dongcong.net
 
 


Tuần chín mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm
NGÀY II – NGÀY 1 THÁNG MƯỜI HAI
ĐỀN VÀNG

44.1 Thiên Chúa cư ngụ nơi Đức Trinh Nữ qua các linh ân.

Mẹ là đền thờ Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong Mẹ.1 Trong kinh Cầu Đức Bà Loreto, chúng ta tôn vinh Đức Maria là Đền Vàng, là nơi rực rỡ huy hoàng nhất. Khi gia đình đến ngụ cư trong một ngôi nhà, ngôi nhà ấy sẽ phản ánh phẩm chất của những người sống trong đó. Họ làm tăng vẻ đẹp của ngôi nhà. Ngôi nhà và những người sống trong đó tạo nên một khối hợp nhất, như thân thể và trang phục liên kết với nhau thế nào, thì Chúa Thánh Thần ngự trong linh hồn Đức Maria cũng như thế. Thời Cựu Ước, trước tiên là Nhà Tạm, sau đó là Đền Thờ, đó là những Nhà của Thiên Chúa ngự trị, nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và dân Người. Khi vua Salômôn quyết định xây đền thờ, các tiên tri đã nói rõ về các vật liệu – gỗ bá hương bên trong, và vàng dát bên ngoài. Những nghệ nhân ưu tú nhất đương thời mới được góp sức trang trí cho đền thờ.

Trước khi đến trong trần gian khi thời giờ viên mãn, Thiên Chúa đã chuẩn bị Đức Maria, một thụ tạo xứng đáng, làm nơi cho Người cư ngụ trong chín tháng, từ giây phút nhập thể cho đến khi giáng sinh tại Bêlem. Quyền năng và tình yêu Thiên Chúa được tỏ hiện rạng ngời nơi Đức Maria. Mẹ là Nhà, là Đền Thờ Thiên Chúa, mang một vẻ kiều diễm hết sức tuyệt hảo. Ơn vô nhiễm nguyên tội và các ân huệ Thiên Chúa trào đổ cho linh hồn Mẹ đều hướng đến chỗ làm cho Mẹ xứng đáng với địa vị Mẹ Thiên Chúa.2

Đức Gabriel đã hết lòng cung nghiêm khi chào kính Mẹ, bởi vì biết Mẹ đã được tham dự trong ân thánh và nhân đức, được kết hợp một cách phi thường với Thiên Chúa. Ơn vô nhiễm nguyên tội là ơn đầu tiên Thiên Chúa ban cho Đức Trinh Nữ để chuẩn bị Mẹ xứng đáng với chức phẩm Mẹ Thiên Chúa. Ân huệ siêu nhiên Thiên Chúa ban cho Mẹ siêu vượt trên tất cả ân huệ cho các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, các thánh hiển tu, và các thánh đồng trinh hợp lại, vượt xa kinh nghiệm của mọi người đã từng sống, đang sống, hoặc sẽ bước vào cuộc sống cho đến tận cùng thời gian. Thiên Chúa vui sướng ngự trong Mẹ hơn nơi tất cả các thiên thần và các thánh hợp lại, kể từ khi tạo thành trời đất.3 Quả thật, Thiên Chúa đã chuẩn bị một nơi cư ngụ xứng hợp với phẩm giá vô cùng của Ngôi Con Hằng Hữu.

