dongcong.net
 
 


THỨ NĂM SAU LỄ HIỆN XUỐNG
CHÚA KITÔ – LINH MỤC THƯỢNG PHẨM ĐỜI ĐỜI
Lễ Nhớ

Toàn thể Giáo Hội được thông phần sứ mạng tư tế của Chúa Kitô. Qua các bí tích khai tâm, người giáo dân được thông phần vào chức tư tế của Chúa Kitô và có khả năng thánh hóa thế giới bằng những công việc trần thế. Các linh mục - khác biệt về bản chất, chứ không chỉ về mức độ - cũng thông phần vào chức tư tế của Chúa Kitô và được đặt làm người trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại, nhất là qua Hiến Lễ thánh lễ, khi các ngài cử hành in persona Christi – trong ngôi vị của Chúa Kitô. Hôm nay là ngày chúng ta phải đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục.

38.1 Chúa Giêsu - Linh Mục Thượng Phẩm đời đời.

Chúa đã thề và không thay đổi: ‘Con là thượng tế đời đời theo phẩm hàm Melchizedek.’1

Thư gửi các tín hữu Do Thái định nghĩa chính xác về thiên chức linh mục khi cho chúng ta biết thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội.2 Và vì thế, các linh mục là trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại, liên kết mật thiết với hiến lễ họ tiến dâng; đây là hành vi tôn thờ chính yếu con người dâng lên Đấng Tạo Hóa.

Các hiến tế Cựu Ước được dâng lên để tôn nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa và tạ ơn về những đặc ân Người ban. Hành vi tiêu hủy hoàn toàn hoặc một phần của lễ trên bàn thờ là biểu hiện và hình ảnh của hiến lễ đích thực sẽ được Chúa Kitô tiến dâng trên đồi Canvê, khi thời gian viên mãn. Chúa Giêsu, linh mục thượng phẩm đời đời, đã hiến mình cho Thiên Chúa để làm của lễ giá trị vô cùng đẹp lòng Người. Chúa Kitô là linh mục, đồng thời vừa là của lễ và bàn thờ.3 Trên đồi Canvê, Chúa Giêsu linh mục thượng phẩm đã dâng một hiến lễ ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa rất đẹp lòng Người; đó là hiến lễ hoàn hảo vô song.4 Lễ hy sinh ấy là hành vi đền bồi và chuộc tội cho chúng ta: một giọt Máu Chúa Kitô cũng đủ đền bồi mọi tội lỗi của toàn nhân thế. Lời khẩn cầu của Chúa Kitô trên thập giá cho các anh em của Người đã được Chúa Cha nhậm lời, và hiện nay trên trời, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ.5 Chúa Kitô thực sự là linh mục; nhưng là linh mục cho chúng ta, chứ không phải cho bản thân Người. Nhân danh toàn thể nhân loại, Chúa Kitô dâng lời cầu nguyện và việc phụng thờ lên Thiên Chúa Cha hằng hữu. Tương tự, Chúa Kitô cũng là của lễ; nhưng là của lễ vì chúng ta, bởi Người đã nộp mình vì tội lỗi nhân loại. Giờ đây lời kêu gọi của thánh Tông Đồ, ‘Anh em hãy có tâm tình của Chúa Giêsu Kitô nơi mình’ đòi buộc mọi tín hữu, phải hết khả năng, tái hiện nơi bản thân những tâm tình nơi Chúa Kitô khi Người hiến thân hy sinh – những tâm tình khiêm nhượng, thờ phượng, ca tụng, và tạ ơn Thiên Chúa uy linh. Có thể nói lời kêu gọi ấy cũng đòi họ phải trở nên của lễ; vun đắp một tinh thần bỏ mình theo các giới điều Phúc Âm, sẵn lòng làm việc sám hối, gớm ghét và đền bồi tội lỗi.6 Đây là quyết định chúng ta hãy thực hiện ngay hôm nay.

