dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu
 
 
NXB Hiện tại 1969
 
<<<    

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
NXB Hiện tại 1969 dongcong.net 2009

NGÀY MỒNG HAI
Chúa Giêsu hứa ban muôn ơn cho ai tôn thờ Trái Tim Chúa.

Ai làm việc thì đáng lãnh công. Biết vậy, nên Chúa Giêsu đã hứa ban rất nhiều ơn cho những ai thành thực tôn thờ Trái Tim Chúa. Người hứa ban ơn chung cho mọi người, ban ơn riêng cho từng người, cho người nhân đức, cho kẻ tội lỗi, cho kẻ ốm đau, cho người khỏe mạnh, cho kẻ đi tu, cho người phần đời, ai cũng được ơn dư dật của Trái Tim Chúa.

Tháng Magarita viết rằng:  Tôi không sao kể hết những đặc ân Chúa Giêsu ban cho những ai tôn thờ Trái Tim Chúa, xin kể mấy đặc ân sau:

1. Cha sẽ ban những ơn cần thiết theo bậc sống mỗi người.
2. Cha sẽ ban bình an hòa thuận xuống gia đình chúng.
3. Cha sẽ yên ủi trong lúc chúng gian khổ.
4. Cha sẽ nên nơi ẩn náu an toàn cho chúng trong đời sống,nhất là giờ chết.
5. Cha sẽ đổ tràn ơn phúc trong các việc chúng làm.
6. Cha sẽ nên nguồn  mạch, nên biển cả tình thương cho các tội nhân.
7. Nhờ kính Trái Tim Cha, linh hồn nguội lạnh  sẽ  nên sốt sắng.
8. Linh hồn sốt sáng sẽ nên trọn lành.
9. Cha sẽ chúc phúc cho những nhà nào đặt ảnh tượng và tôn kính
Trái Tim Cha.
10. Cha sẽ cho các linh mục được ơn lay chuyển những tấm lòng cứng cỏi trở về cùng Chúa .
11. Ai  khuyên người khác tôn sùng Trái Tim Cha, tên kẻ ấy sẽ được ghi vào Trái Tim Cha, không bao giờ bị xóa bỏ.
12. Cha sẽ ban ơn thống hối lúc cuối đời  cho những ai Rước Lễ 9 ngày thứ Sáu Đầu tháng liên tiếp.Nó sẽ không chết khi còn là kẻ thù nghịch Cha, hoặc không được lãnh các Bí tích sau hết. Trái Tim Cha sẽ là nơi nương náu an toàn cho chúng trong giờ chết.

Thánh tích:
Marseille là thành phố rộng lớn và giầu có bên nước Pháp, đêm ngày hàng mấy trăm con tàu  đi lại sầm uất. Năm  1722, chứng dịch nổi lên, người thành phố bị chết rất nhiều, người ta kéo nhau tản cư sang tỉnh khác, nhưng sau có lệnh cấm không ai được ra khỏi thành phố, sợ đem dịch đi nơi khác. Người còn lại trong thành rất lo về số phận mình. Số người chết mỗi ngày gia tăng. Các cửa hàng im lìm, phố vắng vẻ như chết. Tiếng khóc liên miên ngày đêm không dứt. Nạn nhân trước còn được chôn hẳn hoi, sau vì nhiều quá, người ta vất la liệt ngoài ngã ba đường phố. Vì thế sinh nặng khí, và chứng dịch càng ra nặng hơn. Trong 4 tháng, thành phố chết tới 4 chục ngàn người.

Đức giám mục thành chạy đến cùng Trái Tim Chúa Giêsu và dâng mình cùng cả giáo dân trong địa phận mình cho Trái Tim Chúa. Người khấn mỗi năm một lần sẽ kiệu tượng Trái Tim Chúa trọng thể.

Ngày lễ Các thánh năm ấy, giáo dân sốt sáng rước tượng Trái Tim Chúa rất trọng thể. Từ đó chứng dịch nhẹ dần và ít lâu sau khỏi hẳn. Mấy năm sau, ngưòi ta không thấy ai chết vì chứng bệnh dịch nữa.

Nhà Xuất Bản Hiện Tại 1969.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)