dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu
 
 
NXB Hiện tại 1969
 
<<<    

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
NXB Hiện tại 1969 dongcong.net 2009

NGÀY MƯỜI TÁM
Nhân đức thứ 2 để tỏ lòng kính mến Trái Tim Chúa Giêsu là bỏ lòng yêu mình, yêu thế gian

 Về nhân đức này,thánh nữ Magarita là gương mẫu cho người ta noi. Bà thánh nói: "Ta kém lòng mến Chúa Giêsu là tại ta quá yêu chuộng mình cùng thế gian. Khi ta đã quá yêu một sự gì thì Chúa lìa bỏ ta, vì Chúa muốn một mình làm chủ trái tim ta. Chúa không muốn một tấm lòng đã chia sẻ cho các tạo vật. Xác thịt ta cùng những sự đời là những sợi giây ràng buộc chặt linh hồn ta xuống đất, không cho nó bay lên cùng Chúa, như con chim đã bị buộc đôi cánh".

Càng yêu mình, yêu đời, càng kém lòng kính mến Chúa.

Thánh tích:
Thánh nữ Magarita Maria làm gương hãm mình, cùng bỏ sự đời:
Thánh nữ như không còn ý riêng, mà chỉ còn vâng lời theo ý bề trên.

Về phần xác, dù ốm yếu, bà cũng giữ chay cả mùa chay, nhiều khi xin phép giữ thêm nữa. Có khi tìm ăn đồ không ngon, có khi thêm muối vào cho khó ăn.

Bà có bệnh khát nước, mà có khi 10 ngày liền không uống nước để kính Chúa chịu khát trên thánh giá xưa. Khi bề trên bắt uống nước ngày 3 lần, thì bà uống nước dơ ở thùng rửa bát, hay ở thùng giặt quần áo để hãm mình.

Bà mặc áo lót bằng lông ngựa, thắt giây có gai đinh. Dù ốm đau, bà cứ làm việc với chị em, cứ quì chầu Mình Thánh Chúa, có khi cả ngày không ngồi, không dựa vào đâu cả.

Khi vào nhà dòng, bà phân phát hết của cải cho người ta, ở trong dòng bà càng sống khó nghèo hơn nữa.

Suốt 19 năm tu, bà không về quê lần nào.

Ta không noi gương hãm mình như thánh nữ Magarita , nhưng tinh thần từ bỏ để mến Chúa trên hết thì ta không thể thiếu, thế mới đẹp lòng Chúa.

Nhà Xuất Bản Hiện Tại 1969.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)