dongcong.net
 
 


BẢY CHÚA NHẬT KÍNH THÁNH CẢ GIUSE
CHÚA NHẬT VII
THẾ LỰC CẦU BẦU CỦA THÁNH GIUSE

26.1 Sự cầu bầu của các thánh.

Giáo Hội nhiều lần dạy cho chúng ta biết, các thánh trên thiên đàng dâng lên Thiên Chúa những công nghiệp các ngài đã lập được trong cuộc đời trần gian để cầu bầu cho các tín hữu. Giáo Hội cũng thúc giục các tín hữu hãy nài xin các thánh cầu bầu cho trước tòa Chúa.1 Thánh Thomas giải thích sự chuyển cầu của các thánh là cách thức xứng hợp để Thiên Chúa thông ban ơn thương xót của Người. Như thế, Thiên Chúa vẫn tôn trọng trật tự tự nhiên, bởi vì các thánh thực sự là những vị gần gũi với Người nhất. Do đó, sự cầu bầu của các thánh không phải là dấu hiệu về sự bất toàn nơi Thiên Chúa.2 Các thánh thông phần vinh quang của Thiên Chúa bằng cách giúp đỡ những ai đang cùng quẫn. Các thánh là những cộng sự viên của Thiên Chúa.3

Mặc dù tuyệt đối mà nói thì các thánh cũng không ‘đáng’ được Chúa chú ý đến, nhưng các ngài vẫn được Chúa thương nhìn vì huân nghiệp các ngài đã lập được nhờ đời sống thánh thiện. Các ngài kêu xin lòng thương xót Chúa bằng cách hiến dâng những việc lành của các ngài ngày trước, cũng như những việc lành của chúng ta hiện nay.4 Các thánh có thể giúp đỡ người khác, bởi vì lời cầu của các ngài đã được Thiên Chúa lắng nghe, ngay khi các ngài còn sống.5 Mức độ một vị thánh có thể trợ giúp chúng ta tùy vào mức độ thánh thiện của ngài.6 Điều này còn tùy thuộc rất nhiều vào mức độ sùng kính của chúng ta, và Thiên Chúa muốn tỏ ra sự thánh thiện của vị thánh ấy.7 Một số vị thánh có thần thế đặc biệt trong một số lãnh vực nào đó: giúp người xa lạc được trở về với Chúa qua bí tích Xá Giải; ân cần đến nhu cầu các gia đình; phù giúp những vấn đề công ăn việc làm hoặc bệnh tật.8 Thánh Thomas cho rằng sự cầu bầu của các thánh tùy thuộc rất nhiều vào công trạng ‘riêng biệt’ mà các ngài đã lập được khi còn sống. Các thánh sắm được công nghiệp đặc biệt khi yếu bệnh hoặc chu toàn một công việc chuyên biệt nào đó sẽ có khả năng đặc biệt giúp đỡ những người bệnh tật hoặc những ai phải chu toàn một công tác chuyên biệt tương tự như ngài.9
Về vấn đề thế lực cầu bầu của Thánh Giuse, thánh Têrêxa Avila đã viết: Đối với các thánh khác, dường như Chúa chỉ ban cho đặc ân cứu giúp chúng ta trong một vài trường hợp cần thiết nào đó; còn vị thánh này, do kinh nghiệm tôi biết rằng ngài luôn cứu giúp chúng ta trong mọi cảnh ngộ và nhờ vậy, Chúa muốn dạy cho chúng ta biết rằng vì chính Chúa đã vâng phục ngài ở dưới đất này (vị Bảo trợ và được gọi là Cha của Chúa, thì có quyền truyền lệnh cho Chúa), thì trên thiên đàng, Chúa vẫn thực hiện tất cả những gì ngài muốn.10 Chúng ta hãy đến với Thánh Cả Giuse để xin trợ giúp trong tất cả những gì liên quan đến chúng ta.

26.2 Đến với Thánh Giuse trong mọi nhu cầu.

