dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, ngày thường năm 1, mùa vọng năm B
Tháng 12, 2020
Mùa Vọng -Mùa Giáng Sinh
Canh Tý
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
 
-

Năm mới 2018
Lễ Tro
14-2-2018


 
-
Phục Sinh
1-4-18
 
-

Tết Mậu Tuất:
Thứ 6 16-2-16


 
-


1
-2
-3
16
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B

4
17

(Th. Gioan Đamacênô)

5
18

 

6
19

 

Th. Juan Diego

7
20

Th. Ambrôsiô, GMTS
Lễ Nhớ


8
21

Lễ Mẹ Vô Nhiễm
USA-Lễ buộc

9
-


10
23
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B

11
2412
25

Lễ Đức Mẹ Guadalupe
USA:Lễ Kính

13
26

Th. Lucia, dttđ
lễ nhớ

14
27
Th. Gioan Thánh Giá, LmTs
Lễ Nhớ
15
28

 

16
-17
30
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B

18
1/11

 

19
220
3

 

21
422
5

 

23
-


24
7
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng B
25
8

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Lễ Kính


26
9

Th. Stephanô, tử đạo
Lễ Kính


27
10

Th. Gioan TĐTS
Lễ Kính

28
11

Các Thánh Anh Hài
Lễ Kính


29
12

Th. Tôma Becket, gmtđ

30
-

 


31
14
Lễ Thánh Gia -Lễ Kính
Ngày thánh hóa các gia đình.

tháng 11
tháng 1-2018

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)