dongcong.net
 
 


NGÀY 6 THÁNG MƯỜI HAI
THÁNH NICHOLAS BARI
Lễ Nhớ

Thánh Nicholas Bari sinh tại nước Ý vào khoảng năm 270. Ngài làm giám mục giáo phận Mira, ngày nay thuộc nước Thổ nhĩ kỳ, và qua đời ngày 6 tháng 1 trong khoảng thời gian từ năm 345 đến năm 352. Vào thế kỷ XI, sau cuộc di chuyển di hài thánh Nicholas về quê hương, lòng tôn kính ngài đã phát triển rất nhanh tại Đông Phương và lan rộng sang Tây Phương. Nhiều thánh đường khắp thế giới được dâng kính vị thánh này.

50.1 Thánh Nicholas và các thánh là những bạn thân của Thiên Chúa và là những vị cầu bầu cho chúng ta.

Trong Cựu Ước, chúng ta đọc thấy khi Thiên Chúa sắp sửa hủy diệt thành Sodom và Gomorrah vì tội lỗi cư dân ở đó, thì Abraham đã cầu xin: ‘Nếu trong thành có năm mươi người công chính, thì Chúa có vì họ mà tha cho tất cả không?’ Giavê đáp: ‘Nếu trong thành Sodom có được năm mươi người công chính, thì Ta sẽ tha cho chúng.’ Abraham đầy lòng tin tưởng thưa tiếp: ‘Và nếu chỉ có bốn mươi?… Hai mươi?… Và chỉ có mười người thì sao?’ Giavê đáp: ‘Vì mười người ấy, Ta sẽ không hủy diệt thành.’1 Câu đáp của Thiên Chúa lúc nào cũng đầy lòng thương xót. Moses hết lòng tin tưởng vào thế lực chuyển cầu của các bạn hữu của Thiên Chúa: ‘Xin Chúa hãy nhớ các tôi tớ Chúa là Abraham, Isaac, và Jacob.’2 Tương tự, chúng ta cũng đọc thấy những lời về tiên tri Jeremiah: Là một người yêu đất nước, ông đã cầu nguyện rất nhiều cho dân chúng và cho những người trong thành thánh.3

Việc cầu bầu cho lợi ích người khác là một chủ đề thường gặp trong Thánh Kinh. Chúng ta thấy trong Phúc Âm, vị bách quân trưởng đã sai hai trưởng lão thân quen với Chúa cầu bầu cho ông: Họ đến gặp Chúa Giêsu và khẩn khoản xin Người rằng: ‘Thưa Thầy, ông ấy đáng được Thầy làm ơn cho. Vì ông quí mến dân ta. Vả lại, chính ông ấy đã xây cất hội đường cho chúng ta.’4 Chúa Giêsu đã thuận theo lời những người Do Thái nói tốt cho vị bách quân trưởng: Ông ấy đáng được Thầy làm ơn cho… Rồi chúng ta cũng thấy thánh Phaolô đã nói với các tín hữu Roma: Giờ đây, tôi kêu cầu anh em, hỡi các anh em, nhờ Chúa Giêsu Kitô, và nhờ đức ái của Thánh Linh, anh em hãy giúp tôi bằng lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa của anh em, để tôi được giải thoát khỏi những người không tin tại Giuđêa, và để việc phục vụ của tôi được các thánh tại Jerusalem chấp nhận.5 Thánh Jerome nhắc đến việc các tín hữu đã qua đời cầu bầu cho chúng ta trước mặt Chúa: Nếu các Tông Đồ và các vị tử đạo đã cầu nguyện cho người khác khi các ngài còn sống trong thân xác hay chết, thì các ngài sẽ thực thi điều ấy đến đâu nữa khi đã nhận được triều thiên vinh quang, chiến thắng, và Nước Trời?6

Giáo Hội luôn tin rằng các thánh đã được hưởng phúc đời sau và các linh hồn trong luyện ngục là những đồng minh và là những người cầu bầu mạnh thế của chúng ta. Với công trạng của mình, các vị ấy làm cho lời cầu xin của chúng ta được mạnh thế hơn khi dâng lên Thiên Chúa để mưu ích cho chúng ta. Tóm lại, sự thánh thiện các thánh đã đạt được khi còn tại thế vẫn tiếp tục sinh ích cho chúng ta trên con đường tiến về quê trời. Thánh Nicholas chúng ta tôn kính hôm nay khi còn trẻ đã rất quảng đại về tài sản kếch xù ngài đã được thừa kế từ cha mẹ. Vì vậy, chúng ta tôn kính ngài như vị cầu bầu cho những nhu cầu vật chất và tài chánh.

