dongcong.net
 
 


Tuần chín mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm
NGÀY III – NGÀY 2 THÁNG MƯỜI HAI
NỮ TÌ THIÊN CHÚA

45. Ơn gọi của Đức Maria.

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi; bởi vì Người đã đoái thương phận hèn tớ nữ của Người.1 Khi thời gian đã điểm, trước sự đáp ứng tích cực của Đức Maria, Thiên Chúa đã sai sứ thần Gabriel đến một thành xứ Galilê tên là Nazareth.2 Sứ thần đã đến với một thụ tạo dấu yêu nhất của Thiên Chúa để truyền đạt một tin báo đặc biệt. Đức Tổng Thần nói: Hỡi Maria, đừng sợ, vì bà đã được ân nghĩa với Thiên Chúa.3

Vì suy niệm Thánh Kinh, nên Đức Maria nằm lòng những đoạn liên hệ đến Đấng Cứu Thế. Đức Trinh Nữ thâm hiểu những lời hàm ý về Đấng Cứu Thế, và Mẹ liên kết khả năng cảm nhận ngoại thường của mình với tri thức ấy trong những gì liên quan đến thánh ý Thiên Chúa. Nhờ ơn đặc biệt, Mẹ hiểu rất nhiều về người trinh nữ được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa, người sẽ làm trọn lời tiên báo của ngôn sứ Isaia, sinh hạ Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.4

Từ khi còn nhỏ, Đức Trinh Nữ đã được Thánh Thần hướng dẫn và đã hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Lời Xin Vâng sau này chỉ xác nhận lại sự cam kết chu toàn thánh ý Chúa của Mẹ: Này tôi là nữ tì Thiên Chúa. Xin hãy nên trọn nơi tôi lời sứ thần truyền.5 Có thể nói sự đồng thuận của Đức Maria với chương trình Thiên Chúa trước hết là kết quả của việc Mẹ tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa trong đời sống trinh khiết… Và cho đến giờ sau hết trong cuộc đời, Mẹ luôn chia sẻ cuộc sống của Chúa Giêsu, Con Mẹ, trong thiên chức hiền mẫu, một cách tương hợp với ơn gọi trinh khiết của Mẹ.6

Từ giây phút Đức Maria thưa lời Xin Vâng, Ngôi Lời Thiên Chúa đã mặc lấy xác thể trong cung lòng Mẹ. Biến cố này là biến cố quan trọng nhất từ khi tạo thành trời đất, nhưng lại xảy ra tại một làng quê heo hút. Đức Maria hiểu biết về những chương trình Thiên Chúa tiền định cho Mẹ. Mẹ ý thức nguyên nhân của các hồng ân Chúa Thánh Thần đã trào đổ xuống cho Mẹ, và đã tích cực đáp ứng với những soi động ấy. Điều này cũng có thể áp dụng cho các ơn gọi khác. Tất cả mọi biến cố nhỏ mọn dệt nên cuộc sống chúng ta đều mang một lợi ích và ý nghĩa mới mẻ. Với lời truyền tin của thiên thần, toàn bộ thực tại liền mặc một lời giải thích hoàn toàn siêu nhiên. Có thể nói, chúng ta bỗng nhiên được đưa vào tâm điểm của vũ trụ, vượt trên những chiều kích của thời gian và không gian.7

Trinh nữ Maria không thối lui trước viễn tượng đón nhận một phẩm giá cao vời là trở nên Mẹ Thiên Chúa, bởi vì Mẹ khiêm nhượng và phó thác hoàn toàn vào Đấng Toàn Năng. Đức Trinh Nữ Maria là thầy dạy về bài học hiến mình không giới hạn. Chúng ta hãy xin Người Mẹ tốt lành ban cho chúng ta sự đáp ứng đầy quảng đại của Mẹ, ước chi sức mạnh tình yêu ấy cũng đem lại sức mạnh cho tâm hồn chúng ta. ‘Ecce ancilla Domini… Này tôi là nữ tì Chúa.’8 Chúng ta hãy thưa một cách thân mật với Chúa Giêsu: Lạy Chúa, xin hãy tin nơi con những gì Chúa muốn. Con không muốn đặt bất kỳ giới hạn nào trên ân sủng hoặc bất cứ điều gì Chúa đòi hỏi con trong từng ngày và mọi ngày. Xin Chúa đừng ngưng yêu sách con… và xin hãy nâng đỡ con bằng sức mạnh của Chúa.

