dongcong.net
 
 


MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Lễ Trọng

Đại lễ này có từ thế kỷ XIII và lần đầu tiên được mừng tại giáo phận Liége. Đức Urban IV đã ban phép mừng lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô khắp Giáo Hội vào năm 1264. Mục đích ngày lễ này là cổ động việc tìm hiểu và tôn thờ sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong nhiệm tích Thánh Thể. Cũng năm ấy, thánh Thomas Aquinas – theo đề nghị của Đức Thánh Cha - đã soạn hai bài lễ và các thánh thi, nuôi dưỡng lòng đạo đức của các tín hữu suốt nhiều thế kỷ. Tại nhiều nơi, người ta tổ chức rước kiệu Thánh Thể qua nhiều đường phố để biểu dương đức tin và lòng mến của các tín hữu đối với Chúa Kitô Thánh Thể, Đấng đã từng đi qua các thành phố và thị trấn của chúng ta. Các cuộc cung nghinh ấy đã ra đời cùng thời gian khi đại lễ này được thiết lập.

Tại những nơi lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô không được mừng như lễ buộc, người ta thường dời vào Chúa Nhật liền sau lễ Chúa Ba Ngôi.

41.1 Tình yêu và lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lauda, Sion, Salvatorem…

Hỡi Sion, hãy chúc tụng Đấng Cứu Độ.1

Hôm nay, chúng ta mừng đại lễ tôn vinh mầu nhiệm Thánh Thể. Hôm nay, phụng vụ và lòng sùng kính bình dân dùng hết khả năng tìm mọi sáng kiến và vẻ đẹp, để chúc tụng Tình Yêu của mọi tình yêu. Thánh Thomas Aquinas đã soạn những bản văn bất hủ cho ngày lễ và giờ kinh thần vụ. Hôm nay, chúng ta hãy tạ ơn vì Chúa đã thương ở lại với chúng ta. Chúng ta hãy đền tạ và tỏ cho Chúa thấy niềm sướng vui của chúng ta vì được có Người gần gũi: Adoro te devote, latens Deitas… Ôi Thiên Chúa ẩn thân, con khâm sùng thờ lạy Chúa. Hôm nay, tự thâm tâm, chúng ta hãy lặp lại nhiều lần lời nguyện này.

Khi viếng Thánh Thể, chúng ta có thể chậm rãi thân thưa cùng Chúa với niềm sốt mến: Plagas, sicut Thomas, non intueor… Con không nhìn thấy những thương tích của Chúa như Thomas, nhưng con tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa của con.

Xin cho con tin Chúa mỗi ngày một hơn.
Cậy trông của con là nơi Chúa,
Tình yêu của con là nơi Chúa.

Chính niềm tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Thánh Thể đã đưa đến lòng tôn sùng Thánh Thể ngoài thánh lễ. Vào các thế kỷ đầu của Giáo Hội, Bánh và Rượu Thánh được giữ lại cho các bệnh nhân và các tín hữu bị cầm tù chờ ngày tử đạo lãnh nhận. Thời gian trôi qua, niềm tin và lòng mến khiến các tín hữu thực hiện lòng sùng kính – chung cũng như riêng - đối với Thánh Thể mỗi ngày một thắm thiết hơn. Đức tin đưa họ đến chỗ dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể một niềm tôn kính cao vời nhất, và trở thành một lòng sùng kính công khai. Chúng ta có thể tìm được nhiều chứng cứ trong các tài liệu cổ xưa của Giáo Hội về lòng sùng kính của các tín hữu ban đầu, mở đường cho ngày đại lễ mà hôm nay chúng ta được mừng kính.

Chúa là Thiên Chúa của chúng ta ẩn ngự trong bí tích Thánh Thể. Chúa Kitô ngự trong nhà tạm, và chúng ta phải tỏ lòng tôn thờ và yêu mến Người. Lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể được thể hiện bằng nhiều hình thức: chầu phép lành, rước kiệu, cầu nguyện trước nhà tạm. Việc bái quì cũng là một hành vi đức tin và tôn thờ thực sự. Trong những hình thức sùng kính ấy, đáng đề cập nhất có đại lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, vì đây là hành vi công khai Giáo Hội muốn tỏ lòng tôn thờ Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể. Giáo Hội và thế giới rất cần lòng sùng kính Thánh Thể. Chúa Giêsu đang đợi chờ chúng ta trong bí tích Tình Yêu. Chúng ta đừng tiếc thời giờ để đến chầu kính, chiêm ngắm Chúa trong đức tin tinh ròng, và đền tạ Người vì muốn vàn tội lỗi đã xúc phạm đến Người trên khắp thế giới. Ước chi lòng sùng kính của chúng ta không bao giờ nhạt phai.2 Ngày hôm nay, chúng ta phải thực hiện nhiều hành vi đức tin và tình yêu đặc biệt đối với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.

