dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Luyện Ngục
 
 
Soạn giả: L.m. Mark, CMC
 
<<<    

LỜI ÐẦU 

Con người sinh ra đời không phải để sống luôn mãi, nhưng sau một thời gian vắn dài, con người phải chết. Ðó là lối đi một chiều không có đường trì lại.

Giáo Lý Công Giáo dạy rằng: Linh hồn người công chính khi chết nếu sạch mọi tội và hình phạt vì tội, thì được vào Thiên đàng hưởng phúc đời đời. Ðó là điều thuộc đức tin. Ngược lại, kẻ chết khi linh hồn mắc tội trọng, sẽ phải vào Hỏa ngục chịu hình phạt đời đời. Ðiều này cũng thuộc đức tin.  Còn người chết khi linh hồn mắc tội nhẹ, hoặc còn vướng hình phạt tạm vì tội chưa đền bù hết, sẽ phải vào Luyện ngục để chịu đền bù. Ðó cũng là điều thuộc đức tin. ( Dr. Ludwig Ott, Fundamentals of Catholic Dogma, Tan Books...Inc.).

Nhưng mấy ai không "mắc tội nhẹ, và mấy ai không vướng hình phạt tạm thời vì tội chưa đền bù hết" để được  vào Thiên đàng ngay sau khi chết?

Những trang vắn vỏi sau đây sẽ trình bày về Luyện ngục qua các đề tài: Có Luyện ngục không? Luyện ngục ở đâu? Hình khổ Luyện ngục thế nào? Các linh hồn trong Luyện ngục chịu thanh tẩy thời gian bao lâu? Những phương thế cứu các linh hồn Luyện ngục? Các linh hồn Luyện ngục trả ơn các ân nhân đã cứu mình thế nào? Những cách tránh bị giam phạt trong Luyện ngục lâu dài.

Sách này viết theo những chỉ dẫn của Giáo lý Giáo hội Công giáo qua chứng lý Kinh Thánh, Thánh Truyền, Công đồng, và chứng cớ do các thánh thuật lại theo tài liệu từ 2 cuốn sách được phổ biến tại Mỹ: Charity for The Sufferings Souls của linh mục Gioan Nageleisen, và  Purgatory của linh mục Schouppe dòng Tên. Phần ân xá trình bày theo Tông huấn Ân xá của Ðức Giáo Hoàng Phaolô 6 ban hành ngày 1 tháng 1 năm 1967.

Ngoài ra, cũng in thêm vài  hình ảnh về dấu vết các linh hồn hiện về, hiện  nay còn giữ tại nhà thờ Luyện ngục tại Roma, nước Ý (số 12 đường Lungotevere cạnh bờ sông Tiber, gần pháp đình).

Ước mong những trang sách này giúp các độc giả cũng như thính giả hiểu hơn về Luyện ngục, nơi thanh tẩy cuối cùng, để gắng  vâng Ý Chúa, vui chịu những đau khổ đời này để lập công đền tội tránh Luyện ngục lâu dài sau này, và tìm cách cứu các linh hồn, nhất là các linh hồn thân yêu của chúng ta mau ra khỏi Luyện ngục đau đớn nóng nảy, về hưởng sự Sống hạnh phúc trong nhà Cha quê ta đời đời. 

Lm. Mark, CMC. 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)