dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc
Tháng 08, 2019
THÁNG KHIẾT TÂM MẸ
KỶ HỢI
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

Mẹ xin được ơn tha thứ cho cả
những người tội lỗi nhất.
(Thánh Germanô)

 
-

 

 
-

 

 
-

 

1
1/7-
Th. Anphongso, gmts- Lễ Nhớ
NGÀY THÁNH MẪU
tại Dòng Đồng Công USA


2
2-

Th. Gioan Vianney, lm- Lễ Nhớ
NGÀY THÁNH MẪU

3
3-

Th. Eusebio Vercellesi, gm
Th. Phero Guiliano Eymard, lm
NGÀY THÁNH MẪU

4
4-

Chúa nhật 18 TN
NGÀY THÁNH MẪU

5
5-

Lễ Cung hiến Đề Thờ Đức Bà Cả

6
6-

Lễ Chúa hiển dung
Lễ Kính


7
7-


8
8-

Th. Đaminh, linh mục - Lễ Nhớ

9
9-

Th. Edith Stein, dttđ

10
10-

Th. Laurenxo, pttd
Lễ Kính


11
11-
Chúa nhật 19 TN
(Th. Clara, tn)


12
12-

Th. Phanxica Chantal

13
13-
Th. Pontiano, ghtđ và Hippolyto, lmtđ

14
14-
Th. Maximillian Kolbe, lmtđ-Lễ Nhớ
15
15-
Lễ Đức Mẹ Lên Trời
USA: Lễ Buộc16
16-
Th. Tephano Hung Gia Lợi

17
17-

 18
18-
Chúa Nhật20 TN

19
19-
Th. Gioan Êuđê, lm

20
20-

Th. Bênađô, vpTs- Lễ Nhớ

21
21-

Th. Piô X, gh
L
ễ nhớ

22
22-

Lễ Đức Mẹ Nữ Vương- Lễ Nhớ

23
23-
Th. Rôsa Lima, đt

24
24-

Th. Batolomeo tđ
Lễ Kính


25
25-
Chúa Nhật21 TN


26
26-


27
27-

Th. Mônica
Lễ Nhớ


28
28-

Th. Augustine, GmTs
Lễ Nhớ

29
29-

Th.Gioan Tẩy giả bị trảm quyết - Lễ Nhớ

30
1/8-31
2-
---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)