Khi nhìn nhận Đức Maria có một phẩm giá hầu như vô cùng, chúng ta có ý tuyên xưng rằng trong tất cả mọi thụ tạo của Thiên Chúa, Mẹ là người duy nhất được tương giao thắm thiết nhất với Thiên Chúa Ba Ngôi. Vinh dự tuyệt đối của Mẹ là uy nghi cá biệt cao trọng nhất khả dĩ có được. Mẹ là Nữ Tử dấu ái của Chúa Cha, như Mẹ vẫn thường được chúc tụng trong lịch sử của Giáo Hội và được nhắc lại trong công đồng Vatican II.4 Mối liên kết giữa Mẹ với Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đưa Đức Maria đến một tương giao khôn sánh với Người. Và chúng ta có thể nói rất đúng rằng Đức Maria là đền thờ và là cung thánh của Chúa Thánh Thần.5 Thật vui sướng cho chúng ta khi nhớ lại trong tuần chín này: chúng ta có một người mẹ rất thần thế trước mặt Thiên Chúa, vô cùng tinh tuyền và xinh đẹp, nhưng cũng hết sức gần gũi với cuộc sống thường nhật của chúng ta. Người đời thích được nhắc đến mối quan hệ giữa họ với những nhân vật trỗi vượt trong các lãnh vực văn chương, chính trị, quân đội, và trong Giáo Hội!… Bạn hãy hát mừng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bạn hãy năng nhắc nhớ Mẹ: Kính mừng Maria, Nữ Tử của Thiên Chúa Cha! Kính mừng Maria, Hiền Mẫu của Thiên Chúa Con! Kính mừng Maria, Ái Thê của Thiên Chúa Thánh Thần!

Không ai cao trọng hơn Mẹ – không có ai cả, ngoài một mình Thiên Chúa!6

44.2 Các linh ân thông minh, hiểu biết, và khôn ngoan nơi Đức Maria.

Linh hồn Đức Maria được tô điểm một cách tuyệt vời bằng các linh ân Thánh Thần. Nhờ các linh ân quí giá này là những hạt trân châu mà Thiên Chúa có thể làm cho một linh hồn trở nên xinh đẹp. Thiên Chúa đã ban những linh ân ấy cho Hiền Mẫu của Con Một Người, đến một mức độ siêu vời.

Đức Maria được linh ân thông minh vượt trên tất cả mọi thụ tạo trong toàn bộ lịch sử nhân loại. Với một đức tin sinh động dựa trên thế giá Thiên Chúa, Đấng tỏ thánh ý cho Mẹ, Mẹ biết sự trinh khiết của Mẹ rất đẹp lòng Người. Ánh nhìn chiêm niệm của Mẹ thấu đến những tầng ý nghĩa uyên thâm nhất của Thánh Kinh. Mẹ hiểu ngay lời chào của sứ thần có liên quan đến việc Đấng Cứu Thế ra đời. Đức Maria biết Thiên Chúa Ba Ngôi đã tuyển chọn Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế ngàn đời đợi trông. Trong nhiều dịp, Đức Maria đã nhận được lời xác định liên quan đến vai trò cộng tác của Mẹ trong việc hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa để cứu độ nhân loại. Đức Maria hiểu ơn gọi ảnh hưởng rất bao quát của mình: Đức Maria sẽ phải sống sự suy phục đức tin giữa nghịch cảnh, bên cạnh Đấng Cứu Thế đau khổ, thiên chức là Mẹ của Ngài là thiên chức nhiệm mầu và đau thương.7

Linh ân thông minh gắn liền với sự thanh khiết của tâm hồn. Như thế, nhân đức siêu nhiên này liên hệ đến phúc lành cho những ai có tâm hồn thanh sạch, vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa.8 Linh hồn rất mực thanh khiết của Đức Maria được soi sáng đặc biệt để nhìn thấy thánh ý đầy yêu thương của Thiên Chúa trong mỗi biến cố và hoàn cảnh cuộc đời. Không ai ý thức hơn Mẹ về những gì Thiên Chúa trông đợi trong đời sống. Vì thế, Đức Maria là người phù trợ đắc lực nhất trong mọi lời khấn xin của chúng ta dâng lên Thiên Chúa.

