dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc-CN năm A, ngày thường năm 2
Tháng 07, 2020
THÁNG GIÁO HỘI
Canh Tý-
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-


 
-

Thà được một lạng đức yêu thương, còn hơn một trăm lẽ phải.
(Thánh Robert Bellamino)


 
-


1
-
Th. Junipero Serra, Lm -USA

2
-


3
-

Th. Toma, TD
Lễ Kính

4
-
Independence Day (Hoa Kỳ)
5
-
Chúa Nhật 14 Thường Niên

6
-

-Th. Maria Goretti, dttd

7
-


8
-


9
-
Th.Augustino Zhao rong, Lm, và các bạn tử đạo

10
-

-

11
-
Th. Bênêđictô, vp
Lễ Nhớ


12
-
Chúa Nhật 15 Thường Niên

13
-

Th. Henry VuaĐức Mẹ hiện ra lần thứ ba: ngày thứ sáu 13-7-1917 'bà mặc áo trắng' ...

14
-

USA: Th. Kateri Tekakwitha,
Lễ nhớ


15
-

Th. Bonaventura, gm-ts
Lễ Nhớ

16
-

(Đức Mẹ Cát Minh)

17
-
18
-19
-
Chúa Nhật 16 Thường Niên


20
-

-Th. Apollinario, gmtđ

21
-

Th. Laurensô Brinđisiô, lmts

22
-

Th. Maria Mađalêna
Lễ Nhớ

23
-

Th.. Brigita, Nt

24
-

Th. Sharbel Makhluf, lm

25
-

Th. Giacôbê, tông đồ
Lễ Kính


26
-
Chúa Nhật 17 Thường Niên

27
-

 

28
-

 

29
-
Th. Martha
Lễ Nhớ


30
-

Th. Phêrô Kim Ngôn, gm-ts

31
-

St. Ignatius of Loyola

 
- 
-
-
 
-tháng 6
tháng 8

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)