dongcong.net
 
 


NGÀY 14 THÁNG TÁM
LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

14.1 Đức Maria là Hòm Bia giao ước mới.

Mọi vinh dự xin dâng lên Mẹ, lạy Mẹ Maria! Hôm nay, Mẹ được thượng tôn vượt mọi ca đoàn thiên thần đến cùng vinh quang muôn đời với Chúa Kitô.1

Bài đọc Một trong thánh lễ vọng hôm nay là trình thuật Cựu Ước kể lại việc dời Hòm Bia giao ước đến một địa điểm xứng đáng.2 Vua Đavít triệu tập toàn thể con cái Israel, ra lệnh cho các tư tế tự thanh tẩy, đồng thời cắt cử các ca sĩ và các vũ công, để cuộc cung nghinh được trang trọng và linh đình hết sức có thể. Trong niềm vui tưng bừng, người ta đã cung nghinh Hòm Bia đến thành Đavít, và đặt trong nhà tạm được chuẩn bị xứng đáng. Đó là nơi Thiên Chúa đã chọn để đặt Hòm Bia của Người trên núi Sion.3

Hòm Bia là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Người. Bên trong Hòm Bia có lời Chúa, đó là hai bia đá ghi Lề Luật.4 Hôm nay, trình thuật Thánh Kinh ấy được đọc lên vì Đức Maria chính là Hòm Bia của Giao Ước mới. Trong cung lòng Mẹ, Lời Chúa Nhập Thể đã cư ngụ suốt chín tháng.5 Khi được đưa về trời, nơi ở của Mẹ chính là cung lòng Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức Maria đã được đưa lên trời giữa những lời ca khen vui mừng và chúc tụng. Mẹ đi thẳng vào tòa ngự của Thiên Chúa, và ở đó là ngai vinh quang của Mẹ, vượt trên mọi thần thánh.6

Hòm Bia Cựu Ước được làm bằng những vật liệu quí giá, bên trong được trang hoàng bằng vàng ròng. Còn Mẹ Maria, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ những ân huệ khôn tả. Vẻ đẹp bên ngoài của Mẹ là phản ảnh sự phong phú ân sủng bên trong.7 Như thế, Mẹ là nơi cư ngụ mới của Thiên Chúa trên trần gian.

Hôm nay, chúng ta đừng quên địa điểm đặt Hòm Bia là một nơi chúc phúc cho người Do Thái, bởi vì tại nơi ấy, Thiên Chúa sẽ lắng nghe những lời cầu xin. Chúng ta đọc trong sách Các Vua: Thánh Danh Ta sẽ ở đó.8 Đức Maria, Hòm Bia Giao Ước mới cũng hết sức đặc biệt, bởi vì Mẹ liên kết những lời cầu nguyện của chúng ta với Mẹ, làm cho trở nên đắt lời để Thiên Chúa khứng nghe. Đến với Mẹ là phương cách tốt nhất để kêu xin cùng Chúa. Chính Mẹ từ trời sẽ cầu bầu cho chúng ta, sửa sai những ý hướng của chúng ta nếu như chúng không được trọn hảo. Công đồng Vaticanô II đã xác quyết: Sau khi về trời, vai trò của Mẹ trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng Mẹ vẫn tiếp tục liên lỉ cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời.9

Mẹ lên trời cả hồn xác. Bạn hãy năng thưa với Mẹ rằng, chúng con là con cái của Mẹ, chúng con không muốn xa cách Mẹ. Mẹ sẽ nghe lời của bạn!10 Mẹ của chúng con, Mẹ rất gần gũi với Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con, và Thiên Chúa Thánh Thần, xin Mẹ đừng ngoảnh mặt với chúng con… Xin đừng bỏ mặc chúng con. Lòng sùng kính Đức Thánh Trinh Nữ cũng lúc nào đem lại cho chúng ta một sự đảm bảo biết bao! Mẹ sẽ luôn luôn lắng nghe, cho dù chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào.