Ngoài Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse là đấng cầu bầu thần thế nhất trên thiên đàng, vì sự thánh thiện của ngài trong việc chăm sóc Thánh Gia. Sự cầu bầu của Thánh Cả mang đặc tính phổ quát, bao gồm mọi vấn đề, vật chất lẫn tinh thần, và liên hệ đến mọi người, không trừ ai. Đức Phaolô VI đã giải thích về sự cầu bầu này như sau: Một ngọn đèn trong nhà phát ra ánh sáng quen thuộc và bình lặng, thân mật và ấm cúng, đem lại sự an ủi trong những lúc ưu tư và xa cách… Ngọn đèn Thánh Cả Giuse cũng phát ra những tia sáng trong nhà Thiên Chúa, tức là Giáo Hội, cũng như vậy. Ngài làm chan chứa nhà này những ký ức kỳ diệu về những ngày Thiên Chúa đã làm người vì chúng ta. Thiên Chúa đã sống dưới sự bảo bọc của một người thợ đơn sơ làng Nazareth. Thánh Cả Giuse là tấm gương vô song của chúng ta. Ngài diễm phúc nhất trong các thánh vì mối hiệp thông của ngài với Chúa Kitô và Mẹ Maria trong phục vụ và trong tình yêu.11

Qua gương sáng cuộc sống tại Nazareth, Chúa Giêsu và Mẹ Maria mời gọi chúng ta hãy nương nhờ sự trợ giúp của Cha Thánh Giuse. Thái độ và nếp sống của các ngài là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta noi theo. Khi đến với Thánh Cả Giuse để xin phù giúp, chúng ta không phải sợ hãi gì cả. Chúng ta phải có một niềm tin kiên vững vào điều chúng ta đang làm, đó là điều rất đẹp lòng Thiên Chúa toàn năng và Nữ Vương các thiên thần.12 Ngoài Thiên Chúa, Đức Maria không yêu mến ai hơn Thánh Cả Giuse là bạn thanh sạch của Mẹ. Ai có thể tưởng tượng được thế lực lời cầu xin của Thánh Cả nơi Đức Mẹ, Đấng Trung Gian mọi ơn? Các tác giả đường thiêng liêng thường so sánh: Chúa Kitô là Đấng Trung Gian duy nhất để đến với Chúa Cha, và Đức Maria, Mẹ của Chúa là con đường để đến với Chúa Kitô. Tương tự như thế, Thánh Cả Giuse là con đường tốt nhất để đến với Đức Maria. Trật tự vươn lên là từ Thánh Giuse đến Đức Maria, từ Đức Maria đến với Chúa Kitô, và từ Chúa Kitô đến Chúa Cha.13

Giáo Hội kêu xin Thánh Cả phù trợ và chở che như ngài đã làm cho Thánh Gia Nazareth.14 Sự can thiệp hiền phụ của Thánh Cả bao phủ toàn thể Giáo Hội, nhất là những linh hồn tìm cầu sự trọn lành trong đời sống công việc thường ngày, cho các gia đình Kitô Giáo, và cho những ai hấp hối.

Tôi đảm bảo Thánh Cả Giuse biết cách giúp đỡ trong nhiều vụ khó khăn… Ngài rất tài tình trong việc phục vụ người khác, soi sáng cho những cuộc đời tối tăm; và bằng một lời thân ái, một câu dí dỏm nhẹ nhàng, ngài đem lại niềm tin tưởng và hạnh phúc cho những ai đang gặp nguy cơ đánh mất những điều ấy.15

26.3 Ơn bền đỗ.

