Suy Niệm Thường Niên

Chúa nhật 14 Thường niên, năm A

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi 2017

 

Làm đẹp lòng Chúa Cha
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT 7/4/2017

Chúa Nhật XIV Thường Niên, năm A
Dc 9, 9-10 Rm 8, 9-11-13 Mt 11, 25 – 30

Làm đẹp lòng Chúa Cha

Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là một lời cầu nguyện liên lỉ. Thật vậy, đọc Tin mừng của Chúa, chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện không ngừng. Tuy nhiên, các Sách Tin Mừng đã ghi lại một số lần Chúa cầu nguyện và một số lời cầu nguyện của Chúa. Chúa đã dạy kinh Lạy Cha cho các môn đệ. Hôm nay, trong đoạn Tin Mừng của thánh Matthêu 11,25-30 cho thấy, đây là một lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện này giống như một lời than thở, nhưng điều cốt lõi Chúa muốn :” tôn vinh Chúa Cha, chúc tụng và cảm tạ Ngài “.

Xuyên suốt Tin Mừng nhất lãm và Tin Mừng của thánh Gioan cho chúng ta ý thức sâu xa : cả cuộc đời dưới thế của Chúa Giêsu là vâng phục thánh ý Chúa Cha, hiếu thảo với Cha và làm theo Chúa Cha. Sự vâng phục của Chúa Giêsu luôn làm hài lòng Chúa Cha. Qua lời cầu này, Chúa Giêsu chỉ rõ chúng nhân loại, cho chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng tạo dựng vũ trụ, thế giới và dựng nên con người. Ngài là chủ tế thế giới, và vũ trụ, con người. Ngài hoàn toàn tự do, yêu thương.Ngài muốn tỏ ra cho ai là quyền tự do của Ngài. Ngài muốn chọn ai là do sáng kiến của Ngài. Ngài muốn hướng dẫn, chỉ bảo ai điều gì, lúc nào, ở nơi nào là do tình thương vô biên của Ngài.Nhưng, chắc chắn một điều là Ngài không tỏ mình ra cho những con người tự kiêu, tự đại, tự cho mình là khôn ngoan, thông thái vv…theo quan niệm của đời thường, của thế gian mà chỉ tỏ cho những kẻ đơn sơ, nhỏ bé.Bởi vì, Chúa đã cất tiếng nguyện cầu :” Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn “. Chúng ta nhận ra, Chúa Giêsu đã làm đẹp lòng Chúa Cha thế nào khi chính Thiên Chúa Cha đã xác nhận điều đó khi Chúa Giêsu đã nhận phép rửa bởi tay Gioan Baotixita bên dòng sông Giorđăng khi Ngài vừa lện khỏi nước, trên trời, Chúa Cha đã phán :” Đây là con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng “. Do đó, qua lời cầu nguyện hôm nay, Chúa Giêsu cho biết tại sao mầu nhiệm Nước Trời lại được trao cho những kẻ nhỏ bé, những kẻ khiêm hạ vì “ đó là điều đẹp ý Cha “. Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết những vị lãnh đạo tôn giáo lúc đó, những Pharisêu, những Biêt phái, Luật sĩ là những người cho mình là biết rõ Lề luật, thấu đáo Kinh Thánh, tuy nhiên họ đã không đón nhận Lời Chúa, không nhận ra Chúa là ai và cũng hoàn toàn mù tịt về Nước Trời. Họ đã không được diễm phúc Chúa mặc khải những điều tốt lành, những bí nhiệm của Nước Trời cho họ…Như vậy, Chúa nhắc bảo mọi người, nhắc bảo riêng chúng ta, nếu chúng ta muốn vào Nước Trời hay muốn được Chúa Mặc khải Nước Trời, chúng ta phải sống hiền lành, đơn sơ và khiêm tốn. Bên cạnh việc loan báo Tin Mừng, rao giảng Nước Trời, một trong những điều mà Chúa Giêsu đã làm để sống đẹp lòng Thiên Chúa, là sống hiền lành, khiêm nhượng, yêu thương. Các Sách Tin Mừng thuật lại Chúa Giêsu đến với mọi lớp người, mọi hạng người, lo lắng, an ủi, chữa lành, cảm thông với từng lớp người, đặc biệt những người mang gánh nặng nề, bệnh hoạn, tật nguyền, đau khổ, bị thử thách, yếu đuối, hèn kém, bị xã hội bỏ rơi vv…

