dongcong.net
 
 


CHÚA NHẬT SAU LỄ HIỆN XUỐNG
THIÊN CHÚA BA NGÔI
Lễ Trọng

Hôm nay, Giáo Hội cử hành đại lễ mừng kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là mầu nhiệm về cuộc sống tiềm mật của Thiên Chúa, là chân lý trọng tâm của đức tin, là nguồn mạch mọi phúc lành và ân sủng. Phụng vụ thánh lễ kêu gọi chúng ta hãy kết hợp trong tình yêu với Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Đại lễ này đã được Đức Gioan XXII thiết lập trong Giáo Hội La-tinh vào Chúa Nhật sau lễ Hiện Xuống, tức là mầu nhiệm sau cùng về ơn cứu độ. Hôm nay, chúng ta hãy đọc nhiều lần lời kinh: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

39.1 Mặc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

‘Tibi laus, Tibi gloria, Tibi gratiarum actio’: Lời chúc tụng dâng lên Cha, Vinh quang dâng lên Cha, Niềm tri ân dâng lên Cha. Ôi Thiên Chúa Ba Ngôi!1

Sau khi đã hoàn tất việc kính nhớ các mầu nhiệm ơn cứu độ, từ khi Chúa Kitô giáng sinh tại Bêlem cho đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần, phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta hãy chiêm ngưỡng mầu nhiệm trọng tâm của đức tin: đó là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm khôn tả về cuộc sống nội tại của Thiên Chúa và là nguồn mạch mọi phúc lành và ân sủng.

Trong sự khôn ngoan vô cùng, Thiên Chúa quan phòng đã dần dần mặc khải cho nhân loại hữu thể nội tại của Người, tức là bản thân Người, như là nguyên nhân của các tạo vật. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa tỏ ra tính duy nhất và siêu việt của Người trên toàn vũ trụ, vì Người là Tạo Hóa và là Chúa. Chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian; Người vô cùng và hằng hữu, quyền năng không có giới hạn, vì Người toàn năng. Theo lời phụng vụ, Vậy hôm nay ngươi được biết và ngươi sẽ hoài tưởng lại nơi lòng ngươi rằng Giavê là Thiên Chúa cả trời cao, lẫn đất thấp: Người, chứ không phải ai khác.2 Chỉ có Chúa, lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa.

Trước tiên, Cựu Ước tuyên xưng sự cao cả của Thiên Chúa, Người là Chúa độc nhất, Đấng Tạo Hóa và Chủ Tể toàn vũ trụ. Nhưng Thiên Chúa cũng được mặc khải là mục tử chăn dẫn đoàn chiên, chăm sóc những ai thuộc về mình với sự yêu chiều và dịu hiền, tha thứ và dễ quên những thất trung của họ. Đồng thời, chúng ta cũng nhận ra tình phụ tử của Thiên Chúa Cha, mầu nhiệm Nhập Thể của Thiên Chúa Con (việc Người sẽ đến đã được các ngôn sứ tiên báo), và hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng tác sinh muôn loài.

Nhưng chính Chúa Kitô mới là Đấng mặc khải cho chúng ta toàn bộ mầu nhiệm những hoạt động nội tại của Thiên Chúa Ba Ngôi, và mời gọi đến chúng ta thông phần. Không ai biết Cha ngoài ra Con, và những người Con muốn tỏ ra cho.3 Chính Chúa Kitô cho chúng ta biết về sự đồng hằng hữu của Chúa Thánh Thần, cùng với Chúa Cha, Đấng đã phái Người đến với Giáo Hội và thánh hóa Giáo Hội cho đến ngày tận thế. Chúa Kitô còn mặc khải cho chúng ta về cuộc sống độc nhất hoàn hảo của Ba Ngôi Thiên Chúa.4

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là khởi điểm của chân lý mặc khải, là nguồn mạch phát nguyên của đời sống siêu nhiên, là mục tiêu cho chúng ta hướng đến: chúng ta là con của Chúa Cha, là anh em và đồng thừa kế với Chúa Con, và không ngừng được Chúa Thánh Thần thánh hóa, làm cho chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa Kitô hơn. Như vậy, chúng ta sẽ hiểu hơn về địa vị của chúng ta là được làm con cái Chúa và trở nên những đền thờ sống động của Chúa Ba Ngôi.