45.2 Thiên Chúa kêu gọi mỗi người.

Thực tế căn bản của sứ vụ làm Mẹ Thiên Chúa ngay từ giây phút đầu tiên đã đòi một sự mở lòng hoàn toàn cho Ngôi Vị, sứ mạng, và công cuộc của Chúa Kitô.9 Hôm nay, ngày thứ ba trong tuần chín trước lễ Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta hãy học nơi Mẹ để biết luôn sẵn sàng và rộng mở trước những chương trình của Thiên Chúa, bằng sự hoàn toàn hiến thân trong ơn gọi chúng ta đã được lãnh nhận. Ước chi chúng ta có thể nói vào giây phút cuối cùng cuộc đời: Lạy Chúa, con đã luôn cố gắng chu toàn thánh ý Chúa. Mục tiêu duy nhất của con luôn luôn vẫn là làm đẹp lòng Chúa.

Ơn gọi là hồng ân lớn nhất Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đó là nguyên nhân chúng ta đã tạo dựng, và do đó, là con đường đảm bảo dẫn đến hạnh phúc. Từ muôn đời, Thiên Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta những ân sủng cần thiết để có thể đáp lại thánh ý của Người. Từ lúc trực tiếp dựng nên một linh hồn bất tử, biệt lập, và ban ngôi vị mới ấy cho một thân xác - qua sự cộng tác của cha mẹ - Thiên Chúa Toàn Năng đã muốn nhìn thấy một sự gì đó quan trọng nơi hồng ân sự sống này. Sự vĩ đại của con người hệ ở chỗ nhìn ra và chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Mọi người đều được mời gọi cộng tác trong trật tự của công trình tạo dựng và thăng tiến trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhìn ra ơn gọi của mình là tìm được một hạt ngọc vô cùng quí giá.10 Khi dùng trọn cuộc đời để chu toàn ơn gọi, chúng ta sẽ hiểu ra ý nghĩa sâu xa nhất của sự hiện hữu của mình, và chúng ta đạt được một cuộc đời sung mãn nhất. Thiên Chúa mời gọi một số người vào bậc tu trì hoặc bậc giáo sĩ, nhưng với đa số, Người muốn họ sống giữa những lo toan trần thế: tại nhà máy, phòng thí nghiệm, trang trại, các nghề nghiệp, các đường phố thành thị lớn nhỏ và các lối mòn núi đồi… Ở những nơi đó, họ hãy sống sao để người ta có thể nhận ra Thầy Chí Thánh nơi các môn đệ của Người.11

Khi chiêm ngắm ơn gọi của Đức Maria, chúng ta hiểu ra lời Chúa mời gọi mỗi người hãy luôn thăng tiến trong ơn thánh: Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con.12 Những lời trong Sách Thánh chính xác từng chữ: Đường lối của Ta không phải là đường lối các ngươi…13 Ơn gọi Chúa ban không phải bao giờ cũng trùng hợp với những khuynh hướng và sở thích tự nhiên của chúng ta, bởi vì những thứ này không xuất phát từ căn bản siêu nhiên. Các chương trình của trí tưởng tượng ít khi liên quan đến những chương trình làm vinh danh Chúa. Hơn nữa, ơn gọi cũng không phải là đỉnh cao của một đời sống đạo đức, mặc dù thông thường, tập quán cầu nguyện và tỉnh thức rất cần thiết để chúng ta hiểu được điều Thiên Chúa đang muốn tỏ ra cho chúng ta trong thầm lặng. Ơn gọi không thuộc về trật tự giác cảm, nhưng trật tự hiện hữu. Nó khách quan, bởi vì Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta từ muôn đời. Những lời thánh Phaolô nói với các tín hữu Philipphê mà chúng ta thường suy niệm đã được nên trọn nơi từng người tín hữu: Elegit nos in ipso ante mundi constitutionem… Chúa đã chọn chúng ta trước khi tạo thành thế gian để chúng ta nên thánh thiện trước mặt Người.14

Thiên Chúa thường chọn và ban ơn cho những linh hồn bình thường để thực hiện chương trình cứu độ của Người. Đặc điểm thánh Thomas đã nêu lên về Đức Maria cũng có thể áp dụng cho mỗi người tín hữu: Khi Thiên Chúa muốn chọn ai thực hiện một sứ mạng cụ thể, Người cũng ban cho họ những ơn cần thiết để chu toàn công việc ấy.15 Chúng ta hãy luôn ghi tâm, nhất là những khi gánh nặng trách nhiệm xem ra nặng trĩu: Vì tôi có một ơn gọi đặc biệt trong công việc cụ thể này, Thiên Chúa sẽ ban cho tôi những ơn để hoàn tất, nếu tôi làm hết khả năng.