Vị sáng lập tổ chức Opus Dei rất có lòng tôn kính thánh Nicholas. Một ngày kia trước thánh lễ, đang trong thời gian gặp những vấn đề tài chánh bức thiết, cha Josemaría Escrivá đã giao phó những sự khó khăn cho thánh Nicholas. Trong phòng áo, ngài đã hứa với thánh nhân thế này: Nếu ngài giúp con vượt qua sự khó khăn này, con sẽ tôn nhận ngài làm Đấng Cầu Bầu. Đang khi bước trên các bậc cung thánh, cha lập tức hối hận về điều kiện đã đặt ra khi cầu xin, và thầm thĩ: Dù thánh nhân không liệu cho con qua khỏi sự khó khăn này đi nữa, thì con cũng vẫn tôn nhận ngài như thế. Lần đó, thánh Josemaría Escrivá đã được toại nguyện và ngài tiếp tục tìm kiếm sự cầu bầu của thánh Nicholas trong những vấn đề tài chánh.7

Những việc gia đình, những công việc làm ăn, những công cuộc tông đồ thường gặp khó khăn trong vấn đề tài chánh. Suốt nhiều thế kỷ, nhiều tín hữu đã hưởng nhờ sự cầu bầu của thánh Nicholas trong vấn đề này. Trong kinh Lạy Cha, Chúa mời gọi chúng ta hãy xin các nhu cầu vật chất khi dạy rằng: Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Việc cậy nhờ thế lực chuyển cầu của các thánh sẽ làm cho lời cầu xin của chúng ta trở nên đắc lực hơn trong lãnh vực này.

50.2 Nhu cầu các phương thế nhân loại và những phương tiện vật chất.

Vì đang sống ở đời này, chúng ta cần đến những phương tiện vật chất để nuôi sống gia đình và tiến hành các công cuộc tông đồ mà Chúa giao phó cho chúng ta. Các phương tiện kinh tế sẽ trở thành vật cản nếu chúng ta coi trọng chúng hơn các phương thế siêu nhiên. Đức Lêô Cả dạy rằng, Thiên Chúa đã cho chúng ta những của cải vật chất cũng như tinh thần,8 để chúng ta sử dụng hầu mưu ích cho tha nhân trên phương diện nhân loại cũng như thiêng liêng.

Chính Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ về tầm quan trọng của việc sử dụng các phương thế nhân loại. Trước khi sai các môn đệ ra đi trong sứ mệnh đầu tiên, Chúa đã minh nhiên dặn dò: Các con đừng đem theo bao bị… Chúa không muốn các ngài quan tâm đến phương tiện vật chất, để thấy rõ chính Chúa là Đấng ban cho các nỗ lực của các ngài được thành công. Tuy nhiên, trong lần sau đó, khi các môn đệ chuẩn bị ra đi thì Chúa lại dặn dò: Nhưng giờ đây, ai có túi tiền thì mang theo, ai có bao bị cũng vậy.9 Mặc dù các phương thế siêu nhiên phải ưu tiên trong công cuộc tông đồ, nhưng Chúa muốn chúng ta sử dụng các phương tiện nhân loại và tài chánh trong khả năng của chúng ta, miễn là đừng loại bỏ các phương thế siêu nhiên. Để hoàn thành sứ mạng cứu độ, Chúa Giêsu đã sử dụng một số phương thế đời này – một vài ổ bánh và mấy con cá nhỏ, một chút bùn, hoặc sự chu cấp khiêm tốn của các phụ nữ đạo đức giúp đỡ Chúa và các Tông Đồ trong chuyến hành trình.

Khi gia đình hoặc các công cuộc tông đồ của chúng ta gặp túng thiếu, chúng ta đừng do dự đến tìm sự giúp đỡ của Chúa. Chúng ta còn nhớ rằng phép lạ đầu tiên, phép lạ Đức Mẹ đã gợi ý cho Chúa tại tiệc cưới Cana để giữ thể diện cho đôi tân hôn, chỉ liên quan đến một lãnh vực không mấy quan trọng. Chúa sẽ không khước từ sự phù trợ nếu chúng ta biết cộng tác hết khả năng, như các gia nhân tại Cana, họ đã đổ nước đầy các miệng chum.10 Nói theo ngôn ngữ nhân loại, họ đã làm hết khả năng của họ trước khi Thiên Chúa thực hiện phép lạ.

