dongcong.net
 
 


NGÀY 2 THÁNG MƯỜI
LỄ CÁC THIÊN THẦN BẢN MỆNH
Lễ Nhớ

Lòng sùng kính các thiên thần bản mệnh đã có từ thời Giáo Hội sơ khai. Đức Clement X đã thiết lập lễ kính các thiên thần bản mệnh trong toàn thể Giáo Hội vào thế kỷ XVII. Các ngài phục vụ như những sứ giả của Thiên Chúa. Chúa Toàn Năng đã ban cho mỗi người chúng ta một thiên thần bản mệnh để bảo vệ và mưu ích cho công việc tông đồ của`chúng ta.

30.1 Sự hiện hữu của các thiên thần bản mệnh.

Hỡi tất cả các thiên thần của Chúa, hãy chúc tụng Người đi. Hãy tán dương và chúc tụng vinh quang Người cho đến muôn đời.1

Sách Thánh thường nói đến các thiên thần như những thừa tác viên của Thiên Chúa. Các ngài là những thụ tạo rất hoàn hảo. Các thiên thần có khả năng hiểu thấu thực tại vượt quá năng lực của trí năng con người. Và như những hữu thể vinh quang, các ngài được chiêm ngưỡng Thiên Chúa diện đối diện.

Vào những thời điểm quan trọng trong lịch sử nhân loại, các thiên thần như những sứ giả của Thiên Chúa đã phục vụ để chỉ dẫn đường lối hoặc truyền đạt thánh ý Thiên Chúa cho chúng ta. Các ngài là những sứ giả của Thiên Chúa để soi sáng, thúc giục, can thiệp, trừng phạt, và gìn giữ chúng ta khỏi các hiểm nguy. Đôi khi các ngài còn hiện ra. Thiên thần có nghĩa là sứ giả, làm nhiệm vụ trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại.2 Dân riêng của Chúa lúc nào cũng suy tôn và kính trọng các ngài. Thánh Kinh đã nói về các thiên thần, nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Thiên Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ sao?3

Tổ phụ Giacóp đã nhắc đến niềm tin vào sứ mạng các thiên thần bảo vệ cho từng người khi chúc lành cho con cái của ông Giuse: Chớ chi thiên thần đã cứu thoát ta khỏi mọi sự dữ chúc lành cho chúng.4 Bài đọc Một nhắc lại những lời Chúa phán với Moses. Hôm nay, chúng ta có thể tưởng tượng đó là những lời nói với từng người chúng ta: Này, Ta sai một sứ thần đi trước ngươi, để dọn đường cho ngươi và đem ngươi đến miền đất mà Ta đã dọn sẵn cho ngươi.5 Khi thức giấc và thấy mình bị các lực lượng Syria bao vây, ngôn sứ Elia đã nói với người đầy tớ đang hốt hoảng: Đừng sợ, vì các đấng ở với ta còn đông hơn những kẻ ở với chúng. Sau đó, vị ngôn sứ đã cầu nguyện, Lạy Chúa, tôi cầu khẩn Người hãy mở mắt hắn để hắn nhìn thấy. Vậy Chúa đã mở mắt người thanh thiên và anh ta đã nhìn thấy; ngọn núi đầy những ngựa và chiến xa bằng lửa chung quanh ngôn sứ Elia.6

Sự hiện hiện của các thiên thần bản mệnh đem lại cho chúng ta niềm an bình! Các ngài ủi an và soi sáng, các ngài chiến đấu giúp chúng ta chống lại các thế lực vô hình. Khi cuộc chiến đến hồi quyết liệt nhất, thì trước mặt phe địch, từ trời hiện ra năm người uy nghi lẫm lẫm cỡi ngựa hàm thiết vàng, chỉ huy người Do Thái. Các vị kéo Macabê vào giữa mà lấy binh giáp của mình che phủ cho ông, giữ ông vô thương tích, còn trên phe địch, các vị ria tên tua tủa và sấm sét nên địch đã bị thong manh ù té chạy loạn hàng thất thứ.7 Hằng ngày, các thiên thần can thiệp cho chúng ta bằng nhiều cách. Sự canh phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta được thể hiện qua việc Người an bài cho chúng ta có những người bạn đồng hành bảo vệ. Ước chi chúng ta tìm được sự trợ giúp của các ngài trong cuộc chiến thường ngày để luôn sống xứng là con cái Thiên Chúa, và ước chi chúng ta luôn nhớ kêu xin các ngài khơi lên ngọn lửa mến Chúa trong tâm hồn chúng ta.

