Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A
 
 


Phụng Vụ Lời Chúa

Bài Ðọc I: Is 55, 10-11

"Chúng làm cho đất phì nhiêu".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán: "Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác".

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14

Ðáp: Hạt giống rơi vào đất tốt, và sinh hoa kết quả (Lc 8, 8).

Xướng: 1) Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội: Ngài làm cho đất trở nên phong phú bội phần. Sông ngòi của Thiên Chúa tràn trề nước, Ngài đã chuẩn bị cho thiên hạ có lúa mì. - Ðáp.

2) Vì Ngài đã chuẩn bị như thế này cho ruộng đất: Ngài đã tưới giội nước vào những luống cày, và Ngài san bằng mô cao của ruộng đất. Ngài làm cho đất mềm bởi thấm nước mưa; Ngài chúc phúc cho mầm cây trong đất. - Ðáp.

3) Chúa đã ban cho một năm hồng ân, và lốt xe ngự giá của Ngài khơi nguồn phong phú. Ðống đất hoang vu có nước chảy đầm đìa, và các đồi núi vận xiêm-y hoan hỉ. - Ðáp.

4) Ðồng ruộng đông chật những đàn chiên dê, và các thung lũng được che lợp bằng ngũ cốc; muôn loài đều hát xướng và hoan ca. - Ðáp. 

Bài Ðọc II: Rm 8, 18-23

"Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa. Các tạo vật đã phải tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì Ðấng đã bắt nó phải tùng phục với hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên siết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không phải chỉ có các tạo vật, mà cả chúng ta là những kẻ hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên siết trong khi ngóng chờ phúc làm nghĩa tử và ơn cứu độ thân xác chúng ta.

Ðó là lời Chúa. 

Alleluia: Ga 17, 17b và a

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật". - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 13, 1-9 {hoặc 1-23}

"Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:

"Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe".

[Các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp lại: "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: "Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành". Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe.

"Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".]

Ðó là lời Chúa. 

Cảm Nghiệm Lời Chúa

"Lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả..."


Căn cứ vào diễn tiến của Phụng Vụ Lời Chúa, chúng ta thấy tính cách liên tục về nội dung và ý nghĩa của Phụng Vụ Lời Chúa được Mẹ Giáo Hội cố ý tuần tự dọn ra cho con cái của mình mỗi Chúa Nhật hằng tuần. 

Thật vậy, nếu Chúa Nhật XIV tuần trước, Chúa Giêsu đã đề cập tới "những điều ấy", như đã chia sẻ, là chính những điều về chính bản thân Người, một Mầu Nhiệm Thần Linh được Cha trên trời mạc khải cho thành phần bé mọn hơn là thành phần khôn ngoan thông thái, thì Chúa Nhật XV tuần này và 2 Chúa Nhật XVI và XVII tiếp theo, Giáo Hội đã hoàn toàn bỏ tất cả đoạn 12, và nhẩy sang đoạn 13 của Thánh ký Mathêu, đoạn về Mầu Nhiệm Nước Trời là chính Chúa Kitô được Người diễn tả bằng các dụ ngôn khác nhau. Và dụ ngôn đầu tiên đó là dụ ngôn về "người gieo giống" như thế này:

"Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe".

Dụ ngôn chính yếu về "người gieo giống" nhưng nội dung lại chỉ liên quan đặc biệt đến hạt giống cùng với 4 môi trường đón nhận khác nhau của nó: vệ đường hững hờ, đá sỏi cứng cỏi, bụi gai phân tâm và đất tốt đáp ứng. Tuy nhiên, chính yếu vẫn là "người gieo giống" liên quan đến đường lối hay cách thức gieo giống của người này: một là "người gieo giống" trong dụ ngôn này không chuyên nghiệp trong việc gieo giống, chẳng biết gieo giống là gì, chẳng biết gieo làm sao cho đúng nơi đúng chỗ; hai là "người gieo giống" ấy có quá nhiều hạt giống trong kho lẫm của mình nên bất cần những hạt giống gieo xuống có văng đi đâu cũng chẳng thiệt hại gì!

