dongcong.net
 
 

Suy niệm với Lm Tường

MƯỜI HAI CHI TỘC

CN 16 TN-B-2018 Lm Vũđình Tường

Kinh Thánh ghi lại lịch sử của mười hai con cháu ông Jacob trở thành Mười Hai Chi Tộc Israel, dân riêng Chúa. Mười hai chi tộc bắt đầu từ một đại gia đình. Chính tên Jacob cũng do Chúa đặt cho. Tên của 12 chi tộc đó là: Reuben, Simeon, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Ephraim và Manasseh. Sáng Thế Ký 9.

Khi Jacob định cư đất Aicập cũng là lúc lịch sử Israel được thành lập. Trên núi thánh Sinai Thiên Chúa ban cho họ lề luật và đó là lề luật của cả một dân tộc ghi lại trong sách Torah. Lề luật bị coi thường, việc thờ phượng lơ là, xa dời Thiên Chúa, đời sống đồi trụy trở thành nô lệ thói hư tật xấu bản thân sau đó là nô lệ cho Pharaoh. Thiên Chúa sai Môisen đến cứu họ và dân này lưu đầy bốn mươi năm trong sa mạc trước khi đến miền đất hứa. Tại đây mỗi chi tộc chiếm một vùng đất do chi tộc trưởng lãnh đạo và tất cả dưới quyền lãnh đạo chung của Saul và thầy cả thượng phẩm Eli. Nội chiến xảy ra và các bô lão ủng hộ David và David trở thành vua. Sau khi David chết Solomon thay cha lãnh đạo. Sau khi Solomon chết, Nam Bắc phân tranh chia đất nước làm hai. Lãnh thổ phía Bắc nhận là Israel; lãnh thổ phía Nam thành Judah.

Thời Tân Ước Đức Kitô cũng chọn mười hai tông đồ tạo dựng nước Thiên Chúa nơi trần gian. Chính Đức Kitô đã chọn họ và đặt tên cho một số các môn đệ, huấn luyện và sai họ đi rao giảng Tin Mừng và sau đó là Tin Mừng Phục Sinh. Ai tin và nhận phép thanh tẩy: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, người đó trở thành dân riêng của Thiên Chúa, trở thành anh chị em trong Đức Kitô và trở thành Dân Tư Tế, thừa hưởng gia nghiệp Đức Kitô trao ban, là kẻ thừa tự trong đại gia đình Chúa. Là kẻ thừa tự, hưởng gia nghiệp Chúa bởi chính Đức Kitô sống lại từ cõi chết, ban sự sống trường sinh cho những ai tin theo, sống tinh thần mến Chúa, yêu tha nhân. Trong nước Đức Kitô chỉ có một lề luật đó là luật yêu thương bởi chính Đức Kitô xác định: Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu thương nhau.Gn 15,12

Đức Kitô thiết lập Giáo Hội Chúa nơi trần gian. Ngài trao quyền điều hành cho thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng tiên khởi và những kẻ kế tiếp điều hành Giáo Hội trần thế theo tinh thần của Đức Kitô, Ngài là đầu và các Kitô hữu là thành phần của thân thể Kitô. Giáo hội trần thế nhận sức mạnh và sự khôn ngoan của Thánh Thần Chúa, lắng nghe và thực thi lời hướng dẫn của Thánh Thần. Dân Israel chịu lưu đầy bốn mươi năm trong sa mạc truớc khi tiến vào miền đất hứa. Dân Đức Kitô không phải lưu đầy mà là những người lữ hành suốt cuộc sống trần gian. Trở thành người lữ hành để họ tìm kiếm người khác cùng đồng hành với họ rao giảng Tin Mừng Đức Kitô Phục Sinh. Trước khi Đức Kitô sống lại từ cõi chết họ rao giảng kêu gọi mọi người thống hối để đón nhận nước Thiên Chúa đang đến. Sau khi Đức Kitô sống lại từ cõi chết họ rao giảng Tin Mừng Phục Sinh, họ là sứ giả của Tin Mừng Phục Sinh, là anh chị em sống trong đại gia đình Chúa. Người lãnh đạo dân Chúa mang tinh thần của Đức Kitô, tinh thần đó là "đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ" Mat 20,28. Chính Đức Kitô xác nhận điều đó và thực thi trong cuộc sống rao giảng của Ngài. Phục vụ trong tinh thần khiêm tốn, yêu thương và tha thứ. Khiêm tốn, yêu thương, phục vụ là yếu tố căn bản chọn người lãnh đạo dân Chúa. Khi người lãnh đạo thực sự mang tinh thần trên của Đức Kitô thì việc tranh giành quyền lực sẽ không còn bởi họ được kêu gọi để phục vụ, để nhận ra khuôn mặt Đức Kitô nơi người họ phục vụ và nhận biết sự sống là lành thánh vì do Chúa ban.

