dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, Chúa nhật năm B, ngày thường năm I
Tháng 11, 2021
Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn
Tân Sửu
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-


1
27-
Lễ Các Thánh
Lễ Trọng
2
28-
-Lễ cầu hồn
3
29-
Th. Martino Porre, ts
4
30-
Th. Charles Boromeo, gm
5
1-10-


Thứ Sáu Đầu Tháng

6
2-

Thứ Bảy Đầu Tháng

7
3

Chúa Nhật 32 Thường Niên
(đổi giờ 2g=1g)

8
4

 

9
5

Lễ cung hiến đền thờ Th. Gioan Laterano
Lễ Kính

10
6
Th. Lêô Cả, ghTs
-Lễ Nhớ
11
7
Th. Martinô Tour, gm- Lễ Nhớ
Veterans'Day (USA)
12
8

Th. Giôsaphat, GmTđ - Lễ Nhớ

13
9

Th. Phanxica Xavier Cabrini, tn -

14
10
Chúa Nhật 33 Thường Niên

15
11-

Th. Albertô Cả, gmts

16
12-

Th. Margareta Tô-cách-Lan, Gertrude, dt


17
13-

Th. Êlizabeth Hung Gia Lợi, nt - Lễ Nhớ

18
14-

Th. Rosa Philippine Duchesne, trinh nữ (Hoa Kỳ)

19
15-

Cung Hiến Đền Thờ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô

20
16-21
17-

-Lễ Chúa Kitô Vua
Lễ Trọng
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình

22
18-
( Th. Cêcilia, tntđ)

23
19-

 

24
20-

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Lễ Nhớ

25
21-

Thanksgiving Day- USA

26
22-

Black Friday

27
23-


28
24-

Chúa nhật I mùa vọng, năm B


29
25-


30
26-

Th. Anrê, TĐ
Lễ Kính

 
-

Vì cuộc đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới

 
-

Giêsu Maria Giuse, con yêu mến, xin cưu các linh hồn-

 
-
Các tôi tớ Mẹ Maria nơi
luyện ngục thường được Mẹ đến viếng thăm an ủi.
(Thánh Anphongsô)
-

 
-
Ba mệnh lệnh mẹ Fatima: -năn lần hạt mân côi.
-cải thiện đời sống
-Tôn sùng Trái Tim Mẹtháng 10
tháng 12

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)