Đúng thế, giả thuyết thứ hai có vẻ đúng hơn. Ở chỗ, "Thiên Chúa là Đấng giầu lòng xót thương" (Epheso 2:4) không phải chỉ ban ơn phúc của Ngài cho những ai tốt lành tài năng (có một tấm lòng như đất tốt), còn người xấu xa kém cỏi (có một tấm lòng như vệ đường, sỏi đá hay bụi gai) thì không. 

Là Đấng dựng nên tất cả mọi người và từng người, Thiên Chúa biết ai cũng cần đến ân sủng của Ngài, cần đến mạc khải thần linh của Ngài là Đức Giêsu Kitô để có thể được cứu độ, thì Ngài không thể nào không tỏ ra cho họ một cách nào đó, hợp với khả năng nhận thức và cuộc đời của họ. Bằng không, Ngài là một Thiên Chúa thiên vị, bất công, thưởng phát bất phân minh. 

Còn trách nhiệm của thành phần lãnh nhận ơn của Ngài và mạc khải của Ngài thì thuộc về kẻ lãnh nhận. Đó là lý do, trong phần dẫn giải dụ ngôn (không buộc đọc), Chúa Giêsu đã ghép hạt giống gieo xuống đồng hóa với chính lãnh nhận nhân: 

"Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".

Trước khi gieo xuống một trong 4 môi trường đón nhận nào đó, thì "hạt giống", như Chúa Giêsu dẫn giảichính là "lời giảng về Nước Trời", thế nhưng khi đã rơi xuống và chạm đến một nơi nào đó thì "lời giảng về Nước Trời" này lại hoàn toàn lệ thuộc vào môi trường của nó, để có thể đâm mộng nẩy mầm và phát triển cùng sinh hoa kết trái theo bản chất hạt giống của nó cho tới khi đạt được trọn vẹn tầm vóc hạt giống ấn định của nó, đúng như Lời Chúa phán trong Sách Tiên Tri Isaia trong Bài Đọc 1 hôm nay:

"Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác".

Vấn đề được đặt ra ở đây là nếu theo nguyên tắc và về phía "người gieo giống"lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác", mà thực tế và về phía nhân loại lại hoàn toàn khác hẳn, ở chỗ đất tốt là môi trường đáp ứng duy nhất trong 4 môi trường đáp ứng Lời Chúa, thì làm sao lại xẩy ra chuyện "sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả"!

Vậy "kết quả" ở đây là gì? Nếu không phải là những gì Thiên Chúa muốn, những gì "người gieo giống" muốn, đều được nên trọn đúng như ý muốn của Ngài, như chính Ngài đã khẳng định: "nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác", nghĩa là nó chứng thực "Thiên Chúa là Đấng giầu lòng xót thương" tất cả mọi người và từng người, bất kể họ là thành phần tốt xấu hay lành dữ: "Ngài làm cho mặt trời mọc lên trên kẻ lành người dữ và làm mưa xuống trên người công chính và kẻ bất chính" (Mathêu 5:45). 

Nếu nơi mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm gieo giống, Con Thiên Chúa là Lời hằng ở cùng Cha (xem Gioan 1:1) "đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), "là ánh sáng chiếu trong tăm tối, một tối tăm không át được ánh sáng" (Gioan 1:5), thì nơi Mầu Nhiệm Vượt Qua Lời của Con mình, Ngài còn có thể biến dữ thành lành, chết thành sống, như Ngài đã thực hiện nơi Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã Vượt Qua sự chết mà vào sự sống, Đấng sống lại từ cõi chết, tức là Người đã đi vào tận thâm cung bí ẩn nhất của chết chóc, của sự dữ, để biến căn tính tối tăm khổ nạn thành ánh sáng phục sinh, biến nọc độc chết chóc tử giá thành sự sống vinh quang, chẳng những cho riêng con người mà còn cho chung toàn thể tạo vật nữa. Và đó là tất cả ý nghĩa của lời Thánh Phaolô trong Thư Roma ở Bài Đọc 2 hôm nay:

"Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa. Các tạo vật đã phải tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì Ðấng đã bắt nó phải tùng phục với hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên siết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không phải chỉ có các tạo vật, mà cả chúng ta là những kẻ hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên siết trong khi ngóng chờ phúc làm nghĩa tử và ơn cứu độ thân xác chúng ta".


Như thế thì quả thực "lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác". Bài Đáp Ca hôm nay đã chất chứa tâm tình đầy lạc quan và hy vọng của "các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa":

1) Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội: Ngài làm cho đất trở nên phong phú bội phần. Sông ngòi của Thiên Chúa tràn trề nước, Ngài đã chuẩn bị cho thiên hạ có lúa mì.

2) Vì Ngài đã chuẩn bị như thế này cho ruộng đất: Ngài đã tưới giội nước vào những luống cày, và Ngài san bằng mô cao của ruộng đất. Ngài làm cho đất mềm bởi thấm nước mưa; Ngài chúc phúc cho mầm cây trong đất.

3) Chúa đã ban cho một năm hồng ân, và lốt xe ngự giá của Ngài khơi nguồn phong phú. Ðống đất hoang vu có nước chảy đầm đìa, và các đồi núi vận xiêm-y hoan hỉ.

4) Ðồng ruộng đông chật những đàn chiên dê, và các thung lũng được che lợp bằng ngũ cốc; muôn loài đều hát xướng và hoan ca.


Vậy chúng ta hãy sử dụng chính câu Alleluia hôm nay để nguyện rằng: "Lạy Cha, 'Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật'. - Alleluia".


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

“Có hạt giống rơi xuống…”

Theo chiều hướng Phụng Vụ Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh về Mầu Nhiệm Chúa Kitô Sự Sống Tái Sinh qua Chứng Từ Giáo Hội, Giáo Hội đã bỏ nguyên đoạn Phúc Âm Thánh Mathêu 12 để sang đoạn 13. Đoạn Phúc Âm 12 của Thánh Mathêu không được Giáo Hội sử dụng đến cho phụng vụ Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh này gồm có những chi tiết, như việc các môn đệ hái đọt lúa trong Ngày Hưu Lễ (12:1-8), việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bại tay cũng trong Ngày Hưu Lễ (12:8-15), lời tiên tri nói về việc Chúa Giêsu làm các phép lạ chữa lành (12:16-21), việc nhóm Pharisiêu lộng ngôn phạm thượng sau khi Chúa Giêsu trừ quỉ ám cho một người bị mù và câm (12:22-37), phản ứng của Chúa Giêsu trước lời yêu cầu của nhóm luật sĩ và biệt phái muốn được xem phép lạ (12:38:45), và việc Chúa Giêsu được báo là có thân nhân của Người muốn gặp Người (12:46-50).

