lễ nhớ
12
10

13
11

Th. Antôn Pađua, lmTs- Lễ Nhớ

14
12

 

15
13

 


16
14

Lễ Chúa Ba Ngôi - Lễ trọng
Ngày Hiền phụ Father's Day

17
15

18
16

 

19
17

 

Ky niệm tôn tuyên các thánh TĐ Việt Nam 1988

20
18


21
19
St. Aloysius Gonzaga
22
20
Th. Gioan Fisher, Gm, Thomas More, Td

23
21

Lễ Mình Máu Thánh Chúa - lễ trọng

24
22
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ Trọng
25
2326
24

27
25
Th. Cyril Alexandria, gm-ts
28
26
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu- Lễ trọng.
29
27

Th. Phero và Th. Phaolo, tông đồ
-Lễ trọng


tháng 5
tháng 7

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)