dongcong.net
 
 


NGÀY 25 THÁNG BA
ƠN GỌI CỦA ĐỨC TRINH NỮ

29.1 Đức Maria là mẫu gương.

Khi Chúa Kitô vào thế gian, Người đã nói, ‘Này Con xin đến để thi hành thánh ý Chúa, lạy Chúa.’1

Ngày Truyền Tin và mầu nhiệm Con Thiên Chúa Nhập Thể là một biến cố vô cùng kỳ diệu và phi thường. Đó là mầu nhiệm về tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đó cũng là mầu nhiệm ảnh hưởng sâu xa nhất đến toàn bộ lịch sử của nhân loại. Thiên Chúa trở thành con người vĩnh viễn! Dù vậy, biến cố vĩ đại này đã diễn ra tại Nazareth, một ngôi làng heo hút, ở một đất nước ít được thế giới bên ngoài biết đến vào thời kỳ ấy. Ở đó, Thiên Chúa đã được sinh ra trong bản tính nhân loại hoàn hảo và toàn vẹn. Người hoàn hảo trong những gì liên hệ đến bản tính nhân loại. Đồng thời, Thiên Chúa cũng giữ nguyên yếu tính riêng của Người, Người mặc lấy toàn bộ yếu tính nhân loại của chúng ta… để phục hồi sự toàn vẹn ấy.2

Thánh Luca kể cho chúng ta biết về biến cố cực kỳ quan trọng ấy bằng những lời đơn giản: Đến tháng thứ sáu thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.3 Đức Maria đang đắm đuối trong cầu nguyện thì nhận được lời chào của sứ thần: Kính chào Đầy Ơn Phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà! Đức Maria xao xuyến khi nghe những lời ấy, nhưng sự xao xuyến không làm Mẹ hoảng hốt sững sờ. Mẹ am hiểu Thánh Kinh; như mọi người Do Thái tốt lành khác, ngay từ thời thơ ấu Mẹ đã được Thánh Kinh hướng dẫn. Nhưng trên hết, Mẹ có một tâm trí thông sáng và một khả năng lãnh hội mà đức tin vô song, tình yêu nồng thắm, và các linh ân Thánh Thần trang bị cho Mẹ. Vì thế, Mẹ hiểu ngay thông điệp của sứ thần Thiên Chúa. Linh hồn Mẹ hoàn toàn rộng mở trước những điều Thiên Chúa sắp tỏ ra. Sứ thần vội vàng trấn an và trình bày chương trình Thiên Chúa dành cho Mẹ: Xin đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu vua Đavít, tổ phụ Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.

Sứ thần chào Đức Maria ‘Đầy Ơn Phúc’; ngài xưng với Mẹ bằng tước hiệu ấy, như thể đó là danh tánh của Mẹ. Ngài không xưng tên riêng của Mẹ là Maria, nhưng bằng một tước hiệu mới lạ: ‘Đầy Ơn Phúc.’ Danh hiệu mới lạ này có ý nghĩa gì? Tại sao đức tổng thần lại thưa với Trinh Nữ làng Nazareth như thế?

Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, ‘ơn phúc’ là một tặng ân đặc biệt, theo Tân Ước, tặng ân ấy phát nguồn từ sự sống của chính Ba Ngôi Thiên Chúa, của Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu (cf 1 Ga 4:8).4 Đức Maria được xưng tụng ‘Đầy Ơn Phúc,’ vì danh hiệu này nói lên con người thực sự của Mẹ. Mỗi khi đổi tên hoặc thêm tên cho một ai, Thiên Chúa chỉ định cho người ấy một điều gì mới, hoặc tỏ cho người ấy một sứ mạng trong lịch sử cứu độ. Đức Maria được gọi là ‘Đầy Ơn Phúc,’ được nghĩa cùng Thiên Chúa, bởi vì Mẹ được nâng lên chức phẩm Mẹ Thiên Chúa cao sang.

Lời tuyên bố của sứ thần tỏ cho Đức Maria biết nhiệm vụ của Mẹ trên trần gian, đó là chìa khóa cho toàn bộ cuộc đời của Mẹ. Đối với Mẹ, ngày Truyền Tin là một nguồn sáng tuyệt hảo chiếu soi trọn cuộc đời và giúp Mẹ hoàn toàn ý thức về vai trò cá biệt của Mẹ trong lịch sử nhân loại. Qua biến cố này, Đức Maria vĩnh viễn đã được đưa vào mầu nhiệm Chúa Kitô.5