Sở dĩ bài Phúc Âm tuần trước và tuần này hợp với nhau là vì có liên hệ ý nghĩa với nhau về phụng vụ. Ở chỗ, nếu bài Phúc Âm tuần trước, cuối đoạn 11, thuật lại lời Chúa Giêsu khẳng định chỉ có những kẻ bé mọn nhất mới có thể thấu triệt được Mạc Khải Thần Linh, một Mạc Khải có nội dung là chính Chúa Cha và Chúa Con, thì bài Phúc Âm tuần này, ở đầu đoạn 13, thuật lại dụ ngôn gieo giống và thân phận của chính hạt giống. Như thế, chúng ta có thể hiểu ý nghĩa phụng vụ ở đây là Mạc Khải Thần Linh. Thật vậy, ý nghĩa phụng vụ về Mạc Khải Thần Linh này đã được sáng tỏ qua tiến trình liên tục của các bài Phúc Âm từ các tuần trước cho tới nay. Thật vậy, Mạc Khải Thần Linh chính là chủ đề truyền giáo tổng quát liên quan đến “Triều Đại Thiên Chúa đã đến” ở Chúa Nhật XI bốn tuần trước; Mạc Khải Thần Linh là “những gì các con nghe trong bóng tối, trong âm thầm” cần phải được “rao giảng giữa ban ngày và trên mái nhà” ở Chúa Nhật XII ba tuần trước; Mạc Khải Thần Linh là “phần thưởng” cho những ai tiếp nhận thành phần thừa sai là tiếp nhận chính Đấng sai phái họ ở Chúa Nhật XIII hai tuần trước; Mạc Khải Thần Linh là “những gì Cha đã giấu những kẻ thức giả và khôn lanh song tỏ cho những kẻ bé mọn nhất biết” ở Chúa Nhật XIV tuần vừa rồi; và Mạc Khải Thần Linh chính là “hạt giống” được gieo vãi và rơi xuống 4 môi trường khác nhau ở bài Phúc Âm Chúa Nhật XV tuần này. Chúng ta sẽ tiếp tục thấy ý nghĩa phụng vụ Mạc Khải Thần Linh được tiếp tục vào các Chúa Nhật XVI và XVII về các dụ ngôn Nước Trời.

Riêng bài Phúc Âm Chúa Nhật XV hôm nay, vì ý nghĩa phụng vụ đang chú trọng đến chính Mạc Khải Thần Linh, nên Giáo Hội chỉ buộc đọc phần dụ ngôn gieo giống mà thôi, từ câu 1 đến câu 9, còn phần Chúa Giêsu cắt nghĩa dụ ngôn này cho các tông đồ nghe, từ câu 10 đến 23, theo Sách Lễ tiếng Anh, Giáo Hội để trong ngoặc, tức không buộc đọc. Sự kiện nhấn mạnh đến Mạc Khải Thần Linh hơn là thành phần lãnh nhận Mạc Khải Thần Linh này còn được sáng tỏ ở chỗ, Giáo Hội đã chọn những lời trong Sách Tiên Tri Isaia trong bài đọc thứ nhất về bản chất và tác dụng của lời Chúa một khi được xuất phát từ cửa miệng Thiên Chúa. Câu đáp ca cũng cho thấy rõ ý nghĩa phụng vụ về Mạc Khải Thần Linh: “Hạt giống rơi xuống đất tốt sẽ trổ sinh mùa màng tốt tươi”. Giờ đây chúng ta hãy đi sâu vào chủ đề Mạc Khải Thần Linh với những chi tiết của bài Phúc Âm hôm nay.

Trước hết, chúng ta nhận thấy có mấy điều đáng chú ý trong bài Phúc Âm về dụ ngôn gieo giống hôm nay. Thứ nhất là người gieo giống, thứ hai là hạt giống và thứ ba là môi trường của hạt giống.

Về người gieo giống, chắc chắn là muốn gieo hạt giống vào đất tốt để hạt giống có thể sinh hoa kết trái theo lòng họ mong ước. Thế nhưng tại sao người gieo giống lại để cho hạt giống gieo vào những môi trường khác nhau, nhất là những nơi bất lợi cho hạt giống? Phải chăng tình trạng bất lợi của hạt giống là do lỗi của người gieo giống?

Về hạt giống thì chỉ có một loại hạt duy nhất chứ không phải nhiều loại khác nhau. Bởi thế mới cùng một hạt giống khi rơi xuống những môi trường khác nhau thì sinh ra những thành quả khác nhau? Phải chăng hạt giống chẳng những lệ thuộc vào việc gieo vãi của người gieo giống, mà còn hoàn toàn lệ thuộc vào môi trường của mình nữa?