Mỗi khi gặp hoàn cảnh khó khăn, chúng ta hãy suy những tư tưởng sau đây: Tình trạng kinh tế của tôi eo hẹp hơn bao giờ hết. Tôi không mất bình an. Tôi hoàn toàn tin rằng Thiên Chúa, Cha của tôi, sẽ giải quyết êm thắm vấn đề này cho tôi.
Lạy Chúa, con muốn giao phó tất cả công việc của con vào bàn tay quảng đại của Chúa. Mẹ Maria sẽ làm cho những lời này vang vọng bên tai Chúa, như tại Cana: ‘Họ chẳng còn gì!’ Lạy Chúa con tin tưởng Chúa, con trông cậy Chúa, và con yêu mến Chúa, Chúa Giêsu của con. Con không muốn gì cho bản thân con, nhưng là cho Chúa.11

50.3 Tinh thần quảng đại và siêu thoát. Thánh Nicholas phù trợ vấn đề vật chất.

Có những lúc Chúa kêu mời chúng ta hãy quảng đại đóng góp tài chánh để duy trì hoạt động của Giáo Hội và những cơ quan thiện chí cổ võ cho công lý xã hội. Có thể chúng ta cũng được mời gọi để lạc quyên cho các công việc từ thiện này.

Rất nhiều trang trong Tân Ước đã nói đến quyết tâm của các môn đệ Chúa Kitô trong việc tìm kiếm tài sản vật chất để có thể duy trì công cuộc truyền bá Phúc Âm. Chúng ta thấy thánh Matthêu có một gia tài đáng kể, và ngài đã quảng đại chia sẻ với tinh thần biết ơn về tất cả những gì Chúa đã thực hiện cho ngài.12 Có những phụ nữ đạo đức theo Chúa Kitô và dùng tài sản mình để chu cấp cho các môn đệ.13 Chúa cũng có những môn đệ giàu có như Joseph Arimathea, người đã dâng cúng ngôi mộ đá còn mới và những vải liệm quí giá để liệm xác Chúa.14 Chúng ta thấy ông Nicodemus đã mua rất nhiều dầu thơm và lô hội để táng xác Chúa.15 Tương tự, chúng ta có thể thấy tinh thần quảng đại đến anh hùng của các tín hữu đầu tiên, họ đã bán hết tài sản của mình.16 Những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các Tông Đồ.17

Thánh Phaolô đã tổ chức các cuộc lạc quyên tại Antioch, Gaul, Macedonia, và Hy Lạp, để trợ giúp giáo đoàn Jerusalem. Thánh nhân khuyến khích mọi người hãy thi đua làm việc thiện.18 Khi viết thư cho các tín hữu thành Corinthians, vị Tông Đồ dân ngoại đã cám ơn lòng quảng đại của họ trong cuộc lạc quyên. Thánh nhân ca tụng họ đã quyết tâm làm việc thiện: Điều đó thích hợp với anh em.19 Khi chú giải những lời trên, thánh Thomas đã nhấn mạnh những lợi ích người hiến tặng kín múc được từ tinh thần siêu thoát những của cải mà họ đã trao tặng vì ích lợi tha nhân: Hành vi đạo đức sinh lợi cho người thực hiện hơn là cho người lãnh nhận. Người thực hiện một hành vi tốt lành nhận được lợi ích thiêng liêng, trong khi người lãnh nhận chỉ nhận được lợi ích vật chất, lợi ích tạm thời mà thôi.20 Hơn nữa, bố thí là một trong những phương thế chính yếu có sức chữa lành các vết thương linh hồn do tội lỗi gây ra.21 Những hành vi đức ái thu hút được rất nhiều ơn Chúa.

Cùng với việc sống tinh thần quảng đại và siêu thoát của cải vật chất, chúng ta còn phải khơi lên việc thực thi các nhân đức này khi tiếp xúc với bạn bè thân hữu. Như thế, chúng ta sẽ đảm bảo cho họ và gia đình của họ được hưởng nhiều phúc lành. Đây là một nhiệm vụ khẩn thiết: Hãy đánh thức lương tâm những người tin và những người không tin, tụ tập những người thiện chí, những người sẵn lòng giúp đỡ và chu cấp các phương tiện vật chất cần thiết cho công cuộc giúp đỡ các linh hồn.22 Để kết thúc giờ suy niệm hôm nay, chúng ta hãy hồi tâm về tinh thần quảng đại và siêu thoát của cải vật chất của mình. Hãy tự hỏi, bạn đã tốn phí bao nhiêu – cả về phương diện tài chánh – để trở nên những người tín hữu?23 Thánh Nicholas sẽ là đồng minh trên trời giúp chúng ta biết sống quảng đại với Thiên Chúa và anh chị em, đồng thời có được những phương tiện tài chánh cần thiết để xúc tiến các công cuộc tông đồ. Ước chi chúng ta thường xuyên kêu cầu thánh nhân giúp giải quyết những khó khăn tiền bạc của chúng ta. Giờ đây, sống bên Chúa, thánh Nicholas sẽ tiếp tục quảng đại đáp ứng cho những ai cậy nhờ lời cầu bầu của ngài.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)