dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc
Tháng 08, 2019
THÁNG KHIẾT TÂM MẸ
---
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

Mẹ xin được ơn tha thứ cho cả
những người tội lỗi nhất.
(Thánh Germanô)

 
-

 

 
-

 

 
-

 

1
-
Th. Anphongso, gmts- Lễ Nhớ
NGÀY THÁNH MẪU
tại Dòng Đồng Công USA


2
-

Th. Gioan Vianney, lm
Lễ Nhớ

3
-

Th. Eusebio Vercellesi, gm
Th. Phero Guiliano Eymard, lm

Chúa hiển dung

4
-

19 Thường Niên

5
-


6
-


7
-


8
-

Th. Đaminh, linh mục - Lễ Nhớ

9
-

Th. Terexa Benedita thánh giá

10
-

Th. Laurenxo, td

11
-
20 Thường Niên
Th. Clara, tn


12
-


13
-


14
-
-

15
-
Lễ Đức Mẹ Lên Trời
Lễ trọng16
-


17
-

 18
-
21 Thường Niên
Th. Maximillian Kolbe, LMTĐ


19
-
Th. Gioan Êuđê, lm

20
-

Th. Bênađô, viện phụ tiến sĩ

21
-

 

 

22
-

Lễ Đức Mẹ Nữ Vương- Lễ Nhớ

23
-
Th. Rôsa Lima, trinh nữ

24
-

Th. Batolomeo tông đồ, td

25
-
22 Thường Niên
Th. Piô X, giáo hoàng


26
-


27
-

Th. Mônica
Lễ Nhớ


28
-

 

 

29
-

Th.Gioan Tẩy giả bị trảm quyết - Lễ Nhớ

30
-31
-tháng 7
tháng 9

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)