dongcong.net
Xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc-Chúa Nhật năm A-ngày thường năm II
Tháng 10, 2020

Tháng Mân Côi Đức Mẹ
- Canh Tý
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

-

 
-

 

 
-

-Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ..

 
-

-Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen...

1
15/8-

Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, dtts-Lễ Nhớ
Tết Trung Thu


2
16-

Các Thiên Thần Bản Mệnh-Lễ Nhớ

3
17-

Thứ Bảy Đầu Tháng

4
18-

Chúa Nhật 27 TN

5
19-

Th. Faustina Kowalska, trinh nữ

6
20-
Th. Brunô, lm. CP Marie-Rosa Durocher, nt (Hoa Kỳ)

7
21-
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
-Lễ Nhớ


8
22-

9
23-
Th. Điônysiô, gm và
các Bạn tử đạo

Th. Gioan Lêônarđô, lm

10
24-11
25-

Chúa Nhật 28 TN
Th. Gioan 23, gh

12
26-


13
27-
Ky niệm Fatima 103 năm

14
28-

--Th. Callistô I, ghtđ

15
29-

Th. Têrêxa Avila, ĐtTs

16
30-

Th. Hedviga, nữ tu
Th. Margarita Maria Alacoque, trinh nữ

17
1/9-

Th. Inhaxiô Antiokia, gmtđ- Lễ Nhớ

18
2-

Chúa Nhật 29 TN
LỄ TRUYỀN GIÁO


19
3-

Th. Gioan Brébeuf, Th. Isaás Jogues và các bạn
Lễ Nhớ

20
4-

Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục (Hoa Kỳ)

21
5-

 

22
6-


Th. Gioan Phaolo II, Giáo Hoàng

 

23
7-

 

24
8-
Th. Antôn Claret, gm

25
9-

Chúa Nhật 30 TN

26
10-

 

27
11-


 

28
12-

Th. Simon và Th. Thađêô, tông đồ- Lễ Kính

29
13-
 
30
14-

 

 

31
15-
USA- Holloween


tháng 11

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)