14.2 Niềm hy vọng thiên đàng.

Theo một truyền tụng Do Thái cổ thời, khi thành Jerusalem bị các đạo quân Babylon vây hãm và tàn phá, ngôn sứ Jeremiah đã đem Hòm Bia đi cất giấu tại một địa điểm bí mật, và từ đó, không ai còn nhìn thấy Hòm Bia nữa. Chỉ có thánh Gioan cho chúng ta biết - trong bài đọc thánh lễ hôm nay - ngài đã nhìn thấy Hòm Bia ở trên trời, một hình ảnh ám chỉ về thân xác rất thánh của Đức Maria. Đền thờ Thiên Chúa trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong đền thờ.11 Không ai có thể biết chắc Đức Trinh Nữ đã rời bỏ dương thế khi nào, ở đâu, và bằng cách nào, nhưng chúng ta biết rõ hiện nay Mẹ đang ở đâu. Khi ngôn sứ Êlia được đưa về trời, các con cái tiên tri thành Jericho đã hỏi Êlisiêu xem họ có thể đi tìm kiếm ngài không. Họ thưa với Êlisiêu: ‘Biết đâu thần khí của Giavê đã chẳng nhấc người lên rồi vất đi đâu trên đồi núi hay nơi thung lũng nào chăng.’ Êlisiêu đành miễn cưỡng để họ đi tìm. Nhưng khi họ trở về sau cuộc tìm kiếm uổng công, vị ngôn sứ mới trách: ‘Tôi đã chẳng bảo các ông là đừng đi đó sao?’ (2 V 2:16-18). Về thân xác rất thánh của Mẹ Đồng Trinh, một tình trạng tương tự như thế cũng đã xảy ra. Chúng ta chưa từng nghe một nơi nào trong Giáo Hội đã đồn đại về nơi chôn táng thân xác Mẹ. Rất nhiều thánh đường khắp thế giới mạnh mẽ xác quyết rằng họ đang lưu giữ những thánh tích của vị thánh này hay vị thánh kia, nhưng không ai dám nói như thế về Đức Mẹ. Và giả như có ai vẫn nuôi hy vọng tìm được một báu tàng quí giá như thế, chúng ta biết rằng Đức Thánh Cha đã ra lệnh phải chấm dứt lập tức mọi cuộc tìm kiếm kiểu như thế từ lâu rồi. Chúng ta biết chắc thân xác Mẹ đang ở đâu: Đang ở trên thiên đàng.

Thực vậy, tự nhiên chúng ta đã biết điều ấy.12 Đức Pius XII đã tuyên bố giáo lý Đức Mẹ Lên Trời Hồn Xác thành một tín điều đức tin ngày 1 tháng 11 năm 1950, bằng những lời này: Sau khi cuộc đời dương thế của Mẹ hoàn thành, Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa, Đức Maria trọn đời đồng trinh đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên đàng cả hồn lẫn xác.13 Ngay từ những thời kỳ đầu trong Giáo Hội, các tín hữu đã tin Đức Maria không phải chịu cảnh hư nát trong mồ, nhưng được đưa lên trời cả hồn xác. Một giáo phụ cổ thời đã viết: Điều phù hợp là Đấng đã được giữ gìn sự vẹn trinh khi sinh hạ cũng sẽ được gìn giữ khỏi sự hư nát sau khi từ trần. Điều xứng hợp với Mẹ, Đấng đã cho Đấng Tạo Hóa thành một hài nhi trong cung lòng mình, sẽ được sống trong nơi ở của Thiên Chúa. Điều hữu lý là Mẹ đã nhìn thấy Con Mẹ tiếp nhận, trái tim và linh hồn trên thập giá, những gì Mẹ đã được miễn chước khi sinh hạ, cũng nhìn thấy Người ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Điều công bình là Mẹ Thiên Chúa cũng được vinh dự xứng với Con Mẹ, và được mọi thụ tạo tôn kính là Mẹ và Nữ Tì của Thiên Chúa.14