30.2 Các thiên thần bản mệnh liên lỉ phụng sự Thiên Chúa.

Ôi lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa.8

Trong đời sống và giáo huấn của Chúa Kitô, nhiều lần có nhắc đến sự hiện diện của các thiên thần. Tổng thần Gabriel đã truyền tin cho Đức Maria sẽ làm Mẹ Thiên Chúa. Môät thiên thần đã hiện đến và trấn an thánh Giuse trong cơn hoang mang, và báo tin cho các mục đồng ở Bêlem. Các tôi trung vô hình ấy của Thiên Chúa đã hiện diện khi Thánh Gia trốn sang Ai Cập, khi Chúa chịu cám dỗ trong sa mạc, khi Chúa chịu hấp hối trong vườn Cây Dầu, khi Phục Sinh, và lên trời. Các ngài cũng thường xuyên săn sóc cho Giáo Hội và từng tín hữu như lời sách Tông Đồ Công Vụ9 và Thánh Truyền từ ngàn xưa minh chứng. Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, ngươi sẽ nhìn thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người.10

Nhiều vị thánh và những người thánh thiện đã cảm nghiệm được sự đồng hành thân thiết của các thiên thần bản mệnh, và họ thường xuyên xin các ngài cầu bầu.11 Thánh Josemaría Escrivá có lòng tôn kính thiên thần bản mệnh một cách đặc biệt. Chính vào ngày lễ kính các thiên thần bản mệnh, Chúa đã cho ngài nhìn thấy việc thành lập tổ chức Opus Dei. Qua tổ chức này, lời mời gọi nên thánh vang vọng khắp thế giới. Những con người thuộc mọi hoàn cảnh cuộc sống được tìm thấy Chúa giữa đời sống và những công việc thường ngày của họ. Thánh nhân sống thân mật và thường chào kính thiên thần bản mệnh của những người nói chuyện với ngài.12 Thánh nhân gọi thiên thần bản mệnh của mình là ‘đấng cộng tác vĩ đại’ trong công cuộc tông đồ, và xin giúp đỡ cả những ơn vật chất. Trong một thời gian, thánh nhân đã gọi thiên thần bản mệnh là ‘đấng giữ giờ,’ bởi vì thánh nhân đã nhờ vị đồng hành ấy làm cho chiếc đồng hồ chạy trở lại, khi ngài chưa có tiền để sửa chữa.13 Thánh nhân dành các ngày thứ Ba để sống thân mật với thiên thần bản mệnh của mình.14

Trong thời kỳ phong trào bài giáo sĩ nổi lên tại thủ đô Madrid, nước Tây Ban Nha, một lần kia có tên côn đồ đứng chặn đường định làm hại thánh nhân. Bỗng nhiên một người xen vào và xua đuổi tên côn đồ đi. Tất cả sự việc chỉ xảy ra trong chốc lát. Sau sự cố ấy, vị bảo trợ đã hiện đến và thì thầm vào tai thánh nhân: ‘Lừa ghẻ, lừa ghẻ.’ Đây chính là biệt hiệu mà thánh Josemaría tự nhận cho mình. Chỉ có cha giải tội của thánh nhân mới biết biệt hiệu này mà thôi. Bình an và hoan lạc chan chứa tâm hồn thánh Josemaría khi ngài nhận ra sự can thiệp của thiên thần bản mệnh.15 Bạn dường như kinh ngạc vì thiên thần bản mệnh của bạn đã thực hiện quá nhiều ân huệ hiển nhiên cho bạn. Nhưng bạn đừng ngạc nhiên nữa: bởi vì đó là lý do Thiên Chúa đã đặt ngài đồng hành bên bạn.16 Hôm nay là ngày lễ để chúng ta xác quyết lại lòng tôn kính đối với thiên thần bản mệnh, vì chúng ta rất cần đến sự trợ giúp của ngài. Nhờ những lời của phụng vụ trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, trong sự quan phòng đầy yêu thương, Chúa đã sai các thiên thần của Chúa canh phòng cho chúng con. Xin Chúa lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng con và luôn luôn bảo vệ chúng con bằng sự chở che của các ngài. Xin cho chúng con được cùng với các ngài thông phần cuộc sống của Chúa đến muôn đời.17