Hằng ngày, khi đọc kinh Truyền Tin, các tín hữu khắp thế giới nhắc lại cho Đức Maria về giây phút này, về tầm quan trọng khôn tả của giây phút này, đối với Mẹ cũng như đối với toàn thể nhân loại. Chúng ta nhắc lại cho Mẹ, khi suy gẫm biến cố ấy trong mầu nhiệm thứ nhất mùa Vui, trong chuỗi kinh Mân Côi. Chúng ta hãy gắng hòa nhập vào bối cảnh ấy để chiêm ngắm Mẹ Maria đã vâng theo thánh ý Chúa với tâm hồn yêu mến. Truyền Tin là một cảnh rất đáng yêu. Bao nhiêu lần chúng ta đã chiêm ngắm! Đức Maria chìm đắm trong cầu nguyện. Mẹ dùng mọi giác quan và tài năng để thân thưa cùng Thiên Chúa. Chính trong cầu nguyện mà Mẹ đã nhận ra thánh ý Thiên Chúa. Và với cầu nguyện, Mẹ đã biến thánh ý Chúa trở nên sức sống cho đời Mẹ. Chúng ta đừng quên tấm gương của Đức Trinh Nữ Maria.6

29.2 Lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa.

Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh đã phác họa một chương trình, một ơn gọi cá biệt và hoàn toàn ngoại thường cho Đức Maria: trở thành Mẹ của Thiên Chúa Làm Người, nhưng Thiên Chúa muốn Mẹ tự tình chấp nhận. Không nghi ngờ lời sứ thần như ông Giacaria; Đức Maria chỉ nêu lên sự bất tương thích giữa quyết định sống trinh khiết trọn đời (chính Thiên Chúa đã soi sáng cho Mẹ) và việc hạ sinh một người con. Khi ấy, sứ thần đã cho Đức Maria biết rõ Mẹ sẽ trở thành một người mẹ mà không ảnh hưởng đến đức khiết trinh: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà; vì thế, Hài Nhi bà sinh ra sẽ được gọi là thánh, là Con Thiên Chúa.

Đức Maria đã lắng nghe những lời ấy và suy niệm trong lòng. Không có sự phản kháng nào nơi trí năng và tâm hồn của Mẹ; mọi sự nơi Mẹ đều rộng mở trước thánh ý Chúa, không có một thăng thúc hoặc giới hạn nào. Sự phó thác trước thánh ý Chúa đã làm cho linh hồn Mẹ trở thành một thuở đất tốt, có thể tiếp nhận hạt giống Thiên Chúa. Ecce ancilla Domini… Này đây là nữ tì Chúa, xin hãy nên trọn nơi tôi lời sứ thần truyền. Mẹ đã vui mừng chấp nhận. Mẹ không muốn một điều gì ngoài thánh ý Chúa, Đấng từ giây phút ấy trở nên Con của Mẹ - Đấng mặc lấy bản tính nhân loại nơi cung lòng của Mẹ. Mẹ vui mừng và hoàn toàn tự tình phó mình vô giới hạn và vô điều kiện. Như thế, Đức Maria, con cháu Ađam, vì chấp nhận lời Thiên Chúa, đã trở nên Mẹ Chúa Giêsu. Hết lòng đón lấy ý định cứu rỗi của Thiên Chúa, vì không một tội nào ngăn trở ngài, Đức Maria đã tận hiến làm tôi tớ Chúa, phục vụ cho thân thể và sự nghiệp của Con ngài, và nhờ ân sủng của Thiên Chúa toàn năng, phục vụ mầu nhiệm cứu chuộc dưới quyền và cùng với Con ngài. Bởi vậy, các thánh giáo phụ đã nghĩ rất đúng rằng: Thiên Chúa đã không thu dụng Đức Maria một cách thụ động, nhưng đã để ngài tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại, nhờ lòng tin và sự vâng phục của ngài.8

Ơn gọi của Đức Maria là mô phạm tuyệt hảo cho mọi ơn gọi. Chúng ta phải hiểu cuộc đời và những biến cố trong cuộc đời dưới ánh sáng ơn gọi của chúng ta. Chính nỗ lực chu toàn chương trình của Chúa là con đường đưa chúng ta về trời, thành tựu nhân bản cũng như siêu nhiên của chúng ta đều tùy ở đó.

Ơn gọi không phải là sự lựa chọn chúng ta thực hiện cho mình, nhưng là sự lựa chọn Thiên Chúa dành cho chúng ta, qua vô vàn biến cố liên hệ. Chúng ta phải hiểu những hoàn cảnh này bằng đức tin, bằng một tâm hồn thanh sạch và chính trực. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con.9 Mọi ơn gọi, mọi cuộc đời, đều là một ân huệ bao hàm nhiều ân huệ khác; đó là một ân sủng, một quà tặng được ban cho chúng ta, được trào đổ cho chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, cũng không phải vì công trạng bản thân, hoặc chúng ta có quyền đòi hỏi. Ơn gọi, lời kêu mời hoàn thành chương trình Thiên Chúa, sứ mạng được ủy thác ấy không nhất thiết phải vĩ đại hoặc cao sang. Chính việc Thiên Chúa đã muốn thu dụng chúng ta để phụng sự Người, chính việc Thiên Chúa muốn chúng ta trợ lực cho Người, chính việc Thiên Chúa tin tưởng vào sự cộng tác của chúng ta đã là cao trọng lắm rồi. Việc Thiên Chúa muốn sự cộng tác của chúng ta tự thân đã là phi thường và ý nghĩa lắm rồi, chúng ta dùng cả đời để tạ ơn cũng không thể đền đáp vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một vinh dự như thế.10

