dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc, chúa nhật năm B, ngày thường năm 1
Tháng 06, 2021
Tháng Kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ
--
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

 

 
10/4-

 

1
11-

Th. Justino, td
Lễ Nhớ
Tuần 9 TN


2
12-


3
13

 

4
14

Thứ Sáu đầu tháng


5
15
Th. Bonifface, gmtdd - Lễ Nhớ
Thứ bảy đầu tháng


6
16

Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Lễ Trọng

7
17

Tuần 10 TN

8
18

 

9
19

Th. Norbertô, gm

10
20

11
21
Th. Banabas, tông đồ, lễ kính-

12
22


13
23
Chúa nhật 12 Thường NiênTh. Antôn Pađua, lmTs

14
24

Tuần 11 TN

15
25
16
26

17
27

 

18
28

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lễ Trọng

19
29

Lễ Khiết Tâm Mẹ
Lễ nhớ

20
1/5

Chúa nhật 13 Thường NiênFather's Day (USA)

21
2
-
22
3

 

23
4


24
5
Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả
Lễ Trọng
,

25
6
Th. Luy Gonzaga,ts
26
7


27
8

Chúa nhật 14 Thường Niên

28
9
29
10

HAI THÁNH TĐ
Phêrô và Phaolo
lễ trọng


30
-
Các thánh tử đạo thành Roma
 
-
 
-

 
-

*


tháng 5
tháng 7

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)