dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu
 
 
NXB Hiện tại 1969
 
<<<    

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
NXB Hiện tại 1969 dongcong.net 2009

NGÀY MƯỜI BỐN
Việc thứ 7: Rước lễ thứ Sáu đầu tháng

Thánh nữ Magarita Maria, tông đồ truyền bá lòng Tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu viết lại:

” Một hôm đang quì chầu mình thánh, Chúa Giêsu hiện ra, mặt người uy nghi sáng lángmở trái tim đang bầng bầng cháy và Chúa bảo tôi:

"Con yêu dấu, nghe lời cha dậy: Từ nay con chịu lễ các thứ Sáu để đền bù tội lỗi loài người xúc phạm đến Mình thánh Cha”.
Thánh nữ liền quyết giữ lời Chúa đã truyền cho đến chết.

Trong một sắc lệnh, đức Giáo hoàng đã khuyên giục các giáo dân hãy nhiệt tâm kính thờ Trái Tim Chúa Giêsu, và người đã nhấn mạnh về sự rước lễ thứ Sáu đầu tháng.

Ngày thứ Sáu đầu tháng, ai có thể, nên làm ít việc sau, tùy hoàn cảnh của mình:

1/ Suy ngắm về lòng nhân từ Chúa đã thương yêu ta, về sự bội bạc của ta đối với phép Mình Thánh.
2/ Dâng lễ, rước lễ đền tạ vì tội phạm đến Mình Thánh Chúa.
3/ Sau rước lễ, dâng hồn xác, gia đình mình cho Trái Tim Chúa.
4/ Ngắm đàng thánh giá để tưởng niệm cuộc thương khó Chúa.

Cũng nên kể thêm những ơn Chúa hứa ban cho những ai rước lễ thứ Sáu đầu tháng:
1/ Ai rước lễ 9 thứ sáu đầu tháng liền, sẽ được chết trong khi có nghĩa cùng Chúa.
2/ Chúa sẵn lòng nghe lời cầu xin của người xưng tội rước lễ và làm việc lành trong ngày thứ Sáu đầu tháng.
3/ Chúa sẽ thêm sức chịu mọi nỗi khó nhọc cay cực ở đời để lập công trên thiên đàng.

Thánh tích:
Bà góa được chữa bệnh ngày thứ Sáu đầu tháng:

Xưa có một bà góa thân xác yếu đuối bệnh tật. Năm ấy bà mắc một bệnh rất nặng. Thầy lang bác sĩ đã chê. Bà đã ngã lòng không uống thuốc gì nữa, chỉ lo dọn mình đi về đời sau thôi. Bà nằm liệt trên giường không thể ngồi dậy hoặc đi lại được nữa. Vì có lòng đạo, bà vui chịu mọi đau khổ không hề than van kêu trách gì.

Con cái biết mẹ mình chẳng còn sống bao lâu nữa thì thưa rằng:
- Thưa mẹ, mẹ muốn gì, ăn uống gì mẹ cứ nói, chúng con sẽ làm theo ý mẹ.

- Bà trả lời: Nay mẹ đã gần mồ, mẹ không thèm khát gì nữa, mẹ chỉ ước ao một điều là được nhìn ngắm một lần nữa tượng Trái tim Chúa Giêsu mà cha xứ mới mua tháng trước, hiện đang trưng bày ở nhà thờ. Chúng con có thể thì lo việc ấy cho mẹ.

Hôm sau là thứ Sáu đầu tháng, con cái đưa mẹ đến nhà thờ, nâng bà ngồi tựa vào ghế. Bà dự lễ, rước lễ sốt sắng khác thường. Rước lễ xong, bà chăm chú nhìn vào tượng Trái tim Chúa , lòng trí hướng về Người, bà thấy trong mình khoan khoái lạ thường, bỗng bà kêu lên:

 “Tạ ơn lòng nhân từ Chúa đã thương con, chữa con khỏi bệnh tật rồi.”

Bà vừa  nói vừa đứng dậy đi lại mau mắn như người thường.
Lễ xong bà đi về nhà cách nhẹ nhàng. Cha xứ cùng mọi người thấy sự lạ lùng ấy đều bỡ ngỡ,  và tạ ơn ngợi khen lòng nhân từ Chúa đối với những ai trông cậy Người.

Bà tin rằng những ai rước lễ, làm việc lành và cầu xin Chúa trong ngày thứ Sáu đầu tháng thì đẹp lòng Chúa lắm. Từ bấy giờ đến chết, bà không bỏ dọn mình rước lễ các ngày thứ Sáu đầu tháng bao giờ.

Nhà Xuất Bản Hiện Tại 1969.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)