Chúng ta được Chúa mời gọi làm môn đệ của Ngài. Chúng ta hãy noi gương, bắt chước Ngài sống khiêm nhường, phó thác, lo lắng, chia sẻ, ủi an, cảm thông, giúp đỡ mọi người, đặc biệt những người bé mọn, thấp cổ bé họng, những người bị loại trừ, những người đau khổ, tật nguyền, lao đao, vất vả. Chúa đã đồng hóa với tất cả những kẻ nhỏ bé đó. Đây chính là những của lễ chân thành làm đẹp lòng Chúa nhất.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trút bỏ mình ra không, chuốc lấy tội lỗi của nhân loại để cứu rỗi và độ trì tất cả. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng cxon để chúng con biết noi gương bắt chước Chúa mà sống phó thác tốt lành, để mọi người khi gặp gỡ chúng con, họ nhận ra ngay Chúa đang hiện diện nơi chúng con.Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là gì ?
2.Kẻ bé mọn là gì ?
3.Biệt phài, Luật sĩ và Pharisêu được liệt vào hạng người nào ?
4.Ai đã mặc khải Nước Trời cho những kẻ bé mọn ?
5.Chúa Giêsu đã đồng hóa với ai ?

Lm Nguyễn Hưng Lợi,Dcct

 

Hãy khiêm nhượng và hiền lành
Chúa Nhật 14 A thường niên

Mt 11,25-30

Cuộc sống của Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt hảo về sự khiêm nhượng và hiền lành. Ngài là Đấng chí tôn, chí thánh. Ngài là Đấng đầy quyền lực uy phong. Với cương vị của Ngài, đáng lẽ ra Ngài phải vênh vang, chiến thắng và không hề nhường bước. Nhưng, Đức Giêsu lại hoàn toàn trái ngược với quan niệm và cách sống của người đời. Chúa đã sống và dạy các môn đệ, cũng như mọi người phải biết tạ ơn tri ân Thiên Chúa Cha, đồng thời làm gương sống động về sự khiêm nhu và hiền lành,rồi mời gọi tất cả hãy học nơi Ngài sự khiêm nhượng và hiền lành.