TiengChuong.org

Twelve heads

Biblical tradition tells the twelve tribes of Israel who were descendants of Jacob, the name was given by God. The names of the twelve tribes are: Reuben, Simeon, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Ephraim and Manasseh Gn 9. They are the descendants of one family, when Jacob entered Egypt his family formed the Israelites. They received the Torah from God at Mount Sinai and it became their law. After 40 years of wandering in the desert before entering the land of Canaan they came under the leadership of Moses. They conquered the land and each tribe was given a territory to govern and Saul ruled over all the tribes and Eli as their priest. Civil war broke out because some tribes followed Saul, some preferred David. Finally David received support from all the elders and became their king. Solomon took the throne after the death of his father. Soon after Solomon's death, the twelve tribes were divided to be Northern kingdom and were called Israel while Southern kingdoms were led by the tribe of Judah.

In the New Testament Jesus chose twelve apostles to form the new people. Those who follow the way of Christ and are Baptised are the new chosen race, the royal priesthood. They become brothers and sisters in Christ. They have one leader, Jesus, and have God as their Father. While on earth they belong to the Church established by Jesus and Jesus himself had appointed Peter as their head and his successors. The whole Church body is guided by the Spirit of the Risen Lord and when our pilgrimage has ended we will enter God's kingdom. We are heirs in God's kingdom because our leader, Jesus Christ who rose from the dead has gained it for us. The Israelites wandered 40 years in the desert before entering the Promised Land; the royal priesthood of Christ will spend a whole life time doing pilgrimage on earth. While on earth we are called to be the ambassadors for Jesus, spreading the Good News of the Risen Christ for everyone we meet on the road. And whoever accepts the message and is baptised in the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit will be a member of God's family.

The Israelites had the Torah as their way of life; the royal priesthood have one single rule Jesus gave them and that is the rule of love as their way of life. All the baptised persons must learn from Jesus to live a life of love and service - Love one another as I have loved you. By this sign people know that you are my disciples: love one another. Jn 15,12

The way of Jesus is the way of love and humble service. Leaders learn to serve because Jesus told us that he comes to serve not to be served Mt 20,28. Love and humble service are the keys characteristic of our leadership. Humble service would help to eliminate the leadership tension. Recognizing the sacred and God's love in other person changes the way of leadership and that is what God calls us to live a life of seeing Christ in others.

Ơn khôn ngoan
Chúa nhật 16 thường niên-B
Chúng ta học biết nhiều về thế giới mình đang sống. Tuy thế vẫn còn nhiều bí ẩn. Không phải chỉ khám phá những gì có sẵn trong vũ trụ, mà vui mừng tìm lại thành quách người xưa đã sống, chôn vùi sâu lòng đất. Nhờ những khám phá này mà các nhà khảo cổ học biết về văn minh thời xa xưa của cha ông loài người.

Chúng ta biết nhiều về bệnh tật, cách ngăn ngừa và chữa trị. Tuy nhiên hiểu biết đó vẫn chưa đủ, cần học thêm. Đau khổ, bệnh tật vẫn là một mầu nhiệm không thể nào khám phá hết được. Càng ngày càng hiểu biết hơn về bệnh tật nhưng cũng càng ngày càng có thêm nhiều bệnh mới.

Con người đang tìm tòi khám phá không gian, học biết vận hành của vũ trụ, vận chuyển của các vì sao, các năng lượng thiên nhiên cần thiết cho cuộc sống. Vũ trụ luôn có trước mắt, nhìn thấy chưa hiểu hết, sống nhờ vũ trụ mà như xa lạ. Cố gắng tìm tòi đưa giả thuyết, tiên đoán hy vọng học nhiều hơn về vũ trụ.

Chúng ta học biết về thiên nhiên, sinh hoạt của luật tự nhiên. Tuy nhiên con người vẫn sai lầm khi tiên đoán về mưa gió, nắng hạn, bão lụt, động đất, cháy rừng. Khoa học tiến nhiều về phương diện này nhưng bó tay trong nhiều trường hợp.

Giới hạn
Mỗi người trong chúng ta đều có kiến thức ít nhiều về chính mình, về xã hội, vũ trụ mình đang sống. Nhờ những kiến thức phổ thông giúp chúng ta sống chung, liên đới với nhau và học hỏi để thăng tiến. Cả đời cũng chưa học hết kiến thức phổ thông. Vì thế không ai nói là thành thạo mọi vấn đề trong trời đất. Nhờ khiêm nhường và tinh thần ham học, càng học càng thu thập được nhiều cái hay, điều mới lạ và cuộc đời thú vị do những khám phá mới. Khiêm nhường và ham học chính là bước đầu trong việc làm giầu kiến thức phổ thông. Trái với khiêm nhường là kiêu ngạo.

