dongcong.net
Xin bấm vào số lớn sẽ có bài đọc
Tháng 10, 2020

Tháng Mân Côi Đức Mẹ
Canh Tý
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
1
-

Chúa Nhật 26 Thường Niên

2
-

[ Các Thiên Thần Bản Mệnh]

3
-

Th. Têrêxa Hài Đồng Giêsu, dtts-Lễ Nhớ

4
8/9

Th. Phanxicô Assisi
Lễ Nhớ


5
96
10

Th. Brunô, lm. CP Marie-Rosa Durocher, nt (Hoa Kỳ)

7
11
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
-Lễ Nhớ

Thứ Bảy Đầu Tháng

8
12

Chúa Nhật 27 Thường Niên

9
13

[Th. Điônysiô, gm và
các Bạn tử đạo

Th. Gioan Lêônarđô, lm]

10
14
Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ

11
15
Th. Gioan 23, gh
Lễ Nhớ

12
16

13
17
Ky niệm Fatima 100 năm
14
18

Th. Callistô I, ghtđ

15
19

Chúa Nhật 28 TN
(Th. Têrêxa Avila, dtts)

16
20
Th. Hedviga, nữ tu
Th. Margarita Maria Alacoque, trinh nữ


17
21
Th. Inhaxiô Antiokia, gmtđ- Lễ Nhớ

18
22

Th. Luca, thánh sử
Lễ Kính


19
23

 


20
24

Th. Phaolô Thánh Giá, linh mục (Hoa Kỳ)

21
2522
26

Chúa Nhật 29 Thường Niên
LỄ TRUYỀN GIÁO


23
27

 

24
28

 

25
29

 

26
30

 

27
1/9

Th. Antôn Claret, gm

28
2
Th. Simon và Th. Thađêô, tông đồ- Lễ Kính

29
3

Chúa Nhật 30 Thường Niên

30
4

 

31
5


USA- Holloween

 
-

 

 

 
-
 
 
-

 

 

 
-

tháng 11

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)