dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu
 
 
NXB Hiện tại 1969
 
<<<    

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
NXB Hiện tại 1969 dongcong.net 2009

NGÀY MƯỜI BẢY
Nhân đức nhất để tỏ lòng kính mến Trái Tim Chúa Giêsu : Phải ghét tội trên mọi sự

Theo lời thánh nữ Magarita: muốn tỏ lòng kính mến Trái Tim Chúa, phải giữ điều Người dạy: là ghét tội trên hết, dứt tình quyến luyến tạo vật, và chịu đau khổ, vác thánh giá mà theo Chúa.

Có lần Chúa hiện ra, đầu Chúa đội mũ gai máu chảy ròng ròng, Chúa phán:

"Đây là món quà kẻ có tội tặng cho Cha".

Từ khi tôi thấy Chúa đau khổ như thế, tôi biết rõ tội trọng tai hại chừng nào, nó làm khốn Chúa dường nào. Tôi quyết ghét tội trên hết mọi sự, thà chết ngàn lần chẳng phạm tội bao giờ.

Một lần Chúa phán với bà thánh:
"Cha là đấng thánh, dạy người ta nên thánh, đấng cực sạch, không hề tha thứ cho một bụi nhơ. Cha không chấp những tội người ta phạm vì yếu đuối hay vô tình, nhưng Cha phạt những tội người ta cố chấp không ăn năn, dù là nhỏ mọn".

Chúa còn cho biết có ít tội nhỏ nhưng làm cực lòng Chúa lắm, như tội bất kính trước Mình Thánh Chúa , tội phô trương việc lành mình làm, làm vì tư lợi, kiêu ngạo, lỗi công bình, lỗi bác ái, lười biếng việc thờ phượng.

Thánh tích:

Thánh nữ Magarita đã kể truyện này:
Ngày lễ kính Thánh Thể năm ấy, lúc chầu Mình Thánh Chúa tôi thấy một linh hồn hiện về bên cạnh tôi, mình đầy lửa, làm tôi cũng phải nóng nảy quá chừng. Người ấy bảo tôi rằng:

"Tôi là tu sĩ dòng tháng Ventô, tôi phải phạt trong luyện ngục đã lâu năm, vì tôi coi thường tội nhẹ, hay phạm mà không bao giờ ăn năn sám hối. Bây giờ Chúa thương cho tôi hiện về xin bà cứu giúp, xin bà dâng công nghiệp việc lành, những sự khốn khó, các ân xá để đền bù cho tôi.

Trong 3 tháng, tôi làm như thầy ấy xin, nhưng 3 tháng ấy là 3 tháng cực nhọc cho tôi lắm, lúc nào linh hồn ấy cũng ở bên tôi, làm tôi nóng nảy rát rúa không chịu được.

Một ngày kia, trong lúc đau đớn, linh hồn ấy hiện ra sáng láng đẹp đẽ, và báo tin cho tôi là đã được ra khỏi luyện ngục. Cũng lúc ấy, tôi thấy trong mình khoan khoái dễ chịu.

Nhà Xuất Bản Hiện Tại 1969.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)