KHIÊM NHƯỢNG VÀ HIỀN LÀNH:
Chúa Giêsu nói: ” Anh em hãy mang lấy ách của tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng “( Mt 11, 29 ). Sau lời chúc tụng, tạ ơn của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha vì Cha của Ngài đã mạc khải cho những kẻ bé mọn mà không tỏ ra cho những người thông thái và học cao hiểu rộng biết về Nước Trời. Bởi vì, những người tự kiêu tự đại, những kẻ vênh váo, hiếu chiến, hiếu thắng, phô trương, cậy mình tài giỏi, khôn ngoan hơn những người khác,chẳng mấy ai ưa, chẳng mấy ai muốn làm bạn, mà chính Chúa Cha cũng khinh chê, bằng chứng nhan nhản trong Tin Mừng khi Chúa Giêsu nói tới bọn Biệt Phái, Luật Sĩ và Pharisiêu. Đây là những hạng người tự phụ cho mình là đạo đức nhưng họ chỉ là những bọn giả hình, bề ngoài thì tỏ ra bệ vệ, đạo đức nhưng bên trong chứa đầy nọc độc, bẩn thỉu, thúi tha. Những kẻ khiêm tốn, những kẻ bé mọn, những người nghèo của Thiên Chúa là những người hiền hậu, khiêm nhường nhận mình là bé nhỏ, yếu hèn, là không trước mặt Thiên Chúa, nên họ được tất cả mọi người quí mến, kính phục và Thiên Chúa yêu thương, ban cho họ Nước Trời.” Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn “ ( Mt 11, 25 ). Những kẻ tự phụ tự mãn, kiêu căng sẽ không còn chỗ cho Thiên Chúa ngự trị, chỉ có những kẻ xem mình là trống rỗng mới còn chỗ cho Thiên Chúa hiện diện. Chúa Giêsu đã sống, đã làm gương trước cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta về gương khiêm nhượng và hiền lành. Ngài là Con Thiên Chúa nhưng Ngài đã tự hạ, mặc xác phàm làm người …”( Philip 2, 7-8 ). Ngài đã thương tha thứ cho Maria Madalêna, cho người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, đã cứu ông Giakêu khỏi danh vọng, tiền của trần gian, đã đồng bàn với những người tội lỗi, yếu hèn. Ngài đã tha thứ cho người con hoang đàng trở về, đã tha thứ cho Phêrô vì ông chối Ngài ba lần, đã cứu Phaolô khỏi sự hung hăng truy lùng Giáo Hội, làm cho ông trở nên tông đồ cho dân ngọai, Ngài đã chăm sóc cho từng con chiên, đến để chiên được sống dồi dào, Ngài đã tha thứ cho tất cả những ai hành hạ, xỉ nhục và giết Ngài. Tuyệt đỉnh của sự khiêm hạ và hiền lành của Ngài là Ngài không kêu ca, không la hét khi người ta bắt điệu Ngài đem xử án và đem đi giết. Ngài im lặng vâng lời Thiên Chúa Cha:” Lạy Cha nếu được thì xin cất chén đắng này khỏi con nhưng đừng theo ý Con mà theo ý Cha”. Sự cao cả, thánh thiêng và hoàn toàn khiêm hạ ( Kénosis ) của Ngài khi bị treo trên thập giá. Ngài đã qui tụ nhân loại dưới chân thập giá: ” Khi nào Ta bị treo lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta “.

TẤT CẢ NHỮNG AI ĐANG VẤT VẢ MANG GÁNH NẶNG NỀ, HÃY ĐẾN CÙNG TÔI, TÔI SẼ CHO NGHỈ NGƠI BỒI DƯỠNG ( Mt 11, 28 ):

Chúa Giêsu sẽ không cất gánh nặng cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta nhận mang lấy ách của Ngài, chúng ta sẽ có thể mang gánh nặng của mình. Ach là một cái cày bằng gỗ nặng, nó được đóng để tròng vào cổ của đôi bò, để giữ bò lại và để bò kéo xe. Ach ở đây còn có nghĩa là trò chơi chữ của Chúa, bởi vì người Do Thái thường gọi giáo lý mà học viên phải học là “ gánh nặng “ và việc học viên phải học thuộc lòng các bài giáo lý là “ ách “. Do đó, chúng ta hiểu được thế nào là ách và gánh của Chúa. Ach của Chúa thì êm ái và gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Lời mời gọi của Chúa làm chúng ta hạnh phúc và an tâm vì chúng ta luôn như thấy có Chúa đang ở bên chúng ta để an ủi, nâng đỡ, và cất đi những u sầu, nhưng thử thách trong cuộc đời của chúng ta. Chúa luôn đến với con người, đến với chúng ta như Ngài đã đến với những người thu thuế, những kẻ tội lỗi, những kẻ tật nguyền, những người phong hủi, mhững kẻ bị bỏ rơi bên lề xã hội loài người. Chúa đã đón nhận tất cả mọi người, Ngài đồng hóa với họ, với những con người bé mọn tầm thường nhất, Ngài đã nói: ” Ai cho một kẻ bé mọn ăn, cho kẻ khó nghèo uống nước, dù chỉ là chén nước lã cũng là cho chính Ta “. Chúa đã mang lấy tất cả những nỗi khổ đau cho nhân loại, đã gánh tội cho nhân loại dù rằng Ngài hoàn toàn vô tội, Chúa đã bổ sức và tăng sinh lực cho chúng ta để chúng ta được sống và sống dồi dào. Theo gương Ngài chúng ta cũng hãy sống như Ngài:” Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” ( Mt 11, 29).

ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ CUỘC ĐỜI:
Chúa đã thương mọi người, đã cứu chuộc mọi người, Ngài không muốn lọai trừ ai. Cuộc đời của Chúa là cả một cuộc đời cầu nguyện. Ngài cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện không ngừng. Tình thương của Ngài thật vô biên. Do đó, Chúa Giêsu luôn kiên nhẫn và khiêm tốn, giúp chúng ta hiểu ra được lòng thương xót của Thiên trong cuộc đời của chúng ta, trong từng thử thách, từng biến cố xẩy ra trong đời sống chúng ta.

Chúa gìn giữ và nâng đỡ, củng cố đức tin cho chúng ta. Nên, trong cuộc hành trình đức tin, chấp nhận thử thách, chấp nhận vác thập giá của mình mỗi ngày mà theo Chúa, chắc chắn con người sẽ được bình an và được Chúa yêu thương, bổ dưỡng tâm hồn.

Tập sống như Chúa hiền lành và khiêm nhượng, chắc chắn chúng ta sẽ được những người khác quí mến.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết học cùng Chúa gương khiêm nhượng và hiền lành.

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

THIÊN CHÚA KHIÊM HẠ
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT
 CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN, năm A
Mt 11, 25 – 30

Khiêm hạ là đức tính tối cần để thành công trong cuộc đời. Người tài giỏi mấy mà tự kiêu, tự mãn vẫn không được người khác tôn trọng. Đứng trước sự linh thiêng đặc biệt trước các vị thần, vị thánh, con người nhất nhất phải khiêm tốn cúi đầu. Đạo Công Giáo do Chúa thiết lập lại mang một sắc thái khác lạ bởi vì Con Thiên Chúa đã tự hạ mình mang kiếp người phàm để sống cùng, sống với, sống cho con người, nói một cách thiêng liêng, Con Thiên Chúa hạ mình trước dân của Ngài.

Cuộc lữ hành trần thế tiến về Quê trời, người Kitô hữu phải phấn đấu, hy sinh, từ bỏ, phải vất vả truân chuyên vượt qua biết bao gian nao thử thách để bảo toàn đức tin. Chúa Giêsu hiểu rõ những vất vả nặng nề của người Kitô hữu, Ngài đã động viên, khích lệ, kêu gọi :” Tất cả những ai đang vất vả nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng “ ( Mt 11, 28 ).

Vâng, Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai đang phải lao đao vất vả, những kẻ hèn mọn, những người không nhà không cửa, những kẻ thấp cổ bé họng, những kẻ neo đơn, cơ nhỡ, những người vất vưởng khắp nơi, hãy đến với Ngài để Ngài an ủi, chở che, nâng đỡ và cho nghỉ ngơi lại sức. Hãy đến với Ngài tất cả những ai tội lỗi, chán nản, u buồn, Ngài sẽ xoa dịu vỗ về, an ủi và Ngài sẽ ban cho họ sự an bình.

Chúa Giêsu còn thiết tha mời gọi con người :” Anh em hãy mang lấy ách của tôi…Vì ách của tôi êm ái, và gánh của tôi nhẹ nhàng ( Mt 11, 29-30 ). Ở đây chúng ta phải hiểu “ ách “ là một cái cây bằng gỗ nặng, nó được thiết kế, đóng để đặt lên cổ của đôi bò, để giữ chúng lại và để chúng kéo xe. Trong cuộc đời 30 năm ở Nagiarét có lẽ Chúa Giêsu đã thấy thánh Giuse và nhiều người dân làng đã đóng những cái ách như thế để ghìm bò và giữ bò để chúng kéo xe. Qua cái ách bò, Chúa Giêsu đã muốn dạy cho nhân loại biết rằng tôn giáo do Ngài thiết lập sẽ không phải là thứ tôn giáo đè cỏ đè đầu nhân dân. Do đó, Chúa Giêsu đã nói :” Ách của tôi thì êm ái và gánh của tôi thì nhẹ nhàng “.