Khi tham dự cuộc cung nghinh Thánh Thể, được đồng hành với Chúa Giêsu, chúng ta giống như những tín hữu đơn sơ vui mừng bước theo Chúa trong thời gian Người còn rảo bước trên trần gian, họ đơn thành thưa với Chúa tất cả những nhu cầu và những đau khổ. Chúng ta cũng sẽ cảm nghiệm được niềm hạnh phúc và sướng vui vì được ở bên Chúa. Nếu thấy Mặt Nhật Thánh Thể được rước qua các nẻo đường, chúng ta hãy thưa với Chúa rằng Người có ý nghĩa biết bao đối với chúng ta… Hãy cung kính và sốt sắng tôn thờ Chúa; hãy dâng lên tình yêu của anh em trước sự hiện diện này. Đừng sợ thân thưa với Chúa rằng anh em yêu mến Người. Hãy tạ ơn Chúa vì hằng ngày Người ban bảo chứng tình thương dịu dàng, và kêu mời anh em hãy đến hiệp lễ trong tinh thần tín thác. Tôi kính sợ mầu nhiệm Tình Yêu này. Ở đây, Thiên Chúa đang tìm cách sử dụng trái tim tôi như một ngai báu, Người không muốn rời bỏ tôi, miễn là tôi không trốn chạy.3 Nơi trái tim tôi, Chúa Giêsu được hạnh phúc hơn là trong Mặt Nhật lộng lẫy.

41.2 Lương thực cho cuộc sống muôn đời.

Những lời Ca Nhập Lễ nhắc nhớ chúng ta: Chúa đã nuôi họ bằng tinh hoa lúa mì, và cho họ ăn no mật từ hốc đá chảy ra.4

Suốt nhiều năm trường, Chúa đã ban manna cho dân Israel trong hành trình sa mạc. Đó là hình ảnh và biểu tượng của Giáo Hội và từng cá nhân đang lữ hành tiến về Đất Hứa là Thiên Đàng. Của ăn được ban trong sa mạc Sinai là hình bóng của thần lương đích thực, đó là Thánh Thể. Đây là bí tích của cuộc hành trình nhân loại… Đúng vậy, vì ngày đại lễ Thánh Thể hằng năm mà Giáo Hội cử hành hôm nay, với phụng vụ nói đến rất nhiều về cuộc hành trình của Dân Giao Ước nơi sa mạc.5 Moses luôn phải nhắc cho dân Israel về những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện cho họ: Các ngươi đừng quên Chúa là Thiên Chúa các ngươi, Đấng đã đưa các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ra khỏi nhà nô lệ.6

Hôm nay là ngày tạ ơn và vui mừng, bởi vì Thiên Chúa đã muốn ở lại để nuôi dưỡng và ban sức mạnh cho chúng ta, để chúng ta không bao giờ cảm thấy lẻ loi. Thánh Thể là của ăn đàng – viaticum – cho cuộc hành trình trường kỳ của chúng ta về đích điểm cuộc sống chân thực. Chúa Giêsu đồng hành và ban sức mạnh cho chúng ta ở đời này, nơi cuộc sống hiện tại chỉ như một bóng mờ nếu so với thực tại đang đợi chờ chúng ta. Của ăn trần gian chỉ là một hình ảnh mờ nhạt của lương thực chúng ta được lãnh nhận trong bí tích Thánh Thể. Thánh Thể mở tâm hồn chúng ta cho một thực tại hoàn toàn mới mẻ.7

Mặc dù chúng ta mừng đại lễ này mỗi năm một lần, nhưng hằng ngày Giáo Hội thực sự vẫn công bố chân lý hạnh phúc: Chúa Giêsu mỗi ngày hiến thân làm lương thực cho chúng ta, và Người ở lại trong các nhà tạm để trở nên sức mạnh và hy vọng cho chúng ta về cuộc sống mới, cuộc sống vô cùng vô tận. Đây là một mầu nhiệm luôn sinh động và mới mẻ.

Lạy Chúa, chúng con cám tạ vì Chúa đã ở lại với chúng con. Hỏi thử chúng con sẽ ra sao nếu thiếu Chúa? Chúng con sẽ đi đâu để tìm sức mạnh và nài xin ơn ủi an? Từ nhà tạm, Chúa đã mở ra con đường dễ dàng cho chúng con biết bao!

