dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu
 
 
NXB Hiện tại 1969
 
<<<    

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
NXB Hiện tại 1969 dongcong.net 2009

NGÀY MƯỜI HAI
Việc thứ 5: Năng chầu Thánh Thể

Thánh nữ Magarita mến Chúa lắm, ngay từ nhỏ đã thích quì chầu Chúa trước nhà tạm. Thấy vắng mặt Magarita, cha mẹ chỉ vào nhà thờ là tìm thấy em, em đang quì chầu Chúa .

Thánh nữ viết: "Ba má tôi qua đời khi anh em chúng tôi còn nhỏ, cậu mợ tôi săn sóc chúng tôi và trông coi gia tài cha mẹ chúng tôi, nhưng cậu mợ hay gắt gỏng hung dữ, đánh chửi chúng tôi, chúng tôi khổ sở lắm. Nhưng Chúa Giêsu đã ban cho tôi nguồn an ủi vô tận là Thánh Thể. Mỗi khi buồn phiền, tôi đến quì trước nhan thánh Chúa, tôi khóc, tôi than, tôi giãi bày tâm sự với Chúa. Thật không có gì êm dịu sung sướng được bằng quì trước nhà chầu. Tôi có thể quên ăn quên ngủ để được thờ lạy Chúa trong phép Thánh Thể. Lòng tôi rạo rực vì yêu Người, bởi quá thương nhân loại, Người đã ngự trong nhà tạm chật hẹp này".

Người ta phải bỡ ngỡ khi thấy Magarita thân hình gầy yếu mà lúc chầu Mình Thánh Chúa có thể quì suốt ngày mà không mỏi mệt. Chắc hẳn Chúa ban sức riêng cho người.

Một lần Chúa phán cùng thánh nữ:
"Con ơi, nếu bao giờ con tránh mặt Cha, Cha sẽ phạt con. Ai ngăn cản con đến cùng Cha, Cha sẽ không cho kẻ ấy thấy mặt Cha bao giờ"

Lạy Chúa, xin cho con ơn năng đến và sốt sáng thờ lạy Chúa trong nhà tạm để đáp lại lòng mong đợi của Chúa .

Thánh tích:
 Mình Thánh Chúa chinh phục thanh niên Herman đạo Do thái
Herman một người theo đạo Dothái và ghét đạo Công giáo lắm. Hồi còn thanh niên, anh giỏi nghề đàn hát, danh tiếng lẫy lừng. Một năm, nhân ngày lễ trọng, cha xứ thành Paris nhờ anh đánh đàn nhà thờ.

Lúc dâng Mình Thánh, giáo dân đều quì thờ lạy Chúa, chỉ có Herman mặt vênh váo, hai tay chắp sau lưng. Trông đúng là tay vô thần kiêu căng.

Chúa quyền phép vô cùng, xưa đã đánh ngã Phaolô từ lưng ngựa xuống đất, thì cũng đánh ngã anh Do thái kiêu ngạo ấy. Giữa lúc linh mục đang dâng Mình Thánh  lên. Anh nhìn thấy tỏ tường trong hình bánh tròn trắng có một con trẻ xinh đẹp lạ lùng. Nhờ ơn Chúa giúp, anh ta tin thật đó là Chúa Giêsu ngự trong phép Mình Thánh, đồng thời anh phân vân về cách sống ngỗ nghịch bấy nay. Anh quyết tâm bỏ đạo Do thái trở về đạo thật.

Sau ngày Rửa tội, anh sống đạo đức sốt sắng , lại dâng mình vào nhà Chúa, sau được lãnh chức linh mục , rồi vào tu dòng Đức Mẹ Carmelo. Suốt đời linh mục, người hằng khuyên giáo dân kính mến và cậy trông phép Mình Thánh  Chúa.

Nhà Xuất Bản Hiện Tại 1969.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)