Chúa Giêsu đã minh chứng sự khiêm hạ của Ngài như chúng ta đọc thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philip chương 2, và đặc biệt khi Chúa rửa chân cho các môn đệ trong Nhà Tiệc Ly và cái chết của Ngài trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại, cho con người. Sự khiêm hạ của Chúa chúng ta không bao giờ nghĩ tới được bởi vì nếu Chúa không mặc khải sự khiêm hạ của người qua những hành động cụ thể thì không bao giờ chúng ta hiểu được Ngài. Ngài đã tự hạ qua tình yêu vô biên, tình yêu hoàn toàn vô vị lợi của Ngài :” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu “ ( Ga 15, 13 ) hoặc “ Khi nào Ta bị đưa lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta “.

Thánh lễ tái diễn lại việc Chúa Giêsu khi xưa trên thập giá. Nên, mỗi khi chúng ta lên rước Chúa, Linh mục sẽ giới thiệu với chúng ta Mình và Máu Thánh của Chúa, làm của nuôi thần linh nuôi sống con người chúng ta.. Chúng ta đến với Chúa Giêsu vì Người hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Chúng ta đến với Chúa, Chúa sẽ bổ dưỡng và ban cho chúng ta thanh thản bình an, đúng như lời Ngài đã nói :” ách của tôi thì êm ái và gánh của tôi thì nhẹ nhàng “.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con luôn học nơi Chúa sự khiêm hạ của Chúa. Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Tại sao Chúa lại nói :” Ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng “ ?
2.Ách là gì ?
3.Gánh là gì ?
4.Chúa nói hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng nghĩa là làm sao ?
5.Đoạn Kinh Thánh nào nói lên sự khiêm hạ của Chúa Giêsu ?

 

Chúa Nhật XIV THƯỜNG NIÊN, năm A-2014
Mt 11, 25-30
VẤT VẢ và GÁNH NẶNG

Chúa Giêsu trong suốt cuộc hành trình giới thiệu Nước Trời, công bố Tin mừng Nước Thiên Chúa. Ngài đã dạy dỗ các tông đồ và nhân loại rất nhiều điều. Chúa luôn dạy mọi người :” Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu các con “. Lời dạy của Chúa Giêsu luôn thách thức con người bởi vì sống hiệp nhất, bác ái, yêu thương sẽ được C húa chúc lành. Còn sống chia rẽ, hận thù, Chúa không ngự trị. Hôm nay, Chúa lại mời gọi :” Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng…”.Đây là một lời mời gọi, động viên, khích lệ đầy an ủi, Chúa nói với các tông đồ, nói với tất cả mọi người và từng người chúng ta.

Vất vả và gánh nặng có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, đây là một cái bao đựng, một cái ba lô chứa đầy đồ vật, nặng, khó vác, khó đeo. Còn theo nghĩa thông thường: vất vả và gánh nặng nói đền sự nhọc nhằn, vất vả, trách nhiệm mà con người phải chấp nhận. Dù chúng ta hiểu theo bất cứ nghĩa nào thì đây cũng là những đau khổ, những vất vả, thử thách, trách nhiệm riêng của mỗi người trong cuộc sống hằng ngày.

Trong đời sống, trong cuộc đời của mỗi người đều có những niềm vui, hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng có những vất vả, thử thách, đau khổ…Đó là định luật ở đời.: có vui, có khổ, có sống, có chết. “ Hữu sinh hữu khổ “. Vâng, đời của mỗi người có dài, có sống lâu cũng chỉ hơn trăm tuổi nhưng ai cũng phải trải qua nhiều đau khổ, nhiều chông gai, nhiều vất vả trong cuộc đời.