41.3 Cung nghinh Thánh Thể.

Một ngày nọ, khi rời thành Jericho để tiếp tục hành trình về Jerusalem, Chúa Giêsu đi qua một người hành khất mù lòa đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng huyên náo của đám đông, người hành khát hỏi xem có chuyện gì. Người chung quanh cho anh ta biết: Đó là Đức Giêsu thành Nazareth đang đi qua.8

Ngày hôm nay, tại các thành phố và thị trấn tổ chức cuộc cung nghinh Thánh Thể, nếu có ai, ‘Chuyện gì vậy? Điều gì đang xảy ra vậy?’ Chúng ta cũng hãy trả lời như người ta đã trả lời cho anh mù Bartimaeus: Đó là Đức Giêsu thành Nazareth đang đi qua. Chính Chúa Kitô đang đi qua các đường phố và chấp nhận lòng tôn kính qua đức tin và tình yêu của chúng ta. Đó chính là Đức Kitô! Như Bartimaeus, con tim chúng ta cũng hãy reo lên: Lạy Chúa Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương xót con! Và Chúa, Đấng đi đến đâu cũng thi ân giáng phúc,9 sẽ cảm thương cảnh mù lòa và những bệnh tật nơi linh hồn chúng ta. Giáo Hội, qua việc mừng kính đại lễ hôm nay với một lòng tin và tình mến thắm thiết, ước mong xua đi sự thầm lặng huyền nhiệm đang vây quanh Thánh Thể, reo lên lời vinh thắng từ các bức tường cung thánh và làm tràn ngập các đường phố để thông truyền cho toàn thể cộng đồng nhân loại niềm vui về sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng đồng hành âm thầm nhưng mạnh mẽ của khách lữ hành trên những con đường trần thế.10 Đây là điều làm cho con tim chúng ta tràn ngập niềm vui. Thật hợp lý, nhất là trong ngày đại lễ hôm nay, các bài ca tụng Thánh Thể là những bài ca tôn thờ, yêu mến, và chứa chan niềm vui.

Chúng ta hãy hát khen Tình Yêu của mọi tình yêu,
Chúng ta hãy hát khen Chúa:
Này Thiên Chúa của chúng ta đang ở đây;
Hãy đến, chúng ta hãy tôn thờ Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta…

Cuộc cung nghinh truyền thống đi qua các thành phố và thị trấn có nguồn gốc từ rất xa xưa, biểu dương lòng đạo đức thành kính của các tín hữu đối với Thánh Thể.11 Hôm nay, Chúa Kitô đi qua các đường phố và quảng trường của chúng ta. Lòng đạo đức đã khiến các tín hữu phủ kín các con đường bằng những thảm hoa và lá xanh. Người ta thiết kế các mặt nhật lộng lẫy, tinh vi nhất cho ngày lễ. Hôm nay, nhiều tín hữu đi theo Chúa khi Người đến gặp gỡ những ai muốn gặp Người và chờ đợi những người chưa đi tìm Người. Và một lần nữa, Chúa lại đến giữa dân Người. Chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa như thế nào?

Cuộc rước Thánh Thể làm Chúa Kitô hiện diện giữa các thị trấn và thành phố khắp thế giới. Nhưng sự hiện diện của Chúa không giới hạn trong ngày hôm nay, như một thanh âm nghe rồi quên đi. Sự hiện diện ấy nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta phải đi tìm Chúa trong những hoạt động thường ngày của chúng ta. Bên cạnh cuộc cung nghinh long trọng này là một cuộc rước bình dị, thầm lặng là cuộc sống bình thường của mỗi tín hữu. Họ là một con người giữa những con người, nhờ hồng ân đặc biệt đã được lãnh nhận đức tin và một sứ mạng để làm sống lại sứ điệp của Chúa trên trần gian…

Vậy chúng ta hãy xin Chúa làm cho linh hồn chúng ta sốt sắng mến yêu bí tích Thánh Thể, để mối tương giao giữa chúng ta với Chúa trổ sinh niềm vui, sự bình an, và ước muốn công chính. Như thế, chúng ta sẽ làm cho tha nhân dễ dàng nhìn ra Chúa Kitô hơn; chúng ta sẽ nhận Chúa Kitô là trung tâm của mọi hoạt động nhân loại. Và lời hứa của Chúa Kitô sẽ được nên trọn: ‘Khi Ta được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta’ (Ga 12:32).12

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)