Vì là trọng tâm của đức tin Giáo Hội, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi luôn được nhắc đến trong phụng vụ. Chúng ta được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần; nơi thánh danh ấy, tội lỗi chúng ta được thứ tha. Chúng ta bắt đầu và kết thúc nhiều lời kinh bằng lời kêu cầu Chúa Cha, nhờ Chúa Giêsu Kitô, và trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần. Hôm nay, chúng ta hãy liên lỉ thưa lên lời kinh chúc tụng: Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Thiên Chúa là Cha tôi! Nếu bạn suy tư về điều này, bạn sẽ không bao giờ bỏ qua tư tưởng đầy an ủi này!

Chúa Giêsu là Bạn Thân tôi (một khám phá tuyệt vời), Đấng yêu thương tôi bằng sự điên cuồng của Tâm Hồn Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần là Đấng An Ủi, Đấng nâng đỡ mọi bước đường của tôi.

Bạn hãy thường xuyên suy tư điều này: Bạn thuộc về Thiên Chúa – và Thiên Chúa thuộc về bạn.5

39.2 Tương quan giữa linh hồn với Ba Ngôi Thiên Chúa.

Sự sống thần linh mà chúng ta được thông phần thực sự là một sự sống phong phú phi thường. Từ đời đời, Ngôi Cha đã nhiệm sinh Ngôi Con, Cha và Con như nguyên khởi duy nhất nhiệm sinh Ngôi Thánh Thần. Cuộc nhiệm sinh Ngôi Con và nhiệm xuy Ngôi Thánh Thần không phải là một sự kiện xảy ra vào một thời điểm trong thời gian và tạo ra Ba Ngôi Thiên Chúa một lần cho mãi mãi. Không. Những cuộc nhiệm xuất này – danh từ của các nhà thần học - là hằng hữu.

Trong trường hợp sinh xuất nhân loại, cha sinh ra con, nhưng sau đó, cả cha lẫn con tiếp tục tồn tại độc lập với hành vi sinh xuất, cho dù một trong hai người có chết đi. Người là cha, trước và sau khi sinh xuất, ông ấy vẫn là ‘người.’ Nơi Thiên Chúa thì hoàn toàn khác, yếu tính của Cha hệ ở việc nhiệm sinh Con: đây là điều xác định Chúa Cha như một Ngôi Thiên Chúa thực sự khác biệt với hai Ngôi kia. Nơi nhân loại, con được sinh ra có một cuộc sống tách biệt với cha; nhưng hiện hữu của Con Một Thiên Chúa hệ ở chỗ là Con.6 Và qua Ngôi Con, chúng ta được hoạt động liên tục của Chúa Thánh Thần làm cho nên giống như Người, chúng ta nhận lãnh và thăng tiến trong nhận thức về địa vị làm con cái Chúa. Quả vậy, hễ ai được Thánh Thần Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Vì Thánh Thần mà anh em đã lãnh nhận, không phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: ‘Abba! Cha ơi!’ Chính Thánh Thần chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.7

Từ giây phút đầu tiên được mời gọi thông phần vào đời sống thần linh nhờ ân sủng bí tích Thánh Tẩy, người tín hữu được tiền định tham dự mỗi ngày một sâu xa hơn vào đời sống ấy, và trên cuộc hành trình này, họ phải tiến lên không ngừng.8 Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được lãnh nhận những soi động, thúc bách, và soi sáng khích lệ hãy mạnh mẽ tiến bước trên con đường đến cùng Thiên Chúa, và sống trong ‘quĩ đạo’ chung quanh Chúa. Tâm hồn chúng ta phải tôn thờ từng ngôi Thiên Chúa. Có thể nói, linh hồn thực hiện một cuộc khám phá trong đời sống siêu nhiên, như một con trẻ mở mắt trước thế giới quanh mình. Linh hồn sống trong tình thân với Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, sẵn lòng phó mình hoàn toàn cho hoạt động của Thần An Ủi, Đấng ban mình cho chúng ta một cách hoàn toàn nhưng không, ban cho chúng ta những linh ân và những nhân đức siêu nhiên!

