dongcong.net
 
 


ĐẤNG CHỈ ĐƯỜNG
(Hodegetria)

Câu truyện

Câu truyện về bức ảnh thánh Hodegetria là một câu truyện lâu đời và phong phú, bởi vì bức ảnh này có nguồn gốc từ Byzantium và Nga. Trong truyền thống Chính Thống Giáo Nga, có ba bức ảnh Đức Mẹ bồng Con là bức Theotokos (Mẹ Thiên Chúa), bức Hodegetria (Đức Mẹ Chỉ Đường), và bức Đức Mẹ Dịu Hiền. Trong truyền thống Byzantium, các bức ảnh Đức Mẹ bồng Con chính yếu là bức Nikopoia, bức Hodegetria, và bức Blacherniotissa, nhấn mạnh đến vai trò cầu bầu của Mẹ Maria.

Hodegetria có nghĩa là “Mẹ là Đấng chỉ đường.” Bức ảnh thánh này diễn tả Đức Mẹ một tay như thể đang bồng hài nhi Giêsu, trong khi tay kia chỉ vào Người. Cử chỉ và ánh mắt của Đức Mẹ – hướng ra khỏi bức ảnh và nhìn vào người chiêm ngắm – mời gọi mọi người hãy tôn nhận Con của Mẹ là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Do đó, bức ảnh thánh này còn được gọi là bức Dấu Chỉ Đường. Các nhà chú giải cũng tin bức ảnh thánh này diễn tả Đức Mẹ chính là đường dẫn đến Chúa Kitô, bởi vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu cho thế giới và tiếp tục tỏ Người cho mọi dân tộc.

Trong bức ảnh thánh, Chúa Hài Nhi trên tay phải của Đức Mẹ đang giơ tay ban phúc lành. Mặc dù là một con trẻ, nhưng Chúa Giêsu lại có vóc dáng cân đối và gương mặt của một thanh niên. Sự tương phản này có ý nói rằng Chúa Giêsu vừa là Con của Đức Maria, vừa là Con của Thiên Chúa, vừa hiện hữu trong thời gian như con người, vừa hằng hữu là Ngôi Lời, biểu tượng qua quyển sách Người đang cầm ở tay trái. Tư thế và dáng vẻ của Đức Mẹ nhắc cho các tín hữu rằng Con Mẹ là con người như chúng ta, nhưng lại siêu vượt chúng ta vô cùng.

Vừa đơn sơ vừa mang tính biểu trưng, bức ảnh Đức Hodegetria cho thấy Chúa Giêsu là ai và con đường các tín hữu phải theo. Qua việc trình bày các mầu nhiệm trọng tâm của Kitô Giáo, Đức Maria thúc giục mọi tín hữu hãy suy niệm về ý nghĩa của đức tin.

LỜI KINH TRUYỀN THỐNG

Ôi Đức Trinh Nữ rất thánh, con xin nhờ Mẹ kêu nài Chúa Thánh Thần - Đấng đã cho Mẹ cưu mang Chúa Giêsu - cũng ban Chúa Giêsu cho con. Ước chi Chúa Thánh Thần - Đấng đã cho thân xác Mẹ được tiếp đón Chúa Giêsu - cũng cho linh hồn con được tiếp rước Chúa Giêsu. Ước chi Chúa Thánh Thần - Đấng đã cho Mẹ sở hữu và hạ sinh Chúa Giêsu – cũng cho con được nhận biết Chúa Giêsu. Ước chi trong Chúa Thánh Thần - Đấng mà trong Người, Mẹ đã xưng mình là nữ tì Thiên Chúa và xin nên trọn nơi Mẹ như lời thiên thần truyền - con được chúc tụng, trong sự hèn mọn của mình, những điều cao cả của Chúa Giêsu. Ước chi trong Chúa Thánh Thần - Đấng mà trong Người, Mẹ đã tôn thờ Chúa Giêsu như Thiên Chúa và chiêm ngắm Người như Người Con của Mẹ - con cũng được yêu mến Chúa Giêsu. Amen.

Thánh Ildefonsus Toledo

LỜI KINH MỚI

Lạy Mẹ Chỉ Đường, gần đây con thấy mình thắc mắc về đức tin, nghi ngờ những điều con đã được giáo hóa và phản kháng những giáo lý của Giáo Hội. Xin Mẹ giúp con trong cuộc học hiểu để con thấy được Sự Thật, tìm được Con Đường phải đi và Sự Sống đem lại cho con niềm vui. Amen.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)