38.2 Mọi tín hữu phải có tâm hồn linh mục. Phẩm giá của thiên chức linh mục.

Toàn thể Giáo Hội thông phần vào sứ mạng cứu thế của Chúa Kitô tư tế, sứ mạng được ủy thác cho mọi thành phần dân Chúa, những người nhờ các bí tích khai tâm đã được thông phần vào chức linh mục của Chúa Kitô, để hiến dâng lên Thiên Chúa một hiến lễ thiêng liêng và làm chứng cho Chúa Kitô trước mặt nhân loại.7 Người giáo dân được thông phần vào chức tư tế của Chúa Kitô, theo một cách thức khác với các linh mục – không những về mức độ, mà còn về bản chất. Với một tín hữu có tâm hồn tư tế, họ thánh hóa thế giới bằng việc thực hiện hoàn hảo các hoạt động trần thế, tìm kiếm vinh danh Thiên Chúa trong mọi sự; trong trường hợp người nội trợ, đó sẽ là việc chu toàn những bổn phận gia đình; hoặc với người sĩ quan quân đội, thì bằng việc minh chứng tinh thần yêu nước chủ yếu bằng việc vun đắp những nhân đức của quân nhân; hoặc với thương gia, thì bằng việc cải thiện giao tiếp và đề cao công bằng xã hội. Như vậy qua việc hiến dâng cuộc sống và công việc của mình trong thánh lễ mỗi ngày, mọi tín hữu thực hiện việc đền tạ vì tội lỗi thế giới.

Các linh mục và giám mục được Thiên Chúa mời gọi một cách tỏ tường, nhưng không phải để tách biệt khỏi dân Chúa hoặc bất cứ một người nào, mà để tận hiến làm công việc Chúa đã chọn họ làm. Các ngài không thể là thừa tác viên của Chúa Kitô nếu không là chứng nhân và là người ban phát một đời sống khác đời sống thế tục; tuy nhiên, các ngài không thể phục vụ nhân loại nếu lại sống xa cuộc sống và những hoàn cảnh của nhân loại.8 Linh mục được tuyển chọn từ phàm nhân và được nâng lên một phẩm giá làm các thiên thần phải kinh ngạc, và sau đó, được sai phái trở về với nhân loại để phục vụ trong tương quan với Thiên Chúa trong một sứ mạng cứu độ đặc biệt. Linh mục đại diện Chúa Kitô trên trần gian: lãnh nhận quyền năng Chúa Kitô để tha thứ tội lỗi, dạy cho nhân loại con đường về trời, và trên hết là cho Chúa Kitô mượn đôi tay và miệng lưỡi trong giờ phút linh thiêng nhất trong thánh lễ, khi truyền phép trong ngôi vị của Chúa Kitô – in persona Christi. Không phẩm chức nào có thể sánh được với chức linh mục. Chỉ có thiên chức Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria là vượt trên tác vụ này.9

Chức linh mục là một tặng ân tuyệt vời Chúa Kitô đã ban cho Giáo Hội. Linh mục là khí cụ trực tiếp hằng ngày của hồng ân cứu độ mà Chúa Kitô đã sắm cho chúng ta. Nếu các bạn hiểu điều này, nếu các bạn suy ngắm điều này trong sự thinh lặng tích cực của sự cầu nguyện, làm sao các bạn có thể nghĩ về chức linh mục theo khía cạnh từ bỏ được? Đó là một mối lợi, một mối lợi không thể lường được. Đức Maria, người thánh thiện nhất trong mọi thụ tạo – chỉ kém một mình Thiên Chúa - đã đem Chúa Giêsu Kitô đến trần gian một lần duy nhất; các linh mục đem Người đến trần gian, cho linh hồn và thân xác chúng ta mọi ngày: Chúa Kitô đến để trở nên lương thực ban sức sống cho chúng ta, hơn nữa, còn là bảo chứng cho đời sống tương lai của chúng ta.10

Hôm nay là dịp thuận tiện để chúng ta cám tạ Chúa Giêsu vì hồng ân trọng đại này. Lạy Chúa, con xin cám tạ vì Chúa vẫn mời gọi nhiều người lên thiên chức linh mục! Về phần chúng ta, chúng ta hãy quyết tâm yêu mến và tôn kính các linh mục của Chúa Kitô hơn nữa, nhìn các ngài như Chúa Kitô đang đi qua và đem đến cho chúng ta những tặng ân quí báu nhất mà chúng ta có thể ước mọng: các ngài đem đến cho chúng ta sự sống đời đời.