Sự cầu bầu hiền phụ của Thánh Cả Giuse cho Giáo Hội là việc tiếp tục quyền bính của ngài đối với Chúa Giêsu, Đầu của Giáo Hội, và với Đức Maria, Mẹ của Giáo Hội. Vì lý do ấy, Thánh Cả Giuse đã được tôn phong làm quan thày toàn thể Giáo Hội.16 Mái nhà Nazareth gồm đủ mọi yếu tố của Giáo Hội sơ sinh. Vì thế, điều hợp lý là Thánh Giuse cũng chăm sóc Giáo Hội như ngài đã chăm sóc Thánh Gia Nazareth.17 Đức Lêô XIII đã tuyên bố điều này trong giai đoạn đen tối nhất của Giáo Hội, với những căn cớ còn kéo dài đến ngày nay.18 Chúng ta đến nương cậy sự cầu bầu của Thánh Giuse mỗi khi Giáo Hội bị tấn công hoặc xô giạt. Các Đức giáo Hoàng không ngừng cổ võ lòng tôn kính Thánh Cả Giuse.19
Sứ mạng của Thánh Cả Giuse còn kéo dài cho đến tận thế, và quyền làm cha của ngài liên đới đến từng người chúng ta. Thánh nữ Têrêxa Avila đã viết: Tôi ước ao có thể thuyết phục được hết mọi người hãy tôn sùng vị thánh này, vì tôi nhận được không biết bao nhiêu là ơn do vị thánh này đã cầu khẩn cùng Chúa cho tôi. Tôi không bao giờ thấy có ai thành tâm tôn kính và đặc biệt phụng sự ngài mà lại không tiến xa trên đường nhân đức, vì ngài ban ơn trợ giúp thật hữu hiệu cho những linh hồn ký thác mình cho ngài. Đã từ nhiều năm nay, cứ vào những ngày lễ kính ngài, là tôi xin ngài một vài ơn và ngài luôn nhậm lời tôi. Nếu điều tôi thỉnh nguyện có phần thiếu ngay chính, thì chính ngài điều chỉnh lại để làm ích hơn cho tôi. Nếu tôi là một văn nhân có uy tín, tôi sẽ sung sướng trình bày rộng rãi hơn và thật chi tiết về những ơn mà vị thánh này đã ban cho tôi cũng như cho nhiều người khác.… Tôi chỉ xin, vì tình yêu Thiên Chúa, những ai không tin tôi thì cứ thử đi, rồi kinh nghiệm sẽ cho thấy việc phó mình cho vị tổ phụ này và vì lòng sùng kính ngài, họ sẽ được những lợi ích thật lớn lao. Những người chuyên cầu nguyện thì phải luôn có một tình mến đặc biệt đối với vị thánh này. Tôi không biết làm sao người ta có thể nghĩ tới Nữ Vương các thiên thần, trong suốt thời gian Mẹ phải đau khổ rất nhiều cùng với Chúa Hài Đồng, mà lại không cảm ơn Thánh Giuse về mọi phương cách ngài đã giúp đỡ hai Đấng…20

Mặc dù Thánh Cả Giuse không nói một lời nào được ghi lại trong các Phúc Âm, nhưng không ai làm thầy dạy tốt hơn ngài. Thánh Cả Giuse là thầy dạy của Chúa Giêsu. Trong cuộc gặp gỡ mỗi ngày, ngài có những yêu thương tinh tế và hân hoan hiến thân để chăm sóc Chúa Giêsu. Lý do ấy vẫn chưa đủ để chúng ta nghĩ đến Đấng công chính, người cha thánh thiện, Đấng mà đức tin giao ước cũ sinh hoa trái, như một bậc thầy về đời sống nội tâm hay sao? Đời sống nội tâm thực ra chỉ là cuộc đối thoại liên lỉ và trực tiếp với Chúa Kitô để nên một với Người. Thánh Cả Giuse có thể dạy cho chúng ta nhiều điều về Chúa Giêsu?21 Vậy chúng ta hãy thường xuyên chạy đến nương nhờ sự cầu bầu của Thánh Cả Giuse hơn nữa khi sắp đến ngày lễ kính ngài. Những linh hồn tế nhị trước những soi động của tình yêu Thiên Chúa có thể nhìn thấy ngay nơi Thánh Cả Giuse một mẫu gương sáng chói về đời sống nội tâm.22 Lạy Cha Thánh Giuse, xin luôn che chở chúng con. Chúng con xin Cha ban cho chúng con sự bình an, sự thinh lặng nội tâm, tinh thần làm việc và cầu nguyện, tinh thần phụng sự Giáo Hội, để chúng con được sống hạnh phúc trong sự kết hợp với Mẹ Rất Thánh, để chúng con đạt đến một tình yêu bền vững với Chúa Giêsu, Chúa chúng con.23

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)