Kiêu ngạo
Có hai trường hợp xảy ra cho người kiêu ngạo. Một là tự phụ, tự cho mình hơn người, không cần học thêm. Không tiến tất nhiên lùi, kém kiến thức về cuộc sống. Kiến thức có sẵn là kiến thức cố định. Chúng che lấp ánh tương lai, làm mờ đi chân trời mới, đất mới.

Nguy hiểm hơn, kiêu ngạo dẫn đến chối bỏ Thiên Chúa sáng tạo. Không tin Chúa đành chấp nhận tin vào trật tự tự nhiên. Vũ trụ hiện tại do tự nhiên mà có. Vì thế người ta muốn can thiệp thay đổi trật tự tự nhiên.

Với xã hội họ hỗ trợ hôn nhân cùng phái, ủng hộ phá thai, trợ tử và coi nhẹ mạng sống người nghèo, ít kiến thức.

Với súc vật bắt chúng sống, ăn thực phẩm trái luật tự nhiên nên có tình trạng bò điên, heo long móng, dịch cúm gia cầm, cúm heo.

Với rừng đốn cây già, chặt cây non. Với biển tàn phá tôm cá, ngao sò, ốc hến. Với sông ngòi, ngăn bờ, đắp đê. Với đất khai thác hầm mỏ xả hoá chất tràn lan. Kết quả rừng thiếu cây gân nạn lụt. Biển thiếu tôm cá rong dại tràn lan. Sông ứ nước đọng, phèn nổi lên. Hoá chất hầm mỏ thải bừa bãi, đất phì nhiêu thành phế thải, cỏ dại sống không được.

Với tôn giáo, bách hại tôn giáo, xuyên tạc đạo lí. Thay vào đó mà mớ lí thuyết, tư tưởng của bọn sát nhân đã chết từ lâu. Tai ương trên do chủ nghĩa kiêu ngạo phát sinh ra.

Thiếu đức
Chối bỏ Thiên Chúa hiện hữu là chối bỏ khôn ngoan nước trời. Ơn này khai trí ta nhận biết Chúa. Ai khiêm nhường nhận được ơn này. Khôn ngoan trần thế giúp phát triển tài năng, tiến thân. Thiếu thận trọng sẽ tiến đến kiêu ngạo, tự phụ. Có tài, thiếu đức. Lãnh đạo mà thiếu đức gây đại họa cho nhân loại vì tư tưởng kiêu ngạo gắn liền với tàn phá, chém giết, sống trái luật tự nhiên. Lịch sử cho thấy, kẻ kiêu ngạo lãnh đạo, chối bỏ sự hiện hữu của Chúa, đều là những tên đồ tể khát máu, sát nhân hàng loạt.

Ơn khôn ngoan là bước đầu dẫn ta nhận biết Chúa. Nhận biết Chúa là trung tâm điểm và cùng đích trong đời giúp ta sống khiêm nhường. Giúp ta nhận rõ tài hèn, trí mọn, nhỏ bé, yếu kém của con người. Nhờ Lời Chúa trợ lực ta trở nên khôn ngoan hơn, biết về chính mình, về vũ trụ và về Chúa nhiều hơn.

Đồng hương
Đồng hương Đức Kitô không nhận ra Ngài vì họ dựa vào khôn ngoan trần thế để phán đoán, nhận diện Chúa.

Ông ta không phải là con bác thợ, con bà Maria, … chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Mc 6,3

Biết rõ nguồn gốc, cuộc đời Đức Kitô mà không yêu Ngài vì bản tính kiêu ngạo. Kẻ kiêu ngạo không tin Chúa dựng nên con người và vũ trụ. Không tin nên không giữ lời Ngài. Vì thế Đức Kitô nói

Ai nghe và giữ lời Ngài ví như người khôn xây nhà trên đá (Mt 7,24).

Ơn khôn ngoan của người Kiô hữu giúp chúng ta nhận biết và tôn thờ Chúa. Ơn giúp chúng ta học hỏi để biết và yêu Chúa nhiều hơn. Ơn giúp chúng ta trung thành với Chúa khi cuộc đời gặp gian nan. Trong gian truân kẻ vững lòng tin cậy sống tin thần phó thác, cậy trông. Vững tin và bám vào Chúa như cành nho bám vào thân nho để nhận sự sống từ thân. Phó thác cuộc đời cho Đấng làm chủ cuộc đời là khôn ngoan. Lm Vũđình Tường


TÌM BÀI CŨ:
Suy Niệm: http://www.stmarksinala.net.au/suyniem.html
Truyện ngắn: http://www.stmarksinala.net.au/truyen.html
Hình ảnh: http://www.stmarksinala.net.au/Photos.html
Lm Vũđình Tường

Lm Vũ Đình Tường- Vietcatholic.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)