dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc, CN năm A, TN năm chẵn
Tháng 08, 2020
THÁNG KHIẾT TÂM MẸ
Canh Tý
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
30
-

Chúa Nhật 22 Thường Niên

31
-

00

 
-

Mẹ xin được ơn tha thứ cho cả
những người tội lỗi nhất.
(Thánh Germanô)

 
-

Th. Eusebio Vercellesi, gm
Phero Eymard, lm

 
-


 
-

 

1
-2
-

Chúa Nhật 18 Thường Niên

3
-

Th.Sixto II, gh và các bạn tđ; Cajetanoo, lm

4
-

Th. Anphongso, gmts- Lễ Nhớ

5
-

Th. Edith Stein, dttđ

6
-
-Lễ Chúa hiển dung - lễ kính
NGÀY THÁNH MẪU tại Dòng Đồng Công USA
7
-

NGÀY THÁNH MẪU tại Dòng Đồng Công USA


8
-

NGÀY THÁNH MẪU tại Dòng Đồng Công USA
Th. Đaminh, lm
Lễ Nhớ


9
-
Chúa Nhật 19 Thường Niên

10
-

Th. Maximillian Kolbe, LMTĐ

11
-

Th. Phanxica Chantal

12
-
Th. Têphanô Hung Gia Lợi

13
-

Th. Lôrenso, pttđ
Lễ Kinh


14
-
Th. Clara, trinh nữ
Lễ Nhớ


15
-

Lễ Đức Mẹ Lên Trời
USA


16
-
Chúa Nhật 20 Thường Niên

17
-

Th. Piô X, gh
Lễ nhớ

18
-19
-

Th. Rôsa Lima, đt

20
-

Th. Batôlomeo, TC
Lễ Kính

21
-


22
-

Lễ Đức Mẹ Nữ Vương- Lễ Nhớ

23
-
Chúa Nhật 21 Thường Niên


24
-25
-

Th. Lu-y
Th. Giuse Calasanz, lm


26
-

-Th.Gioan Tẩy giả bị chém đầu
Lễ Nhớ

27
-

Th. Mônica

28
-

Th. Augustino, gmTs
Lễ Nhớ

29
-
Th. Gioan Êuđê, lm---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)