Về môi trường của hạt giống, nếu chỉ có một thứ hạt giống duy nhất, thì cũng chỉ có một mảnh đất duy nhất chứ không phải bốn mảnh đất khác nhau, nhưng mảnh đất duy nhất này có chỗ tốt, có chỗ xấu không đồng đều nhau, như chỗ có sỏi đá, chỗ có gai góc, chỗ chỉ là vệ đường, chỗ mầu mở v.v. Nhưng những chỗ đất khác nhau này tự nó như vậy hay do bởi cái gì làm cho chúng như thế?

Thế nhưng, những vấn đề của ba khía cạnh liên quan đến người gieo giống, đến chính hạt giống và đến môi trường của hạt giống được nêu lên trên đây không thể nào giải quyết được nếu không làm sáng tỏ vấn đề của bài đọc thứ nhất hôm nay, đó là vấn đề “lời của Ta cũng thế, một khi thoát ra khỏi miệng của Ta sẽ không trở lại với Ta vô ích mà lại không làm theo ý của Ta, đạt được mục đích Ta muốn sai đi”. Hình như có sự mâu thuẫn giữa bài đọc thứ nhất và bài Phúc Âm. Ở chỗ, nơi bài đọc thứ nhất, lời Chúa một khi được phát ra nhất định phải trổ sinh hoa trái. Trong khi nơi bài Phúc Âm, nếu hạt giống là biểu hiệu cho lời Chúa, thì lời Chúa ở đây thua nhiều hơn thắng, không hoàn toàn trổ sinh hoa trái, vì lời Chúa rơi vào ba môi trường xấu và chỉ rơi vào một môi trường tốt.

Tuy nhiên, nếu đọc kỹ bài Phúc Âm ở phần được đóng ngoặc không buộc đọc, thì hạt giống, theo chính miệng Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ của Người nghe, không phải là lời Chúa, mà lại là thành phần được nghe loan báo “sứ điệp về triều đại Thiên Chúa”. Như thế, theo bài Phúc Âm hôm nay, thành phần nghe loan báo và rao giảng “sứ điệp về triều đại Thiên Chúa” không phải là môi trường của hạt giống, mà là chính hạt giống. Đây, chúng ta hãy đọc lại những gì Chúa Giêsu dẫn giải về dụ ngôn hết sức sâu nhiệm về ý nghĩa của Người: “Hạt rơi ở dọc đường là con người nghe sứ điệp về triều đại Thiên Chúa mà không hiểu gì về sứ điệp ấy… Hạt rơi trên sỏi đá là con người nghe sứ điệp này liền vui vẻ nhận lấy. Nhưng họ không đâm rễ nên họ chỉ tồn tại một thời gian… Hạt được gieo vào bụi gai là con người nghe sứ điệp ấy, nhưng sự lo toan thế gian và lòng tham lam tiền bạc đã làm cho sứ điệp này chết nghẹt đi… Nhưng hạt được gieo trên đất tốt là con người nghe sứ điệp ấy và nhận lấy. Họ chính là người sinh lợi gấp trăm hay sáu mươi hoặc ba mươi”.

Nếu hạt giống là “con người nghe sứ điệp về Triều Đại Thiên Chúa” thì phải chăng người gieo giống là người đi gieo những thứ người khác nhau đối với sứ điệp cứu độ này? Vậy ai là người gieo giống con người này? Rất tiếc Chúa Giêsu đã không cho các môn đệ biết đích danh và chân tướng của nhân vật ấy, trong dụ ngôn người gieo giống của bài Phúc Âm hôm nay, nhưng Người quả thực có cho các môn đệ biết về “người gieo giống tốt trong ruộng của mình” là ai trong bài Phúc Âm về lúa và cỏ lòng vực tuần tới.

