dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Lễ Nhớ Th. Gioan Brébeuf, Th. Isaás Jogues và các bạn
 

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 4, 7-15

"Chúng tôi luôn mang trong thân xác mình sự chết của Đức Giêsu".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chớ không phải phát xuất tự chúng ta. Chúng ta chịu khổ cực tư bề, nhưng không bị đè bẹp; chúng ta phải long đong, nhưng không tuyệt vọng; chúng ta bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Bởi vì chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác chúng ta. Vì chưng, mặc dầu đang sống, nhưng vì Đức Giêsu, chúng ta luôn luôn nộp mình chịu chết, để sự sống của Đức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng ta.

Vậy sự chết hoành hành nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em. Nhưng anh em hãy có một tinh thần đức tin như đã chép rằng: "Tôi đã tin, nên tôi đã nói", và chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói, bởi chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Đức Giêsu, và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em. Mọi sự đều vì anh em, để ân sủng càng tràn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn, thì càng gia tăng vinh quang Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Đáp: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan (c. 5).

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. - Đáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. - Đáp.

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. - Đáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. - Đáp.

ALLELUIA: Mt 28, 19a. 20b

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 28, 16-20

"Các con hãy đi giảng dạy muôn dân".

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat-thêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". Đó là lời Chúa.

Thánh Gioan Brébeuf, Thánh Isaac Jogues
Và Các Bạn Tử Ðạo (thế kỷ XVII)

Tám tu sĩ dòng Tên bị thảm sát vì danh Chúa tại Bắc Mỹ vào thế kỷ XVII, có thể chia làm hai nhóm:

Nhóm thứ nhất chịu tử đạo tại Auriesville, thuộc liên bang Nữu Ước hiện nay, gồm có thánh René Goupil (29/9/1642), vị tử đạo đầu tiên của Mỹ Châu, thánh Isaac Jogues và Gioan Lalande (18/10/1648).

Nhóm thứ hai bị thảm sát tại Gia Nã Ðại, gồm có thánh Charles Danvel (16/3/1649), thánh Gabriel Lalmaut (16/3/1649), Thánh Gioan Brébeuf (16/3/1649), thánh Noel Chabanel (12/1649) và thánh Charles Garnier (07/12/1649).

Thánh Isaac Jogues bị dân Iroquois bắt và hành hình, nhưng ngài được người Hà Lan cứu thoát và trở về nước Pháp. Ngài đã để lại những đau khổ phải chịu và gây được một ấn tượng sâu xa. Nhưng chưa đầy ba tháng, ngài lại muốn ra đi, ngài viết: "Phải chăng vì tội lỗi nên tôi không xứng đáng chết trong dân Iroquois?". Thiên Chúa đã nhận lời ngài cầu xin và đã cho ngài toại nguyện.

Thánh Gioan Brébeuf là một nhà thần bí, luôn kết hiệp với Chúa trong lời cầu nguyện và tâm tình thống hối. Ngài luôn sẵn sàng chết vì Chúa.

Thánh Noel Chabanel, khi bị cám dỗ muốn trở về nước Pháp, ngài đã khấn hứa trong ngày lễ Thánh Thể năm 1647 rằng: Ngài sẽ ở lại mãi mãi và trung thành với sứ mạng truyền giáo cho người Hurons. Sau đó, ngài đã được vinh phúc lãnh triều thiên tử đạo.

Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia

 
  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)