Thiên Chúa có thể chuẩn bị một người ngay từ thiếu thời cho một ơn gọi nào đó. Thông thường, Chúa dùng các bạn hữu như công cụ để tỏ ra ơn gọi cho đương sự. Chúa cũng có thể tỏ ra cho linh hồn một cách bất ngờ, như trường hợp của thánh Phaolô trên đường Damascus.16 Chúng ta cảm thấy một soi động trong lòng, sắc bén như dao hai lưỡi. Đối với đa số, việc xác định ơn gọi liên quan đến rất nhiều biểu hiện. Chắc chắn, Thiên Chúa thường dùng những cộng sự để chuẩn bị hoặc tỏ ra tiếng gọi của Người. Khi chu toàn nhiệm vụ như những nhà giáo dục đức tin, cha mẹ vun xới – mặc dù có thể không ý thức - cho hạt mầm ơn gọi Thiên Chúa đã gieo trong tâm hồn con cái họ. Trở nên dụng cụ của Chúa là một đặc ân cao quí đối với các bậc cha mẹ, và Thiên Chúa không bao giờ sẻn so ơn thánh để trợ giúp họ thực hiện một vai trò quan trọng như thế.

Khi thực sự muốn biết ơn gọi của mình, chúng ta phải cầu nguyện và thành thực trong việc thụ hướng để có thể tìm ra ý Chúa. Với cả hai phương thế ấy, chắc chắn chúng ta sẽ không sai lầm. Bạn có muốn mạnh dạn trên con đường thánh thiện để Thiên Chúa có thể hoạt động nơi bạn hay không? Hãy đến với Mẹ Maria, và Mẹ sẽ đồng hành với bạn trên con đường khiêm nhượng, để khi đương đầu với những gì là bất khả xét theo tâm trí nhân loại, bạn sẽ có thể thưa lên lời ‘fiat’ – xin hãy nên trọn!, đó là một lời ‘fiat’ hợp nhất đất với trời.17 Can đảm là điều kiện cần thiết để đáp ứng lời mời gọi của Chúa, trong giây phút ban đầu cũng như trong suốt cả cuộc đời, bởi vì từng ngày từng giờ trong cuộc sống, Thiên Chúa đều mời gọi chúng ta. Khi gặp những ngãng trở không thể vượt qua, nếu chúng ta khiêm nhượng và cậy trông ơn Chúa, như Mẹ Maria đã từng sống, chắc chắn những vật cản kia sẽ tan biến trước mắt chúng ta.

45.3 Nhận ra thánh ý Thiên Chúa.

Đức Maria là tấm gương tuyệt hảo và luôn sẵn sàng cho chúng ta trong việc chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Thật không may, chúng ta hay để tính thất thường của mình can thiệp bằng cách này hay cách khác vào các vấn đề. Chúng ta chỉ có thể cộng tác với Thiên Chúa qua việc hiến thân hoàn toàn, khi chúng ta để Người tự do điều khiển cuộc sống chúng ta. Thiên Chúa khó lòng tỏ thánh ý của Người cho chúng ta nếu chúng ta không thành tâm ước muốn phụng sự Người trong mọi sự. Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời chúng ta theo mức độ chúng ta để cho Người tự do. Người luôn luôn tôn trọng sự tự do nhân loại và không bao giờ cưỡng ép chúng ta.18

Đời sống Mẹ Maria cho thấy rõ ràng, đối với chúng ta, để nghe được tiếng Chúa mời gọi trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, chúng ta cần phải thực hiện những hành vi đạo đức một cách thành tâm và tinh tế. Như thế, tâm hồn chúng ta sẽ suy gẫm những điều mà Mẹ Maria cũng đã thực hiện lúc sinh thời. Chúng ta sẽ nhìn những biến cố cuộc sống dưới cái nhìn của Chúa Giêsu và mở rộng chân trời những lý tưởng của chúng ta một cách phù hợp. Bên cạnh việc cầu nguyện, linh hướng cũng là một phương thế quan trọng giúp hiểu biết điều Thiên Chúa đang đòi hỏi chúng ta. Từ bỏ những sở thích cá nhân để quan tâm đến những gì Thiên Chúa đòi hỏi là điều rất quan trọng, cho dù điều ấy nhiều khi xem ra rất nhọc nhằn.

Sự đáp ứng của Mẹ Maria với ơn gọi là bảng tóm lược về thái độ đáp ứng trọn vẹn của Mẹ trước những lời kêu mời đầy yêu thương của Thiên Chúa: Ecce ancilla Domini: Này tôi là nữ tì Chúa. Mẹ không có ước muốn nào khác ngoài ước muốn chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta hãy giao phó lời ‘xin vâng’ vô điều kiện của chúng ta cho Mẹ, mặc dù đôi khi sự đáp ứng trọn vẹn ấy đòi chúng ta phải có một sự quảng đại. Mẹ sẽ hiến dâng lễ vật tự hiến của chúng ta lên trước ngai tòa Chúa Giêsu, Con Mẹ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)