Chúa Giêsu hiểu rõ tất cả mọi người, thấu hiểu hết những vất vả, gánh nặng mà con người phải chịu, phải chấp nhận và phải long đong mang vác. Gánh nặng ấy là gánh nặng của bản thân, gia đình, xã hội, gánh nặng ấy cũng là gánh nặng của bệnh hoạn tật nguyền luôn đe dọa con người, là những mất mát; cha mẹ, người thân qua đời, những hiểu lầm, những vu oan, cáo vạ vô cớ mà người ta chồng chất lên nhau. Những vất vả ấy con người phải kê vai gánh vác ; vất vả với cuộc sống hằng ngày, với kinh tế thiếu hụt, vất vả với con cái lúc nhỏ,và lúc chúng trưởng thành, khôn lớn vv…

Ai cũng có những vất vả, ai cũng có những đau khổ thể xác cũng như tinh thần. Do đó, Chúa nói :” Hãy đến với Chúa “. Lời mời gọi của Chúa Giêsu mang lại cho mọi người, cho chúng ta tia hy vọng, đem lại cho chúng ta sự an ủi, đỡ nâng nhất là khi chúng ta gặp đau khổ, gặp thử thách chông gai vv…Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta rằng :” Ngài đang có mặt, Ngài đang hiện diện “ trong mọi biến cố, trong mọi trạng huống của cuộc đời. Ngài mang lấy những đau khổ, những thử thách của chúng ta. Ngài trực tiếp có mặt trong từng phút giây của cuộc đời chúng ta. Ngài mang, gánh lấy tất cả những sầu đau, tủi hờn, buồn tủi của chúng ta. Ngài luôn là Đấng cứu chuộc chúng ta. Chúa luôn hiện diện để cứu vớt, giúp đỡ, nâng đỡ, bổ sức và cứu vớt chúng ta như Ngài đã đến với những người cùi, người phong, người hủi, ngài đã đến với những con người tội lỗi, những con người nghèo túng, tật nguyền, những người thu thuế vv…Chúa Giêsu đón nhận lấy tất cả những khó nhọc, buồn phiền, đau khổ của chúng ta. Ngài đã vất vả mà gánh vác tất cả những đau khổ, bệnh hoạn, khó khăn, thử thách của con người, nên, Ngài cũng đồng hóa với những người nghèo, những người bệnh hoạn, tội lỗi, bất hạnh.Chính vì thế, Ngài đã nói :” Mỗi khi các con cho một người đói ăn, người khát uống là các con cho chính Ta ăn, cho Ta uống “. Rõ ràng, Chúa Giêsu đã chúng ta thấy rõ khuôn mặt của Ngài.

Đến với Chúa, Ngài mang lấy những nỗi nhục nhằn, đau khổ, bất hạnh của chúng ta. Ngài bổ sức, nâng đỡ chúng ta. Chúng ta là con của Ngài, chúng ta cũng hãy bắt chước Ngài, nâng đỡ, an ủi những người sống xung quanh chúng ta. Hợp quần gây sức mạnh. Đau khổ sẽ giúp con người liên kết với nhau để chống lại nó. Chúng ta kết hợp với sự đau khổ của Chúa trên Thập giá, chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ trở nên nhẹ nhàng.

Nữ tu Emmanuelle Billoteau đã viết :” …Ai mà chẳng khao khát tìm được sự yên tĩnh trong tâm hồn, là cái tên khác của niềm thinh lặng nội tâm . Và Đức Giêsu thì nhắc cho chúng ta nhớ rằng chỉ có một cách để đạt tới chân trời ấy thôi : chấp nhận mang lấy ách của Người. Vậy thì chúng ta hãy để cho Đức Kitô nắm lấy chúng ta, Người là Đấng có lòng hiền hậu và khiêm nhường, là con đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha “.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn luôn biết chạy đến với Chúa như Chúa đã đến với mọi thành phần xã hội : “ kẻ đói nghèo, người bệnh hoạn, phường tội lỗi, người bất hạnh vv…”. Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Vất vả và gánh nặng là gì ?
2.Tại sao Chúa nói :” Hãy đến với Chúa “ ?
3.Chúa Giêsu là Đấng nào ?


dongcong.net July 6, 2017

July 6, 2017