Nếu hạt giống là “con người nghe sứ điệp về Triều Đại Thiên Chúa” thì phải chăng bài Phúc Âm hôm nay nhấn mạnh đến đối tượng của Mạc Khải Thần Linh hơn là chính Mạc Khải Thần Linh, chính lời Chúa như bài đọc thứ nhất đề cập tới. Thật ra, nếu chúng ta hiểu ý nghĩa của bài Phúc Âm hôm nay theo chiều hướng của Mầu Nhiệm và Biến Cố Nhập Thể, chúng ta có thể giải tỏa được phần nào những khúc mắc của dụ ngôn gieo giống được nêu lên trên đây.

Thật vậy, hạt giống tự bản chất chính là Lời Chúa: “Từ ban đầu đã có Lời, Lời ở nơi Thiên Chúa. Lời chính là Thiên Chúa” (Jn 1:1). Thế nhưng, một khi được gieo xuống thì đã trở thành một con người: “Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta” (Jn 1:14). Lời Nhập Thể thực sự là một Con Người, khi mặc lấy bản tính của loài người. Và nhờ hóa thành nhục thể, Lời đã đồng hóa với mọi người, nhất là với thành phần hèn kém nhất trong loài người (x. Mt 20:40,45), đã “trở nên mọi sự cho mọi người” (1Cor 9:20), nhất là cho thành phần “nghe sứ điệp về Triều Đại Thiên Chúa” như vệ đường, sỏi đá hay bụi gai, thành phần mà Người đã kêu gọi “hãy đến với Tôi” trong bài Phúc Âm tuần trước.

Về phần mình, vì được ngôi hiệp với thần tính, tự bản chất nhân tính của Người là một mảnh đất tốt. Nhưng vì mang thân phận của một con chiên gánh tội trần gian (xem Jn 1:29), nhân tính tuyệt hảo ấy đã trở nên như một vùng sỏi đá gập ghềnh khó đi làm cho nhiều người vấp ngã (x Lk 2:34), trở thành một viên đá vô dụng bị loại bỏ bên vệ đường bởi đám thợ xây (x Acts 4:11; Mt 21:42), trở thành một mảnh đất đầy những gai góc bệnh hoạn tật nguyền của con người (x Mt 8:17), thậm chí phải chết đi như con người, nhưng lại là một bụi gai thần hiển, bị thiêu song không rụi (x Ex 3:2), Tử Nạn song Phục Sinh.

Như thế, quả thực đúng như lời Thiên Chúa phán qua miệng tiên tri Isaia trong bài đọc thứ nhất: “lời của Ta cũng thế, một khi thoát ra khỏi miệng của Ta sẽ không trở lại với Ta vô ích mà lại không làm theo ý của Ta, đạt được mục đích Ta muốn sai đi”. Ở chỗ, Lời Nhập Thể, qua Nhân Tính Vượt Qua của mình, đã hoàn trọn “ý Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tim 2:4): “Mặc dù là Con, song Người đã biết vâng lời qua những gì phải chịu, để khi thành toàn, Người đã trở thành căn nguyên cứu độ đời đời cho tất cả những ai tín phục Người” (Heb 5:8-9).

Bởi thế, trong Chúa Giêsu Kitô, Lời Nhập Thể, loài người nói chung đã được cứu độ, điển hình và thực tế nhất là thành phần tỏ ra “tín phục Người” qua Bí Tích Rửa Tội, thành phần mà, như Thánh Phaolô khẳng định trong bài đọc thứ hai hôm nay là “toàn thể tạo vật đang ngong ngóng trông đợi cuộc hiển hiện của (họ là) những người con Thiên Chúa”. Như thế, Lời Nhập Thể chẳng những biến đổi con người có bản tính được Người đã mặc lấy khi xuống trần gian, mà còn qua nhân loại, nhất là qua “hạt giống tốt gieo trong ruộng của mình” (như bài Phúc Âm tuần tới nói tới), Người biến đổi cả vũ trụ này nữa vậy.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

July 15, 2017

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)