Điều đẹp lòng Chúa là hôm nay chúng ta hãy dâng lời cám tạ chân thành, vì Chúa đã ban cho chúng ta ánh sáng để nhìn ra con đường Người đã mời gọi chúng ta. Chúng ta hãy cám tạ Thiên Chúa nhờ Mẹ Maria, Đấng đã trung thành đáp ứng những điều Thiên Chúa yêu cầu.

29.3 Đừng sợ…

Đừng sợ. Lời này là cội gốc làm nên một ơn gọi. Quả thật, con người thường hay sợ hãi. Họ sợ, không những khi được gọi làm linh mục, nhưng còn sợ khi phải sống một nếp sống với tất cả những trách vụ kèm theo, dù trong công việc hoặc trong hôn nhân. Nỗi sợ hãi này biểu thị một ý thức chưa trưởng thành về trách nhiệm. Chúng ta phải thắng vượt nỗi sợ hãi và đảm nhận các trách nhiệm một cách trưởng thành. Chúng ta phải đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúng ta phải lắng nghe lời mời gọi ấy, chấp nhận và suy tư theo những ơn soi sáng Chúa ban. Chúng ta phải đáp lại: vâng, lạy Chúa. Đừng sợ. Đừng sợ, vì bạn đã được ơn Chúa. Đừng sợ cuộc sống này. Đừng sợ vì phải làm một người mẹ. Đừng sợ vì phải kết hôn. Đừng sợ vì phải trở thành một linh mục, vì bạn đã được ơn Chúa. Sự xác tín, sự ý thức về ơn gọi sẽ nâng đỡ chúng ta, cũng như đã nâng đỡ Mẹ Maria. Thực vậy, trời đất đang đợi chờ tiếng ‘xin vâng’ của Mẹ, hỡi Đức Trinh Nữ cực thanh cực tịnh. Đó là những lời tuyệt đẹp của thánh Bernard. Thiên Chúa đang chờ đợi tiếng ‘xin vâng’ của Mẹ, thưa Mẹ Maria. Thiên Chúa cũng đang chờ đợi tiếng ‘xin vâng’ để trở nên một người mẹ sẽ sinh con. Người đang chờ đợi tiếng ‘xin vâng’ của chính bạn, hỡi người sắp phải đảm nhận một trách vụ cá nhân hoặc xã hội…

Fiat – xin vâng – là lời đáp của Đức Maria. Đó là lời đáp của một người mẹ, một người trẻ. Đó là lời đáp cho toàn bộ cuộc đời của Mẹ.11 Đó là lời đáp mà chúng ta phải vui mừng để dấn thân.

Lời fiat của Đức Maria là một lời fiat chung quyết, chứ không phải là lời fiat tạm thời. Đó là sự phó thác hoàn toàn của Mẹ trước thánh ý Thiên Chúa, trước những gì Thiên Chúa muốn về Mẹ trong giờ phút ấy cũng như suốt cuộc đời của Mẹ. Lời fiat này đã đạt đến đỉnh điểm trên đồi Canvê, khi Mẹ đứng dưới chân thập giá, hiến dâng chính mình cùng với Người Con.

Dù ơn gọi chúng ta đi là gì đi nữa, lời ‘xin vâng’ Thiên Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta cũng kéo dài cho đến suốt đời. Đó là lời đáp của chúng ta, đôi khi trước những biến cố nho nhỏ, đôi khi trước những biến cố lớn hơn, quan trọng hơn. Đó sẽ là lời đáp của chúng ta trước từng tiếng gọi của Thiên Chúa, lần lượt hết tiếng gọi này đến tiếng gọi khác. Lời ‘xin vâng’ với Chúa Giêsu giúp chúng ta sống tỉnh thức để lắng nghe tiếng Chúa. Người cho chúng ta biết chúng ta đã thuộc về Người, trên con đường Người đã vạch sẵn cho chúng ta. Khi yêu mến đáp lại lời mời của Chúa, chúng ta thấy tự do của chúng ta và thánh ý Thiên Chúa sẽ nên một với nhau.

Hôm nay, chúng ta hãy nài xin Mẹ Maria ban cho chúng ta một khát vọng thực sự lớn lao để nhận ra ơn gọi của chúng ta, để đáp lại những lời mời gọi liên lỉ của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta hãy nài xin Mẹ làm cho chúng ta biết đáp ứng nhanh chóng và mềm mỏng trong mọi trường hợp. Ơn gọi là điều duy nhất có thể làm sung mãn và đem lại ý nghĩa thực sự cho cuộc đời chúng ta.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)