Sự kiện Đức Maria lên trời hồn xác làm chúng ta chứa chan vui mừng, và khuyến khích chúng ta tiếp tục tiến bước cho đến khi về đến quê trời. Mẹ ban cho chúng ta lòng can trường và năng lực để theo đuổi sự thánh thiện đúng với ơn gọi riêng của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta cần phải phấn đấu sống như những người con hiếu thảo của Cha trên trời, cố gắng giữ gìn linh hồn luôn trong sạch bằng việc thường xuyên lãnh nhận bí tích Xá Giải và bí tích Thánh Thể. Nhờ đó, chúng ta sẽ đến thiên đàng, không phải bằng một cách giống như Đức Thánh Trinh Nữ, bởi vì thân xác chúng ta sẽ chịu cảnh hư nát do tội lỗi. Tuy nhiên, nếu chúng ta chết trong ơn nghĩa Chúa, linh hồn chúng ta sẽ được lên thiên đàng, nhưng có lẽ trước tiên phải qua luyện ngục để chúng ta có thể mặc trang phục lễ cưới như đòi buộc trước khi bước vào bàn tiệc thiên đàng, nơi chúng ta sẽ được hồng phúc nhìn thấy Thiên Chúa ‘sicuti est,’ tức là Người thế nào chúng ta sẽ được nhìn thấy như vậy (x. 1 Ga 3:2). Sau cùng, đến ngày mọi kẻ chết được sống lại, thân xác chúng ta cũng sẽ sống lại, và được kết hợp với linh hồn vinh quang, và chúng ta khi ấy sẽ lãnh nhận phần thưởng muôn đời.15 Chúng ta sẽ được cùng với Chúa Giêsu và Mẹ Maria chung hưởng niềm vui bất tận.

14.3 Ơn trung thành vô giá.

Nhìn thấy kết cuộc hạnh phúc của cuộc đời Đức Trinh Nữ, chúng ta hiểu được niềm vui của việc trung thành hằng ngày. Chúng ta nhận ra cuộc chiến để có thể thưa lời ‘xin vâng’ với Thiên Chúa là rất đáng công. Trong môi trường ngoại đạo, chúng ta được mời gọi hãy thánh hóa bản thân và tha nhân. Ơn gọi ấy đòi chúng ta phải kiên quyết khước từ bất cứ những gì có thể tách lìa chúng ta xa khỏi Thiên Chúa, và tích cực đáp ứng trước bất cứ gì đưa chúng ta đến chỗ mật thiết hơn với Thiên Chúa. Chúa sẽ phù giúp chúng ta, bởi vì Người không đòi những gì bất khả. Thiên Chúa muốn chúng ta hãy trở nên những vị thánh, bất chấp sự gian ác xấu xa của chúng ta và những khó khăn chúng ta có thể gặp phải. Thiên Chúa sẽ ban ơn giúp sức cho chúng ta. Vì thế, chúng ta sẽ có thể - ‘possumus’… (Mc 10:39). Chúng ta có thể làm thánh, mặc dù có những khuyết điểm và tội lỗi, bởi vì Thiên Chúa là Đấng tốt lành và toàn năng. Chúng ta còn có Mẹ Thiên Chúa, Đấng mà Chúa Giêsu không thể từ chối lời xin của Mẹ.

Chúng ta hãy hân hoan và tin tưởng. Mặc dù chúng ta có những khuyết điểm, nhưng chúng ta ‘có thể’ làm thánh, nếu chúng ta hằng ngày biết chiến đấu, nếu chúng ta thanh luyện tâm hồn nơi bí tích Xá Giải, và nếu chúng ta thường xuyên lãnh nhận Bánh Hằng Sống từ trời (Ga 6:41), Mình, Máu, Linh Hồn, và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô, đang thực sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể.

Và khi đến giờ Thiên Chúa đến yêu cầu tính sổ, chúng ta sẽ không phải sợ hãi cái chết. Cái chết giống như đi vào một ngôi nhà mới. Nó sẽ đến khi Chúa muốn. Nó sẽ là một cuộc giải thoát, một khởi đầu của Sự Sống viết bằng chữ hoa. ‘Vita mutatur, non tollitur,’ ‘Sự Sống thay đổi, chứ không mất đi’ (Kinh Tiền Tụng lễ cầu cho người qua đời). Bởi vì chúng ta bắt đầu sống một cách mới, được kết hiệp mật thiết với Đức Thánh Trinh Nữ, để muôn đời thờ kính Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con, và Thiên Chúa Thánh Thần. Đó chính là phần thưởng đang chờ đợi chúng ta.16 Hiện nay, Đức Mẹ sẽ từ trời giúp đỡ cho chúng ta trong những khốn khó và gian nan của chúng ta. Ước chi chúng ta đừng thờ ơ với việc đến nương nhờ Mẹ, nhất là trong những ngày lễ kính Mẹ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)