Chúng ta đã chạy ‘như nai khát mong những dòng suối mát’ (Tv 42:2), khát lả, môi chúng ta cháy bỏng. Chúng ta muốn uống no thỏa nguồn suối nước trường sinh. Suốt ngày, không làm gì khác lạ, chúng ta chỉ vùng vẫy trong nguồn suối trong lành, chứa chan, phát sinh đời sống trường sinh (cf Ga 4:14). Những ngôn từ không cần thiết, bởi vì miệng lưỡi không thể diễn tả sự kỳ diệu này. Trí năng trở nên thanh thản. Người ta không lý luận, mà chỉ nhìn ngắm! Linh hồn cất lên một bài ca, một bài ca mới, bởi vì cảm nghiệm và biết rằng suốt ngày nó được ở dưới ánh nhìn đầy yêu thương của Thiên Chúa.9

39.3 Cầu nguyện cùng Thiên Chúa Ba Ngôi.

Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trong linh hồn người tín hữu như trong một đền thờ. Thánh Phaolô đã nói rằng, Tình yêu Thiên Chúa đã trào đổ vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.10 Tận những nơi sâu nhiệm nội tại trong linh hồn, chúng ta sống thân mật với Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con, và Thiên Chúa Thánh Thần. Lạy Ba Ngôi Hằng Hữu, Chúa là đại dương thăm thẳm, con càng tìm hiểu, con càng khám phá, và càng khám phá, con càng tìm kiếm Chúa.11

Lạy Chúa Trời con, Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh! Xin rút từ hữu thể cùng khốn của con những gì làm vinh quang Chúa nhất; xin cùng con thực hiện những gì Chúa muốn lúc này và mãi mãi. Ước chi con không đặt một vật cản nào giữa Chúa và con làm cản trở hoạt động biến đổi của Chúa… Từng giây phút, với một ước nguyện lúc nào cũng hiện tại, con muốn hiến dâng Chúa tất cả những gì con là và con có. Xin làm cho đời sống nghèo nàn của con, trong sự kết hợp mật thiết với Ngôi Lời Nhập Thể, thành một hiến tế không ngừng vì vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi…

Lạy Chúa Trời, con khát mong biết bao được tôn vinh Chúa! Ước gì trong cuộc trao đổi vì lễ toàn thiêu của con, con không đòi một điều kiện nào khác ngoài khả năng đốt lên những ngọn lửa tình yêu trong trái tim mọi tạo vật của Chúa, và đưa toàn thể vũ trụ trong ngọn lửa tình yêu của Chúa. Con ước ao như thế biết bao! Ước chi trái tim nghèo nàn của con được thuộc về Chúa hoàn toàn, ước chi con không giữ lại chút gì cho bản thân và cho các thụ tạo, ngay cả một nhịp đập của trái tim. Ước chi con có một tình yêu nóng cháy dành cho toàn thể nhân loại. Và trên hết, con ước ao yêu mến Chúa với trái tim của Thánh Cả Giuse, với Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, và với Thánh Tâm Đáng Tôn Thờ của Chúa Giêsu: sau cùng, xin dìm con vào đại dương vô biên ấy, vực thẳm của ngọn lửa thiêu đốt Chúa Cha, Chúa Con trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần, và yêu mến Chúa bằng tình yêu vô cùng của chính Chúa…

Lạy Chúa Cha hằng hữu, nguyên khởi và cùng đích mọi sự! Nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con xin dâng lên Cha Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, và nhờ Người, với Người, và trong Người, con muốn không ngơi lặp lại lời kêu xin hằng vọng lên từ thâm tâm con: Lạy Cha, xin hãy không ngừng làm vinh danh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha, trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần muôn thuở muôn đời (Ga 17:1).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: ‘Không ai biết Con trừ ra Cha, và không ai biết Cha trừ ra Con và những người Con muốn tỏ cho’ (Mt 11:27), ‘Xin tỏ cho chúng con biết Cha, và như thế là đủ cho chúng con!’ (Ga 14:8).

Lạy Chúa Thánh Thần Tình Yêu! Xin dạy chúng con tất cả sự thật’ (Ga 14:26) và ‘cùng với Mẹ Maria, sinh ra Chúa Giêsu’ (Gl 4:19) cho đến khi chúng ta được ‘nên một hoàn toàn’ (Ga 17:23) trong ‘cung lòng của Cha’ (Ga 1:18). Amen.12

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)