dongcong.net
 
 
Lm Giuse Đinh Lập Liễm
   

 

 

   
  <<<  
  Mùa Vọng, Giáng Sinh Năm A        
           
      02- phuc sinh a   06- phuc sinh a
      01- phuc sinh abc   05- phuc sinh a
      Chúa nhật lễ lá ABC   04- phuc sinh a
      05- mùa chay A   03- phuc sinh a
      04- mùa chay A    
vọng 04- A   03- mùa chay A   34A Duc Giesu Kito Vua
vọng 03- A   02- mùa chay A   30A Giới răn trọng nhất
vọng 02- A   01- mùa chay A   31A tư cách của người lãnh đạo
vọng 01- A   Thứ Tư Lễ tro   29A Phải trả cho ai ?
          27A vườn nho của Chúa
           

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)