dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Luyện Ngục
 
 
CMC Sưu tầm
 
<<<    

56-HỒN VÀ XÁC

 Tôi sinh ra với hai phần hồn, xác
Xác mệt nhoài, vì mưu kế sinh nhai
Hồn an ủi! xác ơi hãy mạnh sức
Xác khổ đau, vì đói nghèo, bệnh tật
Hồn khẽ bảo, vàng thử lửa mới nên
Xác mệt mỏi, vì lợi danh, quyền thế
Hồn nhắc thầm, đừng nhọc sức, lao tâm
Mọi sự kia, rồi tan theo mây khói
Xác thỏa mãn, với niềm vui, khoái lạc
Hồn ần cần, vui đó sẽ qua mau
Xác nuối tiếc, khi sắp lìa cõi thế
Hồn nhủ rằng, về với Chúa vui lên
****
Xác kiêu ngạo, trong nói cười, hành động
Hồn nhủ rằng, khiêm hạ được Chúa yêu
Xác đang tâm, làm anh em đau khổ
Hồn đớn đau, nhắc nhở thôi hãy dừng
Xác thờ ơ, với việc lành bác ái
Hồn nhắc nhở, đây là điều Chúa dạy
Xác lãng quên, không theo lời giáo huấn
Hồn rỉ tai, kẻo lạc bước xa chân
Xác thỏa mãn, với niềm vui, khoái lạc
Hồn ần cần, vui đó sẽ qua mau
Xác biếng nhác, việc nguyện kinh, cầu lễ
Hồn bảo rằng, hạnh phúc chính là đây
Xác không tin, Thiên Chúa thấu sự tình
Hồn nhắc nhở, Ngài luôn luôn dõi bước
****

Rồi một ngày, xác bỗng dưng  lớn tiếng
Này hồn ơi! thôi hãy để tôi yên
Hãy để tôi, vui trọn kiếp sống này
Đừng cản trở khi lợi danh đang đến
Thú vui trần lắm kẻ mãi ước mơ
Nghe theo hồn, tôi có được những gì?
Mãi kiếp nghèo, hẩm hiu không hưởng thụ
Thế gian cười, kìa coi kẻ dở hơi..!
Sống khôn hưởng, chỉ có điên mới thế
Thôi hồn ơi! Xin hãy để tôi yên


****
Hồn khe khẽ giọng thân thương trìu mến
Nghe hồn đi chẳng thua thiệt gì đâu
Tuy kêu hai, nhưng hai ta là một
Cả hai ta, do một Đấng tác thành
Vì lẽ đó ta song hành nhắc nhở
Cùng giúp nhau, hướng chân lý ngàn đời
Cuộc sống này, dài lắm chỉ trăm năm
Quê trời kia, mới là nơi viên miễn
Siêu thoát đi, mới nhẹ cánh về trời
Ở nơi đó, ta thỏa lòng vui hưởng
Phúc bồng lai, Đấng tạo dựng hứa ban
Xác có trách, có buồn hồn gắng chịu
Vì hai ta không thể sống tách rời
Đấng tạo hóa đã sinh ra như thế
Nghe hồn đi chẳng thua thiệt gì đâu
Phúc Thiên Đàng sẽ là của hai ta.


Tháng các Linh Hồn 2010
An-tôn Lương Văn Liêm


- dongcong.net sưu tầm

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)