Linh ân hiểu biết mở rộng tầm nhìn bao la của đức tin nơi Đức Maria. Qua những thực tại bình thường hằng ngày, Đức Maria nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa trên trần gian. Vì lượng định một cách ý thức tất cả các hoàn cảnh cuộc sống theo các chân lý đức tin về công trình cứu chuộc, nên Đức Maria biết coi từng giây phút cuộc đời như một phương thế để đến với Đấng Tạo Thành. Nhờ ơn Chúa, Mẹ nhìn ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa trong mọi biến cố cuộc sống thường ngày.9 Hơn ai hết, Đức Maria hiểu biết về sự dữ tác hại kinh khủng của tội lỗi. Vì thế, đau khổ của Mẹ trước tội lỗi của toàn nhân loại càng trở nên lớn lao hơn nữa. Bằng một sự hiệp thông sâu xa mà nhân loại không bao giờ có thể hiểu thấu, Đức Maria đã hợp nhất với những đau khổ của Con Mẹ khi Người tử nạn trên thập giá: Mẹ đã cộng tác một cách cá biệt trong công cuộc của Đấng Cứu Độ trong việc đem lại sự sống siêu nhiên cho các linh hồn.10

Trong cuộc sống của Đức Maria, linh ân khôn ngoan đã bổ túc một cách hoàn thiện đức ái của Mẹ. Trong tâm hồn, Đức Maria được cảm hưởng những chân lý mặc khải, vì Mẹ hiểu biết những mầu nhiệm liên hệ đến sứ mạng của Con Mẹ là Đấng Cứu Độ. Mẹ hiểu biết, chiêm ngắm, và yêu mến. Sự khôn ngoan đầy tình yêu của Mẹ cao vượt và sâu sắc hơn mọi trí năng của các nhà thần học siêu đẳng nhất. Vì lúc nào cũng sống trong chiêm niệm cao độ, nên Mẹ nhận được các tri thức sâu xa về những công việc mà Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời Mẹ. Toàn bộ cuộc đời Mẹ được thấm nhuần trong ánh sáng và sức nóng siêu nhiên.

Trong tuần chín này, chúng ta hãy nài nỉ để được thông phần vào những linh ân quí báu ấy như Mẹ. Trong các linh ân Thánh Thần, tôi cho rằng có một ơn tất cả chúng ta đều cần thiết một cách đặc biệt: Đó là linh ân khôn ngoan. Ơn này làm cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa và hân hoan trong sự hiện diện của Người, do đó, ơn này giúp chúng ta biết lượng định một cách chính xác các hoàn cảnh và biến cố của cuộc sống này.11

44.3 Các linh ân biết lo liệu, đạo đức, mạnh sức, và kính sợ Chúa.

Đối với Đức Maria, linh ân biết lo liệu làm tăng thêm nhân đức khôn ngoan của Mẹ. Mẹ luôn hành động phù hợp với giới luật Thiên Chúa một cách dễ dàng.12 Linh ân này giúp Đức Maria nhìn ra thánh ý Chúa trong những hoàn cảnh bình thường của cuộc sống. Mẹ phó mình trọn vẹn trong bàn tay Thiên Chúa, và chu toàn những công việc Thiên Chúa trao phó cho Mẹ.

Trong Phúc Âm, chúng ta thấy Đức Trinh Nữ lúc nào cũng được Chúa Thánh Thần soi động. Mặc dù sống âm thầm tại miền quê Nazareth, nhưng Mẹ đã vội vã lên đường khi bà chị Elizabeth cần được giúp đỡ.13 Đức Maria chỉ có một chỗ khiêm tốn trong Phúc Âm, nhưng Mẹ hiện diện để nâng đỡ khi các Tông Đồ cần đến Mẹ trong hồi Thương Khó của Chúa. Sau đó, Mẹ cùng cầu nguyện bên các ngài để chờ đón Chúa Thánh Thần ngự xuống. Đức Maria đã đứng dưới chân thập giá, nhưng Mẹ không đến mồ Chúa cùng với các phụ nữ đạo đức khác. Lòng MẹÏ biết rằng họ sẽ không tìm được thân xác Con rất yêu dấu của Mẹ ở đó. Mẹ quá biết Chúa Kitô đã phục sinh.