30.3 Thiên thần bản mệnh là bạn thân tốt lành của chúng ta.

Trong bài đọc của Phụng Vụ Giờ Kinh hôm nay, thánh Bernard đã chú giải những lời Thánh Kinh: Người đã truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường. Thánh nhân nói: Những lời này khơi dậy nơi bạn lòng cung kính, đem lại cho bạn lòng sùng mộ, và truyền đạt cho bạn niềm tin tưởng lớn lao biết chừng nào! Cung kính vì sự hiện diện của các ngài, sốt sắng vì lòng nhân từ của các ngài, tin tưởng vì được các ngài bao bọc chở che. Vậy các ngài hiện diện, hiện diện bên bạn, không chỉ hiện diện với bạn, mà còn hiện diện vì bạn. Các ngài hiện diện để chở che, hiện diện để giúp đỡ. Dù chính Thiên Chúa đã sai các ngài, nhưng chúng ta không được vô ơn đối với các ngài, vì các ngài đã vâng phục Thiên Chúa, vì lòng yêu mến lớn lao, và hằng trợ giúp chúng ta trong cơn quẫn bách.18

Các ngài sẽ nâng ngươi trên bàn tay, kẻo chân ngươi vấp phải đá.19 Các thiên thần săn sóc chúng ta như thể chúng ta là kho tàng quí giá mà Thiên Chúa giao phó cho các ngài. Giống như người anh coi sóc đứa em nhỏ, các thiên thần cũng chăm sóc chúng ta sống an vui cho đến ngày được vào hưởng hạnh phúc muôn đời trong nhà Cha trên trời. Chỉ khi ấy, chúng ta mới biết được bạn đồng hành vô hình đã phù giúp chúng ta bao nhiêu ân huệ trong sứ mạng của ngài.

Chúng ta hãy sống với thiên thần bản mệnh một cách thân mật, đồng thời phải nhìn nhận bản tính và ân sủng siêu vượt của ngài. Mặc dù sự hiện diện của ngài không hiển hiện, nhưng hữu hiệu và lợi ích hơn bè bạn nhân loại của chúng ta rất nhiều. Những lời khuyên nhủ và đề nghị của các ngài xuất phát từ Thiên Chúa, sâu xa hơn tiếng nói của nhân loại. Các ngài hiểu rõ và cảm thông với chúng ta hơn những người bạn trung thành nhất, bởi vì lúc nào các ngài cũng bên cạnh chúng ta; các ngài hiểu những khát vọng, những lời nài nỉ của chúng ta hơn bất cứ người nào khác, bởi vì các thiên thần có thể đi trực tiếp vào trí tưởng tượng của chúng ta mà không cần nhờ đến ngôn từ. Các ngài có thể kích gợi các hình ảnh, kích động ký ức, và tạo ra các ấn tượng để hướng dẫn chúng ta. Nhiều lần các thiên thần bản mệnh đã trợ giúp chúng ta như đã giúp đỡ ngôn sứ Elia khi ông mỏi mệt vì bị hoàng hậu Jezabel săn đuổi đến độ muốn chết. Như thiên thần của ngôn sứ Elia, thiên thần bản mệnh của chúng ta cũng gần kề và giúp cho chúng ta hiểu: Hãy chỗi dậy mà dùng bữa, vì đường vẫn còn dài.20

Nếu tập được thói quen sống với bạn đồng hành thân mật, trung thành, và quảng đại, chúng ta sẽ không bao giờ lẻ loi.21 Thiên thần bản mệnh sẽ liên kết lời cầu nguyện của ngài với lời cầu nguyện của chúng ta để dâng lên trước tòa Thiên Chúa.22 Tuy nhiên, chúng ta cần phải nói lên ít nhất là trong trí khôn, bởi vì các hữu thể thần thiêng này không thể đi vào trí năng của chúng ta như Thiên Chúa Toàn Năng. Thiên thần bản mệnh có thể suy đoán tình trạng tâm hồn chúng ta còn hơn chúng ta biết bản thân. Chúng ta không có quyền nói các thiên thần phải vâng nghe chúng ta – nhưng chúng ta có thể tin tuyệt đối rằng các thiên thâàn lúc nào cũng lắng nghe chúng ta.23 Một lời như thế là quá đủ.

Thiên thần bản mệnh sẽ đồng hành bên chúng ta trọn đời. Nếu trung thành với ơn Chúa, chúng ta sẽ được hợp đoàn cùng các thánh và các thiên thần để chiêm ngưỡng Mẹ chúng ta, Đấng là Nữ Vương các thiên thần, Đấng mà mọi người đều chúc tụng ca khen đến muôn đời.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)