dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 11, 2020
Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Canh Tý
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

Các tôi tớ Mẹ Maria nơi
luyện ngục thường được Mẹ đến viếng thăm an ủi.
(Thánh Anphongsô)

 
-
-
 
-
Ba mệnh lệnh mẹ Fatima: -năn lần hạt mân côi.
-cải thiện đời sống
-Tôn sùng Trái Tim Mẹ
1
13/9
Lễ Các Thánh
Lễ Trọng
(lễ buộc)
2
14
Lễ cầu hồn
3
15

Th. Martino Porre, ts
Thứ Sáu Đầu Tháng

4
16
Th. Charles Boromeo, gm
Thứ Bảy Đầu Tháng

5
17

Chúa Nhật 31 Thường Niên

6
18

 

 

7
19

 

 

8
20
9
21
Lễ cung hiến đền thờ Th. Gioan Laterano
Lễ Kính
10
22

Th. Lêô Cả, ghTs
-Lễ Nhớ


11
23

Th. Martinô Tour, gm- Lễ Nhớ
Veterans'Day (USA)

12
24
Chúa Nhật 32 Thường Niên

13
25

Th. Phanxica Xavier Cabrini, tn

14
26

 


15
27

Th. Albertô Cả, gmts

16
28

Th. Margareta Tô-cách-Lan, Gertrude, dt

17
29

Th. Êlizabeth Hung Gia Lợi, nt - Lễ Nhớ

18
1

Cung Hiến Đền Thờ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô
Th. Rosa Philippine Duchesne, trinh nữ (Hoa Kỳ)

19
2

Chúa Nhật 33 Thường Niên

20
3


21
4

Lễ Đức Mẹ Dâng Mình
Lễ nhớ

22
5

Th. Cêcilia, tntđ - Lễ Nhớ

23
6

Thanksgiving Day- USA

24
7

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Lễ Nhớ

25
8
Th. Catarina Alexandria, tntđ

26
9

Lễ Chúa Kitô Vua
Lễ Trọng


27
10


28
11

 

29
12


30
13

Th. Anrê, TĐ
Lễ Kính

1
-
-
2
-
---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)