Đức Maria chuyên cần với những nhiệm vụ nhỏ mọn của một người nội trợ. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ là người đầu tiên nhận ra nhà đám sắp hết rượu. Đời sống chiêm niệm sâu xa của Đức Maria đã làm cho Mẹ trở nên tinh tế cả với những nhu cầu nhỏ nhất của người chung quanh. Mẹ là Mater boni consilii… Mẹ chỉ bảo đàng lành. Mẹ phù hộ chúng ta tìm ra và đáp lại thánh ý Thiên Chúa trong những biến cố hằng ngày.

Nhờ linh ân đạo đức, một mối tương quan thơ thảo với Thiên Chúa đã thấm nhuần toàn bộ cuộc sống của Mẹ. Linh ân này ảnh hưởng đến cung cách cầu nguyện và thái độ căn bản của Mẹ trong mọi lời khấn xin cùng Thiên Chúa. Cách Mẹ ứng xử trong nhiều tình huống đa dạng và đôi khi cả những sự cố khó khăn trong cuộc sống đã phát xuất từ thái độ nội tâm này. Đức Maria luôn ý thức về địa vị Mẹ được làm Nữ Tử dấu ái của Thiên Chúa. Niềm xác tín ấy tiếp tục tăng triển trong suốt cuộc đời của Mẹ. Là Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria cũng ý thức về vai trò hiền mẫu của Mẹ đối với toàn thể nhân loại. Cả hai thực tại ấy đều thấm nhuần trong cuộc sống thánh đức rất tế nhị của Mẹ. Đức Maria vẫn không ngừng yêu thương chúng ta bởi vì chúng ta là con cái của Mẹ, và người mẹ nào cũng gần gũi đặc biệt với những đứa con đáng thương nhất.

Thiên Chúa đã trào đổ dồi dào muôn ơn thánh xuống cho Mẹ, vì Mẹ đã thơ thảo đáp ứng với những ơn thánh của Người. Đức Maria đã trung thành đến mức anh hùng với những nhiệm vụ nhỏ mọn trong cuộc sống hằng ngày cũng như giữa những thử thách nghiệt ngã trong cuộc sống. Thiên Chúa đã an bài cho Đức Maria sống một cuộc đời rất bình dị, tương tự như những phụ nữ Do Thái khác đồng thời, nhưng Mẹ lại phải chịu đựng những nỗi đớn đau tang thương nhất, chỉ sau một mình Con của Mẹ, Con Người Đau Khổ, như lời ngôn sứ Isaia đã tiên báo.14

Đức Maria được linh ân sức mạnh đến mức cao vời, và nhờ đó, Mẹ đã chịu đựng một cách nhẫn nại những nghịch cảnh thường ngày cũng như những thay đổi trong các dự định của Mẹ. Mẹ đã đương đầu với những lầm than gian truân trong âm thầm, nhưng rất anh hùng và can trường. Nhờ linh ân sức mạnh, Đức Maria đã đứng vững dưới chân thập giá.15 Lòng đạo đức Kitô Giáo rất trân trọng thái độ can trường của Mẹ trước những đau khổ, và xưng tụng Mẹ là Nữ vương các thánh tử đạo và là Đấng an ủi những người đau khổ.

Chúng ta hãy nhớ Chúa Thánh Thần còn tô điểm cho Đức Maria bằng linh ân kính sợ Thiên Chúa. Linh ân này tạo nên một tâm tình hiếu thảo giữa mối tương quan thắm thiết nhất giữa Mẹ với Đấng Tạo Thành và Cứu Chuộc. Đức Maria sống trong tâm tình thờ phượng trước sự uy nghi của Thiên Chúa, Đấng đã ban cho Mẹ mọi ơn thánh. Vì thế, Đức Maria tự nhận là nữ tì Thiên Chúa. Đồng thời, Đức Maria cũng biết mình là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ Thiên Chúa, và là Mẹ của toàn nhân loại.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)