Mùa Thường niên, năm A

Suy niệm Chúa Nhật 12 Thường niên, năm A

nguyễn văn Nội

 

Cái giá phải trả khi theo Chúa -Nguyễn Văn Nội
CÁI GIÁ PHẢI TRẢ KHI THEO CHÚA
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM A (25/06/2017)
[Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33]  

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Nhiều người Công giáo vì quá đon sơ chất phác nên thường thắc mắc không hiểu tại sao ngay ngày hôm nay trên thế giới vẫn có những chính quyền đàn áp người có đạo. Các Ki-tô hữu bị đàn áp không phải vì họ làm điều xấu xa mà chỉ vì họ theo một tôn giáo mà chính quyền không thích không ưa. Nếu những người này đọc những lời cảnh báo về người này người nọ, của Đức Giê-su trong Phúc Âm, thì họ sẽ hiểu được rằng: Té ra theo đạo, nhất là đạo Công  giáo, không phải là điều dễ dàng, không phải lúc nào cũng thuận lợi mà nhiều lúc rất cam go vất vả, thậm chí nguy hiểm nữa. Cái giá phải trả có khi rất cao (bị người đời ghét bỏ, giết hại). Nhưng phần thưởng thì rất lớn, vô cùng lớn: được Chúa Giê-su tuyên bố nhận làm môn đệ trước mặt Thiên Chúa Cha.

Mừng lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm và lòng trung thành sắt son với Đấng đã dựng nên và cứu độ chúng ta.
  
II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Gr 20,10-13):  Đức Chúa như một trang chiến sĩ oai hùng

10 Con nghe biết bao người vu cáo: "Kìa, lão 'Tứ phía kinh hoàng!', hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi!" Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói: "Biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó!"  11 Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề: đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. 12 Lạy Đức Chúa các đạo binh, Đấng dò xét người công chính, Đấng thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài. 13 Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.

2.2 Trong bài đọc 2 (Rm 5,12-15): A-đam và Đức Ki-tô Giê-su

12 Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.  13 Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội. 14 Thế mà, từ thời A-đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như A-đam đã phạm. A-đam là hình ảnh Đấng sẽ tới.

15 Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 10,26-33): Hãy nói giữa ban ngày, đừng có sợ

26 "Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

28 "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

32 "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa

- Là Thiên Chúa, Đấng đã che chở bảo vệ ngôn sứ Giê-rê-mi-a khỏi phường hung bạo.

- Là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã đem lại dồi dào ân sủng cho loài người nhờ cái chết của Người.

- Là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiện diện và nâng đỡ các tín hữu trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nhất là trong những lúc nguy nan thử thách.

3.2 Sứ Điệp Lời Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?): Qua ba  bài Sách Thánh, chúng ta khám phá ra giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là “Đừng sợ những người có thể giết thân xác...”  và  “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ....”

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, như môn đệ sống với Thầy. Sống bằng cả một tấm lòng yêu thương, tôn kính và tin tưởng!  

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hay giáo huấn của Lời Chúa hôm nay, chúng ta phải làm 2 việc sau đây:

(1°) Sống không sợ hãi trước những người và thế lực thù địch...
(2°) Dũng cảm tuyên xưng lòng tin vào Thiên Chúa và sự che chở của Người.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

51 “Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại”  Chúng ta hãy cầu nguyện cho các dân các nước, nhất là cho các dân tộc chưa biết và tin theo Chúa, để họ sớm cảm nghiệm được hoạt động của Thiên Chúa trong lòng người và trong xã hội ngày hôm nay.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 “Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.”  Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Ki-tô - nhất là cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ -, để mọi thành phần Dân Chúa luôn xác tín vào Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã chết cho nhân loại và Hội Thánh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo dân của giáo xứ/cộng đoàn/cộng đồng chúng ta, để mọi người mạnh dạn tuyên bố Niềm Tin của mình vào Chúa Giê-su Ki-tô, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng việc làm cụ thể.  

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 “Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trướcmặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”  Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người yều lòng tin và sợ hãi người đời, để họ được ơn vững niềm tin và can đảm truyên xưng niềm tin ấy.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 
        

Sàigòn ngày 14 tháng 06 năm 2017
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

 

June 22, 2017