dongcong.net
bấm vào số sẽ có bài đọc, chúa nhật năm A, ngày thường năm 2
Tháng 01, 2020
CHÚC MỪNG NĂM MỚI-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

 

 
 
1
7

Lễ Mẹ Thiên Chúa
(Lễ buộc)

New Year's Day
Ngày Cầu Hòa Bình Thế Giới

2
8
Th. Basiliô Cả và Th. Grêgôriô Nazian, gm-ts
Lễ Nhớ
3
9

Kính thánh Danh Chúa Giêsu
Thứ Sáu đầu tháng

4
10

USA: Th. Elizabeth A. Seton - Lễ Nhớ
Thứ Bảy Đầu tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

5
11

Lễ Hiển Linh
USA: Th. Gioan Neumann- Lễ NhớBài đọc Chúa Nhật: năm A


6
12

St. Andre Bessette, ts

7
13

Th. Raymond Penyafort, lm

8
14


9
15

10
16


11
17

Kính Đức Mẹ


12
18

Lễ Chúa chịu phép rửa

13
19

Bắt đầu Tuần 1 Mùa TN
Bài đọc hằng ngày: năm 2
USA: Martin Luther King,

14
20


15
21

 

16
22

 

17
23

Th. Antôn, viện phụ
Lễ Nhớ

18
24

Tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô hữu
Kính Đức Mẹ

19
25
Chúa nhật 2
Thường Niên A


20
26
Th. Fabianô, ghtd
Th. Sêbastianô, td

21
27

Th. Agnes, dt, td

22
28

USA-Cầu cho luật thai nhi

23
29


24
30

Th. Phanxicô Salêsiô, gmts
Lễ Nhớ

25
1/1
Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017- Ngày cầu bình an-Thánh Phaolo trở lại - Lễ Kính
26
2
Chúa nhật 3
Thường Niên A


27
3

Mồng Ba Tết
Cầu cho công ăn việc làm

28
4

Th. Tôma Aquinô, lmts - Lễ Nhớ

29
-

 

30 -

31 -

Th. Gioan Don Bosco- Lễ nhớ

1
tháng 12-19
Tháng 2-2020

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)