38.3 Linh mục, khí cụ hợp nhất.

Thánh Gioan Kim Khẩu đã ý thức về phẩm giá và trách vụ của chức linh mục. Lúc đầu, ngài không dám lãnh nhận, và giải thích thái độ ấy như sau: Nếu thuyền trưởng của một con thuyền lớn, với thủy thủ đoàn thật đông và chở đầy những hàng hóa quí giá, truyền cho tôi phải cầm bánh lái để vượt biển Aegea hoặc biển Tyrrhenia, phản ứng trước tiên của tôi sẽ là từ chối. Nếu người ta hỏi tôi tại sao, tôi sẽ trả lời ngay: bởi vì tôi không muốn con thuyền bị đắm.11 Nhưng, thánh nhân quá biết, Chúa Kitô lúc nào cũng ở bên linh mục, ở bên chiếc thuyền. Hơn nữa, thánh ý Chúa muốn linh mục lúc nào cũng cảm thấy được tôn kính và được nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện của các tín hữu. Công đồng Vatican II đã nói, Họ phải lấy lòng hiếu thảo mà đối xử với các ngài như những chủ chăn và như là cha mình vậy; cũng thế, họ phải chia sẻ những nỗi lo âu của các ngài, giúp đỡ các ngài bằng lời cầu nguyện và bằng việc làm càng nhiều càng hay, để các ngài có thể thắng vượt những khó khăn một cách dễ dàng hơn, và chu toàn trách vụ của mình một cách hữu hiệu hơn.12 Điều các tín hữu trông đợi nơi các linh mục là một đời sống gương mẫu và luôn biết đặt hiệu quả công việc trên lời cầu nguyện, cử hành thánh lễ thật sốt sắng, quan tâm đến những việc của Thiên Chúa với một sự chuyên cần và tôn kính xứng đáng, thăm viếng các bệnh nhân và coi trọng việc dạy giáo lý, lúc nào cũng giãi chiếu một niềm vui phát xuất từ việc phó thác và hữu ích cho cả những người đang xa cách Thiên Chúa.

Hôm nay, chúng ta hãy nài xin Chúa ban cho chúng ta luôn có nhiều linh mục biết quảng tâm với tha nhân và sống vô vị kỷ, bởi vì linh mục không thuộc về bản thân, không thuộc về bà con bạn hữu hoặc một quốc gia nào: đức ái ngài hô hấp phải là phổ quát. Tư tưởng, ước muốn, tình cảm của ngài không còn thuộc về ngài, nhưng thuộc về Chúa Kitô, Đấng chính là sự sống của ngài.13

Linh mục là một khí cụ hợp nhất. Chúa muốn mọi người nên một – ut omnes unum sint.14 Chúa đã dạy rằng hễ nước nào chia rẽ sẽ tự diệt vong, thành nào nhà nào chia rẽ sẽ không thể tồn tại. Các linh mục phải thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thánh Thần đem lại.15 Lời kêu gọi của thánh Phaolô đặc biệt hướng tới những vị được nâng lên hàng Tư Tế thánh, hầu sứ mạng của Chúa Kitô được tiếp diễn.16 Trách vụ chính yếu của linh mục là phấn đấu vì an bình và hòa hợp giữa anh chị em.17 Bằng lời nói và gương sáng, ngài phải bảo toàn niềm xác tín không gì trên thế giới có thể hủy diệt thực tại kỳ diệu: một trái tim một tâm hồn – cor unum et anima una,18 đã từng sống động nơi các tín hữu tiên khởi, và cũng phải như vậy nơi chính chúng ta. Ngài sẽ chu toàn sứ mạng hợp nhất một cách dễ dàng hơn nếu biết cởi mở với mọi người và trân trọng anh em chị của ngài. Hãy cầu nguyện cho các linh mục ngày nay cũng như tương lai, để họ thực sự biết yêu mến anh chị em, càng ngày càng hơn và không kỳ thị, đồng thời cũng biết làm cho mình được anh chị em yêu mến hơn.19

Đức Gioan Phaolô II đã kêu gọi toàn thể các linh mục khắp thế giới: Khi cử hành thánh lễ tại nhiều bàn thờ trên khắp thế giới, chúng ta hãy tạ ơn Vị Linh Mục Thượng Tế vì tặng ân Người đã ban cho chúng ta trong bí tích của thiên chức linh mục. Và trong sự tri ân này, ước chi những lời thánh Sử đặt trên môi miệng Đức Maria khi Mẹ đến viếng thăm bà chị họ Elizabeth lại được vang lên: ‘Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi bao điều vĩ đại, thật danh Người là thánh’ (Lc 1:49). Chúng ta cũng hãy tạ ơn Mẹ Maria về hồng ân thiên chức linh mục khôn sánh, nhờ đó, chúng ta có thể phục vụ mọi người trong Giáo Hội. Ước chi niềm tri ân hãy làm bừng lên nhiệt tâm của chúng ta.

Chúng ta hãy không ngừng tạ ơn về điều này. Chúng ta hãy tạ ơn về trót cả cuộc sống. Chúng ta hãy tạ ơn hết sức mình. Chúng ta hãy cùng với Đức Maria, Mẹ các linh mục, mà tạ ơn, ‘Con biết lấy gì mà báo đền Chúa, vì bao ân lộc Người tuôn xuống cho con? Con sẽ nâng chén hồng ân cứu độ, và kêu cầu Danh Chúa’ (Tv 116:12-13).20

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)